Søkjer fritak for tilfluktsrom

Går det som  byggherre Stord kommune ønskjer, blir  nye versjonen av Nysæter Ungdomsskule bygt utan tilfluktsrom.  Søknad om å  fritak for slik investering  er [...]

Søkjer fritak for tilfluktsrom
s
I år kjem det etterlengta fortauet i Øvre Sæ

I år kjem det etterlengta fortauet i Øvre Sæ

Av: Desken - 23 februar 2018

– I 2018 skal Statens vegvesen vidareføre eit årelangt arbeid med intensivlys-setting av gangfelt i Leirvik sentrum. I samband med dette arbeidet, ser me no [...]

Må sløkka lyset i halve lysløypa

Må sløkka lyset i halve lysløypa

Av: Desken - 23 februar 2018

Pressemelding: Det pågåande vegarbeidet i Litlabøkrysset krev at lyktene i lysløypa i Landåsen vert sløkte på strekninga mellom nordre del av Landåsvatnet og Hadlabrekko frå [...]

Skulpturen på plass på førsommaren
Av: Desken - 22 februar 2018

Plassering av kunstverket  «Den Høgreiste og havet» var eit par år til engasjerte debatt i så vel  avisspalter som politiske forum, fram til  Stord Kommunestyre i fjor haust  følgde  tilrådinga frå Utsmykkingsfondet om Torget [...]

Køntrifest med Trio Hest
Av: Desken - 22 februar 2018

Komande fredag og laurdag kveld er kvartetten Trio Hest tilbake på heimebanen sin, Osvald Pub. Forutan å vera Olsen & Jensens viseklubb sitt faste husband på dei populære hyllestkonsertane, tar bandet rolla si som misjonærar [...]

Nyt enno godt av overførte tiltakspakke-kroner
Av: Desken - 21 februar 2018

Millionar i tiltaksmidlar frå staten har gjort at  Stord kommune har henta inn deler av  etterslepet på  vedlkehald  og rehabilitering av  bygningar.  Midlane har også  løyst  eindel  mindre  veg- og trafikksikringsflokar.  Når formannskapet samlast  til [...]

Kan bli kamp om kunstgrasmidlane
Av: Desken - 21 februar 2018

I eit oversendingsforslag  frå  budsjettdebatten i Stord kommunestyre i fjor haust, vart rådmannen beden vurdera og laga sak på mogleg flytting av  tre millionar  investeringskroner  frå kunstgrasbanen ved Hystad skule til  grasbanen i Prestegardsskogen.  [...]

Kva med stolheis til Stovegolvet?
Av: Desken - 20 februar 2018

I ettermiddagssola måndag kneisa Stovegolvet snøkvitt og lokkande med sine 703 meter over Langenuen og havet elles.  Kva med ein stolheis frå Lundsseter ein stad,  for å koma seg kvikt til topps og nyta [...]

11 nye vindmøller på veg til Fitjar-fjellet
Av: Desken - 19 februar 2018

Søndag lossa «Symphony Sea» tårndeler  ved Stordbase på Eldøyane,  og dermed byrjar eit nytt kapittel i soga til  Midtfjellet Vindpark.   11 ny vindmøller skal  i løpet av  våren og sommaren setjast opp som fortetting [...]

Her kan «Vikastovo» få plass
Av: Desken - 19 februar 2018

–  Ei svært positiv sak og eit nødvendig prosjekt, sa Nils Tore Økland (Ap) då han i kommunestyret torsdag gav eit resyme av saksgangen kring bygging av 15 omsorgsbustader og  rom for  dagaktivitetssenter  i [...]

Nysgjerrige fekk sjå topputsikten
Av: Desken - 18 februar 2018

Laurdag føremiddag hadde Hamnetind sentrumskvartal invitert publikum på Open dag. Her var det mange nysgjerrige og kjøpelystne som tok turen, der me fekk sjå utsikt og innsida av leilighetane i 3., 5. og 9. [...]

Grønt lyst for rådhus-vigsel også laurdag
Av: Desken - 18 februar 2018

Sidan nyttår er det  ordførar, varaordførar og rådmann står for den bogarlege vigsla i Stord, ei teneste som er flytta frå  tingretten til Rådhuset. Dei første par har alt sagt sitt  klare og tydelege [...]

Per Andersen og den kjempestore muffinsen.
Av: Desken - 17 februar 2018

  Teaterelevane i Stord kulturskule er travelt opptekne med å øve til deira store framsyning «Per Andersen og den kjempestore muffinsen – Nei det heiter cupcake» som har premiere i Stord kulturthus torsdag 8. [...]

Korps går saman om konsert
Av: Desken - 17 februar 2018

Pressemelding frå Sagvåg og Rommetveit skulekorps: Sagvåg og Rommetveit skulekorps har slege seg saman for anledninga og inviterer til stort show med musikk frå filmane «The Blues Brothers» frå 1980 og «The Commitments» frå [...]

Feira den store «gullmedaljen»
Av: Desken - 16 februar 2018

2.600 tilsette tok plass i Plateverkstad 3 då den store Johan Castberg-kontrakten blei feira i formiddag. Adm.dir. Steinar Røgenes var ein stolt mann. I desse OL-tider samanlikna han prestasjonen verftet har gjort med det [...]