Kor vart det kyststien mot Haga/Kviteluren?

For ein del tid sidan vart det sett i gang planarbeid og høyringar for vidare turveg, også kalla kyststi, frå Sævarhagen nordover mot Haga [...]

Kor vart det kyststien mot Haga/Kviteluren?
s
Stordkoret framfører Messias

Stordkoret framfører Messias

Av: Desken - 20 november 2017

Helga 2.–3. desember framfører Stordkoret Georg Friedrich Händels kjende og kjære verk Messias, som blei framført første gong i Dublin våren 1742. Laurdag 2. desember [...]

Klart for «Flygelfest 2»

Klart for «Flygelfest 2»

Av: Desken - 20 november 2017

Sundag 26. november er det duka for den andre innviingskonserten for det flotte nye Steinway-flygelet i kinosalen, Stord kulturhus. Flygelfest 2, arrangerast av Stord kulturskule [...]

Imponert ordførar innvigde nye leikeplassar
Av: Desken - 19 november 2017

– Arbeidet som er lagt ned her vitnar om at den norske dugnadsånda framleis er i live, og resultatet er blitt fantastisk bra, sa Gaute Epland før han klypte snorene. Etter 30 år som [...]

Mykje folk på stormfull julegatetenning
Av: Desken - 18 november 2017

Fakkelhaldarane i det lange toget med av gang  Amfi senteret  kl. 16.15  laurdag, fekk ei strid tørn då  dei marsjerande  nærma seg toppen på Torgbakken.  Mellom Trio-bygget og  Hagerupshuset kom det  eit stormkast frå [...]

25 stiller ut i Kunsthallen
Av: Desken - 18 november 2017

 Mangfaldet pregar på positivt vis  Stord Kunstlag  si medlemsutstilling  som vart høgtidleg opna  i Kunsthallen i Kulturhuset  laurdag føremiddag.  Og det må slåast fast at det er eit kreativt kunstlag  øya vår har. Av  [...]

Fantastisk resultat på open dag
Av: Desken - 18 november 2017

– Me fekk nok ein gong eit  heilt fantastisk resultat på Hystad skule sin opne dag, som slutta av temaveka 2017. Me fekk samla inn heile  98 900 kroner, skriv rektor Liv Skjønberg  etter den  [...]

God helgelesnad – stort mangfald i budsjetthøyringane
Av: Desken - 17 november 2017

I Stord kommune er det blitt ein god hausttradisjon at lag, organisasjonar og einskildpersonar kan møta i fagkomiteane og og koma med grunngjevne innspel til den offentlege ressursbruken i det komande året. Totalt 18 [...]

Etterlyste det offentlege toalettet i sentrum
Av: Desken - 17 november 2017

– Jammen helde dei seg godt der ute på Stor’en, der e nemleg ikkje ett einaste offentleg toalett å finna i byen. Dette skal ein kvinnhering har uttalt etter heimkomst frå ein elles vellukka [...]

Eldreråds-bøn for heimebaserte tenester
Av: Desken - 16 november 2017

Eldrerådet har drøfta framlegget til 2018-budsjett og økonomiplanen for dei komande fire år, og har sendt følgjande kommentarar over til dei folkevalde som skal ta endeleg avgjerd. «Ein merkar seg at fleire områder for [...]

Jektavikladaren på klimatoppmøte
Av: Desken - 16 november 2017

«Me treng ei omfattande satsing på utsleppsfri skipsfart. Teknologien er på plass, no handlar det om å setta den ut i livet», seier Egil Hystad fra Wärtsilä Norway, som denne veka har vore til [...]

Video: «Hotellflytting» på Kjøtteinen
Av: Desken - 16 november 2017

Bustadplattforma til Johan Sverdrup, som blir største «hotellet» offshore når ho kjem ut på feltet, vart onsdag elegant flytta ut av storhallen til Kværner på Kjøtteinen og over på lekter. Plattforma skal liggja på [...]

Prisar til Øen, Kvålsvold og Myklebust
Av: Desken - 15 november 2017

Komite for næring, miljø og kultur tildelte på møte onsdag kulturpris, eldsjelpris og målpris. Tildelinga vart slik, med grunngjeving: ELDSJELPRISEN: Gerda Malene Øen «Gerda Malene Øen er ei sann eldsjel. Ho har vist sitt [...]

Apply Leirvik flyttar frå Seglneset
Av: Desken - 15 november 2017

Apply Leirvik sende i dag ut denne pressemeldinga: Frem mot nyttår pågår det flytting av all aktivitet fra Apply Leirvik sitt prefabrikasjonsanlegg på Seglneset i Sagvåg, til hovedanlegget i Aslaksvik. Bakgrunnen for flytting er [...]

Varslar erstatningskrav mot sykkelvegplan
Av: Desken - 15 november 2017

På same vis som to firma ved Sævegen har klaga planane for miljøgata inn for Fylkesmannen, har no to verksemder på Vabakkjen sendt sine klagar til same adresse. For deira del gjeld klagen vedtaket [...]Andre nyhende

Storen i skodda!

Storen i skodda!

april 01, 2014

Funn ved Hamnegata

januar 24, 2016

Streik 28. januar

januar 22, 2015

«Vikabrekkoelva»?

november 02, 2012