– Er sett av midlar til omstilling

Statsminister Erna Solberg møtte laurdag føremiddag representantar både frå leiing og fagrørsle hjå lokale industriverksemder i Atheno sine lokaler. Stord kommune var òg representert gjennom [...]

– Er sett av midlar til omstilling
s
1950 kvinner inviterte til mammografi

1950 kvinner inviterte til mammografi

Av: Steinar Hystad - 05 september 2015

Alle kvinner i Stord kommune født 1945-1964 vert invitert til mammografiundersøkjing frå 14.9 – 15.12.2015, går det fram av ei pressemelding frå Stord kommune. I [...]

Nytt klubbhus blir julegåva til Trott

Nytt klubbhus blir julegåva til Trott

Av: Steinar Hystad - 04 september 2015

– Me hadde eit lite håp om å kunna ta huset i bruk til Spar Haga-cupen i slutten av september, men sidan mykje innreiing skal [...]

Annonse - B1

Parkerer me ikkje rett – kan desse vera på veg
Av: Steinar Hystad - 04 september 2015

Gule avlange lappar med betalingsfrist, har ikkje vore å sjå under vindusviskaren bilar i Leirvik på ei heil stund. Ikkje fordi det har vore så korrekt parkert til ei kvar tid, men fordi kommunen [...]

– Kva blir gjort for å betra situasjonen?
Av: Desken - 04 september 2015

Med bakgrunn i tala på arbeidslause i Sunnhordland og signala frå næringslivet i regionen om at ein no er inne i ein tøffare periode med permiteringar og oppseiingar, kom Katrin Ankervold (Ap) med følgande [...]

Eit framtidig ferjefritt samband mellom Stord og Kvinnherad bør utgreias
Av: Desken - 03 september 2015

Pressemelding frå Stord Næringsråd: Stord Næringsråd har i brev til fylkesordførar Tom-Christer Nilsen den 26.august, tatt til orde for at et framtidig ferjefritt samband mellom Stord og Kvinnherad bør utgreias. I den pågåande ferjedebatten [...]

Annonse - B2(3)

Nytt asylmottak på Stord
Av: Desken - 03 september 2015

Som ein konsekvens av den store straumen med asylsøkjarar i Europa, har UDI beslutta å opprette eit nytt asylmottak for einslege mindreårige på Stord. Mottaket vil bli etablert på Litlabø, og ha 40 plassar [...]

Ber om at Torg-parkeringsplassane kjem attende
Av: Steinar Hystad - 03 september 2015

Narvesen-butikken i Borggata har merka det både på kundetilgangen og på omsetnaden at fem korttids-parkeringsplassar rett over gata forsvann med opprusting av Torget.  Dette var plassar å setja bilen for den som skulle eit [...]

Fekk eit blikk på budsjettutfordringane
Av: Steinar Hystad - 02 september 2015

Ordførar  Liv Kari Eskeland hadde onsdag føremiddag invitert formannskap, utsendingar frå fagforeningane  og  politikarar på veg inn i det nye kommunestyret (frå 22. oktober) til budsjettkonferanse i kommunestyresalen. Det for, som ho sjølv sa, å [...]

Annonse - B3(4)

Tre veker asfaltering på Engevikparsellen
Av: Steinar Hystad - 02 september 2015

Asfalten som låg på «gamlevegen» langs Stranda, frå Hageberg skule og litt forbi  Engevik, vart tidleg i arbeidet med den nye parsellen  frest vekk.  Stordnytt fekk  spørsmål frå sjåførar som lurte på kvifor dette vart  [...]

Pressemelding: <br />Venstre tar ansvar for nye lærlingeplassar
Av: Desken - 02 september 2015

I Hordaland er det 400 elevar som står utan lærlingeplass, medan Stord er dyktige på å rekruttera lærlingar, så ser me til dømes at nabokommunen Bømlo i langt mindre grad. • Det er vårt ansvar [...]

Den som ikkje vedtek intensjonsavtale, går ut….
Av: Steinar Hystad - 01 september 2015

Kommunereforma går sin gang, sjølv om den  pågågande  valkampen no tek ein stor del av  tida for politikarane.  Siste nytt på reformfronten lokalt i Sunnhordland er møtet som var halde med utsendingar frå fem [...]

Annonse - B4(5)


Samlingsfest  i «nytt»  bedehus
Av: Steinar Hystad - 01 september 2015

Medan eit større opp-pussingsarbeid pågjekk i storsalen oppe, vart møte og samlingar i regi av Stord indremisjon på vårparten haldne i kjellarlokalet i Leirvik Bedehus. No søndag starta haustsemesteret på bedehuset, og då kunne [...]

Salt Ship Design designer ny ‘Voyager’
Av: Desken - 01 september 2015

Tysdag morgon kom Salt Ship design med gode nyhende i følgande pressemelding: «Rederiet Voyager Fishing Company Ltd i Kilkeel, Nord-Irland, har kontrahert ny pelagisk snurper/ tråler med design fra Salt Ship Design. Nye Voyager [...]

Ny korpsleiar i Frelsesarmeen
Av: Steinar Hystad - 31 august 2015

Gunnar Flørenes Gundersen  vart på møtet i Frelsesarmeen søndag kveld innsett som ny leiar av Stord Korps. Skulle noko dra kjensel på mann og namn, er det berre rett og rimeleg. Flørenes Gundersen var [...]Andre nyhende

Lokale band å høyra

desember 13, 2012

Tørst butikktjuv

juni 20, 2012
Kveldsmat i skogen!

Kveldsmat i skogen!

oktober 19, 2013