Juletretrafikk i  granskogane

På ein av dab-stasjonane vart i middagstid søndag opplyst at to av fem spurde i landet vårt  ønskte seg  julatre  i plastversjon til pynt [...]

Juletretrafikk i  granskogane
s
Topp sjantistemning på Arena

Topp sjantistemning på Arena

Av: Desken - 17 desember 2017

 Når publikum er særs godt nøgde med  artistar, musikk og song dei får servert  frå scenen, er det vanlege å klappa og klappa  i vona [...]

Kraftige tre måtte ne’

Kraftige tre måtte ne’

Av: Desken - 16 desember 2017

Sitkagranane på  Kattatveit hadde vakse seg så store at dei  byrja  bli ein fare for seg sjølve, for parkeringsplassen like ved – og ikkje minst [...]

Seven Artic nominert til internasjonal pris
Av: Desken - 16 desember 2017

    Konstruksjonsfartøyet Seven Artic, som er designa av Wärtsilä Ship Design, er nominert til OSJ, Offshore Support Journal, sin pris for beste Offshore Supply Vessel i 2017. Seven Arctic, med VS 4285 HCV design, [...]

Ser på utvida bandtvang for heile kommunen
Av: Desken - 15 desember 2017

Der rådmannen meinte det ville vera ok å fremja  ei lokal forskrift om utvida bandtvang i  innan grensene til Stord Fjellsameige (gnr 69/bnr2), meinte fleirtalet  i komite for næring, miljø og kultur at det [...]

– Velkomen til kveldsstund med låge skuldre
Av: Desken - 15 desember 2017

For fjerde gong arrangerer koret Ichtus romsjulskonsert i Stord kyrkje 3.juledag. Denne gongen er Breibandet med på laget, og det er duka for ein svært variert konsert,med både Swingande storbandjul, gospel og Ichtus sitt [...]

Ny vår for Stord-kristtorn i alle si prakt?
Av: Desken - 14 desember 2017

Eit par fredagskveldar attende, var  kristtornprodusent  Hans Langeland og Kristtornbua   «gjennomgangsmelodi»  i  Norge Rundt,  eit  av dei mest sette TV-programma frå NRK.  Langeland seier til Stordnytt at innslaga har resultert i ein del  tilvendingar [...]

Venteromstoalett eller heilautomatisk off. avtrede?
Av: Desken - 14 desember 2017

Forstudierapporten for offentlege toalett i Leirvik sentrum  viser at det på dagtid er tilbod for dei som føler sterkt press frå naturen.  I opningstida  er  det do å besøka (gratis enn så lenge)  i [...]

Franzefoss etablerer seg på Stord
Av: Desken - 14 desember 2017

I ei pressmelding kunngjer  Franzefoss Gjenvinning AS at verksemda har inngått  avtale om leige av eit tre mål stort areal på industriområdet Heiane Vest. – Stord er eit interessant område med store industrikundar og mange innbyggarar. Heiane vil gje  god dekning mellom [...]

Av: Desken - 14 desember 2017

Fleire namn er i bruk for garden Melkevik/Melkvik  i området Stokken i Stord kommune. Mellom anna blir det sagt  Fredriksstranda  om grensa til sjø. Grunneigar har søkt om  ei endeleg namneavklaring  og både  namnenemnd  og [...]

Ser noko gøyalt i kvar ein brakapinne
Av: Desken - 13 desember 2017

– Naturen sjølve  er ein kunstmeister, og har ein litt fantasi med seg på turar i skog og mark er det alltid eitkvart morosamt å finna, seier Hans Andersen.  Då trekunstnaren fekk spørsmål om [...]

12 fekk fagbrev
Av: Desken - 13 desember 2017

Tysdag 12. desember var det utdeling av fagbrev til lærlingane som no har blitt fagarbeidarar i IKT servicefaget, helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget. I mellom talane var det musikkinnslag ved elevar ved kulturskulen. Magnhild Halland song [...]

Butikkskifte  i  Amfi-senteret
Av: Desken - 13 desember 2017

Leikebutikken i tredje høgda i Amfi-senteret på Leirvik   måtta gi seg, og siste rest av varer   er henta ut av lokala  frå den som kjøpte opp buet.   Ei anna endring som vil merkast  i [...]

Kværner startar neste fase i Digernessundet
Av: Desken - 12 desember 2017

Kværner sende i dag ut denne pressemeldinga: På lørdag ble plattformdekket til Aasta Hansteen tauet til Digernessundet. Der har Kværner siden juni assistert med ferdigstillelse av det sylinderformede skroget (spar-skroget), og klargjøring for sammenkobling [...]

Knivklubben til smia i Vats
Av: Desken - 12 desember 2017

Sist laurdag var medlemmer i Stord Knivklubb på nok ei busstur, denne gong til Nedre Vats. Ei utflukt for å henta ny inspirasjon, og ikkje minst for å sjå korleis smia til Knut Arne [...]Andre nyhende

Vannvittigt vått

desember 21, 2014

Med sykkel i Kvelve!

april 28, 2014
Storsamling for samferdsle

Storsamling for samferdsle

november 11, 2014