Folkerøysting om storkommune nedstemt

Kommunereforma er til stadig drøfting og det var eit samrøystes  Stord kommunestyre som  på møtet torsdag sa  ja  til  vidare deltaking i prosjektet  «Kommunereform [...]

Folkerøysting om storkommune nedstemt
s
Nytt køyremønster til parkeringshuset ved  Amfi og Kulturhuset teken i bruk

Nytt køyremønster til parkeringshuset ved  Amfi og Kulturhuset teken i bruk

Av: Gunnar Bjørk - 19 september 2014

Nytt kjøremønster teken i bruk ved AMFI og Kulturhuset fredag ettermiddag.  No er det einvegs kjøring  – berre innkjøring frå Hamnegata ved Kulturhuset og ut ved AMFI.  Ut [...]

50% utbytte på  bru- og tunnelaksjane

50% utbytte på  bru- og tunnelaksjane

Av: John Erik Jørgensen - 19 september 2014

Har ein berre godt tolmod samstundes som businessen ein satsar i går betre enn føresett, kan det lett bli greie aksjeutbytte. Slik Stord og andre [...]

For ein haustdag på Stordfjellet!
Av: Gunnar Bjørk - 19 september 2014

At Stordfjellet lokkar folk til fjells ein stålande septemberdag, vart stadfesta på torsdag. Parkeringsplassen på Heia var fullpakka av bilar. Stiane opp Fossabrekko var fylt med turgåarar på veg til  Stovegolvet, Kvelve eller så [...]

Stord aukar folketal og kostand til 2018
Av: Steinar Hystad - 18 september 2014

Demografikostnader – ja du må gjerne lesa ordet to gonger – altså; demografikostnader. Nemninga hadde ein framskote posisjon då rådmann Magnus Mjør torsdag morgon  informerte  om budsjettet 2015 og økonomiperioden fram til 2018 for [...]

Kven skal koordinera Ungdomsrådet?
Av: Steinar Hystad - 18 september 2014

Medlemene i Stord Ungdomsrådet får jamt skryt frå både dei litt eldre folkevalde og andre for det politiske engasjementet  tenåringane viser.  Ungdomane har vore gode på å ta opp saker og har også fått [...]


Stord senter for Sunnhordland – Husnes for Kvinnherad
Av: John Erik Jørgensen - 17 september 2014

Samarbeidsrådet for Sunnhordland hadde på styremøtet 11. september oppe ei sak som Hordaland fylkeskommune har sendt ut på høyring – med høyringsfrist 1. oktober; Regional plan for attraktive senter. Hovudmålet for denne planen er [...]

Huglo permanent til Rommetveit skulekrins
Av: Steinar Hystad - 17 september 2014

Rådmannen rår til nedlegging av Huglo skule, og at rettleiande forskrift om krinsgrenser for grunnskulane i Stord kommune vert endra ved at elevane på Huglo soknar til Rommetveit skulekrins. Stord kommunale eigedom KF får [...]

Ullklede og fottøy til Syriske flyktningar
Av: John Erik Jørgensen - 17 september 2014

Fredag 26. og laurdag 27 har du moglegheit til å hjelpe Syriske flyktningar som går ein tøff vinter i møte i Arsal i dei libanesiske fjella.  – Flyktningane, mange av dei born, går ein [...]Laushundar aukande problem for sauehaldet
Av: Steinar Hystad - 16 september 2014

– Lat oss ta det som er positivt først, svarar  leiar Tore Atle Sørheim i Stord Beitelag, når stordnytt.no spør om det ER slik at  laushundar har pressa sauer heim frå sommarbeite i stordfjellet [...]

Barnas turlag til Njoten
Av: John Erik Jørgensen - 15 september 2014

Stordnytt.no har fått følgjande referat frå Barnas turlag sin tur til Njoten på Fitjar, sundag 14. september: «Me møtte klar til tur i lett tåke. Heile 38 hadde funne vegen denne flotte søndagen! Me [...]

Lodd-eventyret enda ikkje godt i Eventyrskogen
Av: Steinar Hystad - 15 september 2014

I begeistring over det han hadde sett av flotte eventyrdokker i eventyrmiljø og trolske skapningar i Eventyrskogen, la Åge Stokken eit par Flaxlodd-lodd i gjesteboka i «Turlagskassen». Der skreiv han også inn ei helsing [...]

Heim etter fire månaders fjellopphald
Av: Steinar Hystad - 15 september 2014

Dersom det skal opprettast  ein  landskapspleie-pris for dyr, er dei 100 sauene til Marte Drange Haugland på Haugland sterke kandidatar til å henta heim heideren. Flokken har eit tredels år gjort sitt til å [...]

Kosestund i hamna i Sævarhagen
Av: John Erik Jørgensen - 14 september 2014

I ei helg der det skjedde mykje kringom i på Stordøy fekk Rommetveit Båtlag sin årvisse aktivitetsdag hard konkurranse om gjestene. Likevel var det mange som fann vegene ned i hamna i Sævarhagen  som [...]

Stord IL leverte tidenes NM
Av: Steinar Hystad - 14 september 2014

«Best olympic games ever», sa IOC-president Samaranc etter  Ol på Lillehammer. – Dette har vore tidenes NM, sa utsendingane frå Norges Gymnastikk og turnforbund, då dei oppsummerte Noregsmeisterskapen i turn for kvinner og menn på [...]Andre nyhende

Tjuvraddar på ferde

juni 27, 2013

Brakkvatn i Skjepavikjo

desember 11, 2012