<

Sjukehusvegen:
– Ser ingen grunn til å endra namnet

«- Vegen har så lenge den har eksistert hatt namnet Sjukehusvegen – og det bør den fortsetje å ha! Lokale stadnamn skapar kjensler, nærleik [...]

Sjukehusvegen:<br/>– Ser ingen grunn til å endra namnet
s
Alle tiders  russarevy.

Alle tiders  russarevy.

Av: Desken - 25 februar 2017

Heldigvis var det med humor i tankane  Stordrussen  hadde valt  «Antiruss – Negangstid for russen» som tittel på  årets  revy. Også  omtalt som «denne vårens vakraste [...]

Fellesgudsteneste med vigsling av gravplass

Fellesgudsteneste med vigsling av gravplass

Av: Desken - 25 februar 2017

Komande sundag vert det fellesgudsteneste i Nysæter kyrkje. Ole Jørgen Furdal gjer teneste som kantor, prost Svein Arne Theodorsen er liturg og predikant. Det vert [...]

Annonse - B1(2)

Draktgåve frå Sparebanken Vest
Av: Desken - 25 februar 2017

Heile 695 søknader om gratis fotballdraktar kom inn til Sparebanken Vest i løpet av nokre få veker. I Banken er dei så overvelda over søknadsmassen at dei har vedteke å gi draktar til alle [...]

Historisk by’tur for HSD-flaggskipet 
Av: Steinar Hystad - 24 februar 2017

– Velkomen om bord på denne historiske turen. Det er 43 år sidan MS Sunnhordland sist hadde kurs mot Bergen. Høgtalarmelding frå kaptein Sigmund Landa vart motteke med småstolte smil hjå mannskap og passasjerar då [...]

2 for multi – 6 for fleirbruk
Av: Steinar Hystad - 24 februar 2017

På vegen til kommunestyret, var spørsmålet om ein skal jobba vidare med planar for multihall på 7000 kvm med eigen fotballhall, eller fleirbrukshall á la Nordbygdo på Nysæter onsdag innom komite for næring, miljø [...]

Annonse - B2(3)

46.893 utlånte bøker i 2016
Av: Desken - 24 februar 2017

Biblioteket hadde i 2016 eit samla besøk på ca. 35 000. Besøket på hovudbiblioteket var 32 015 personar registrert ved besøksteljar. Ved Litlabø filial ca. 2860 personar innom etter stikkprøveregistrering. Bruken av biblioteket er samansett. Den [...]

Lothepus til Tysnesfest
Av: Desken - 24 februar 2017

Sjølvaste vinnaren av Farmen Kjendis, og mr. Fjorden Cowboys tek med seg bandet sitt til Tysnesfest i sommar. TV2 fekk det norske folk til å tru at Lothepus skal opptre for 9000 fans på [...]

Ada Sofie Austegard får Tora Mostrastongprisen
Av: Desken - 23 februar 2017

På ein pressekonferanse, torsdag, kunngjorde Foreininga Tora Mostrastong at årets pris vert tildelt Ada Sofie Austegard. Følgande grunngjeving ligg til grunn for tildelinga: «Ada Sofie Austegard får prisen for sitt initiativ og engasjement for: [...]

Annonse - B3(4)

Kværner inn i ein gledeleg heftig periode
Av: Steinar Hystad - 23 februar 2017

Det ein gjerne er mest forviten på når leiaren i hjørnesteinverksemda for Stord og regionen gjev eit biletet av stoda, er det som er i vente litt lenger framme – og om det er [...]

– Sterkare band til «Sunnhordland» enn me trudde
Av: Steinar Hystad - 22 februar 2017

Seint søndag la  MS «Sunnhordland» til kai på Leirvik etter å ha spreidd gode nostalgikjensler på stoppestadene snøggruta var dagleg gjest – for 44 år sidan. Det vart ein runde med «eit hav» av  [...]

Multihall å føretrekkja på Nysæter!
Av: Steinar Hystad - 22 februar 2017

Der rådmannen  kom med innstilling  på «Nordbygdohall»  (med speleflate 25×45 meter) på Nysæter, meinte ein samrøyste komite for oppvekst og utdanning  i møtet tysdag at det skal tenkjast litt større i saka og forma [...]

Annonse - B4(5)


Tøffe karar bygde Børtveit Kraftstasjon
Av: Steinar Hystad - 22 februar 2017

– Anders Børtveit (f.1928), som vart maskinmester på Børtveit kraftstasjon i 1958, har delt livsminne og soga om kraftstasjonen med meg. Vidare har eg fått høve til å skanna biletalbumet som viser den strabasiøse [...]

God judo-innsats på Sola
Av: John Erik Jørgensen - 22 februar 2017

Søndag 12. februar vart det arrangert regionsmeisterskap i judo på Sola. Judoklubb Stord reiste sørover med 15 deltakarar i til saman 17 klassar; 10 i barneklassen, 6 i U15 og ein utøvar i U18. [...]

Olsen & Jensen med «visepod»
Av: Desken - 21 februar 2017

I halvtanna år har Endre Olsen og Terje Jensen i Olsen & Jensens spelt inn podcasten «Olsen & Jensens visepod» på Stord. Her har dei hatt med seg lokale musikkgjester som John Ståle Eldøy, [...]Andre nyhende

Universitetet på plass

september 30, 2014

Mange klagesaker

januar 27, 2014