Populære quiz-kveldar i Arena 

– Me har  invitert til quiz på huset her i ti år, men aldri hatt slik pågang av publikum som denne hausten. 170 var [...]

Populære quiz-kveldar i Arena 
s
Hjorten veit kva som er sunnast mat

Hjorten veit kva som er sunnast mat

Av: Steinar Hystad - 21 november 2014

Spora i gulerotåkeren til Ole Gjermund Digernes gjev ikkje fnugg av tvil om kven som har vore og forsynt seg grovt  av den helsefremjande grønsaken. [...]

Gode råd for eit vellukka julebord

Gode råd for eit vellukka julebord

Av: Desken - 21 november 2014

Julebordsesongen er i gang igjen og dei neste vekene fram mot jul vil glade julebordsgjengarar dominera utelivsbilde. Følg politiet sine råd og pass på at [...]

Stor(d)koalisjonen styrte budsjettet trygt i hamn
Av: Steinar Hystad - 20 november 2014

Ein del endringar i 2015-budsjettet i høve til rådmannen sitt forslag er det blitt, men ingen som rikkar ved stor(d)koalisjonen sine to overordna mål om: – At Stord kommune SKAL ut av robek-lista og [...]

Fekk diplom for helteinnsats
Av: John Erik Jørgensen - 20 november 2014

Emil Lunde Høisæter (18), Petter Ersland (19) og Jan Terje Angen (18) fekk torsdag utdelt diplom frå Carnegies Heltefond for innsatsen deira i samband med ein brann i eit leilighetsbygg i Åkervikåsen i februar. [...]

Nye HC-parkeringsplassar i sentrum
Av: Steinar Hystad - 20 november 2014

Det kommunalt oppnemnte rådet for funksjonshemma kom tidlegare i haust med uttale etter gjennomgang av  den nye trafikkløysinga ved Kulturhuset og Amfi, samt ein tur langs hamnepromenaden i Leirvik. I uttalen vart det påpeikt [...]

Open førjulsgard på Førland
Av: John Erik Jørgensen - 20 november 2014

Komande sundag, den 23. november frå klokka 12 til 15, held Førland 4H-gard «Open førjulsgard». Dette er etterkvart vorte eit årviss arrangement hos Guro K. Holmberg og Knut Vikane. – Det er tredje året [...]

Fleire hundre i fakkeltog mot mobbing
Av: Desken - 19 november 2014

Ei anti-mobbebølgje sveipar i desse dagar over Noreg og fakkeltog har vorte arrangert fleire stader siste tida. Onsdag kveld møtte fleire hundre menneske opp på Torget på Leirvik for å visa at dei vil [...]

Ungt initiativ for at ALLE unge skal trivast i Stord
Av: Steinar Hystad - 19 november 2014

Elevar frå ungdoms- og vidaregåande skule har i haust i sett namn på eigne tankar kring  spørsmålet: – Kva skal til for at alle unge skal trivast i Stord? Kva som kom fram vart [...]

Lurast med ny barnehage Heiane Sør før Tjøndalio?
Av: Steinar Hystad - 19 november 2014

Frontagruppen ved dagleg leiar Kurt Arne Tyse har kome med innspel til kommunedelplanen for barnehageutbygginga (KB), der det kjem korrigerande opplysningar om kva neste store bustadbygging kan koma. Tyse gjev innleiingsvis i brevet verbal [...]

Paraplydikt  og rock  frå Truls Horvei
Av: John Erik Jørgensen - 18 november 2014

Truls Horvei kjem med diktboka «Paraplydrømmer» i desse dagar. Boka blir lansert torsdag 20. november på Stord. Bergensaren busett på Stord er lenge vore oppteken av vestlandsveret og paraplyar. I den nye boka skriv han om [...]

Bommane i sving i parkeringshuset
Av: John Erik Jørgensen - 18 november 2014

Tysdag vart bommar, automatar, lys og lystavler teken i bruk for første gong i parkeringshuset til Amfi Stord og Stord kulturhus. Inn- og utkøyring vert no regulert av bommar, der ein kan trykka for [...]

Planlegg universell turveg langs elveidyll
Av: Steinar Hystad - 18 november 2014

Tursti har er det allereie langs Frugardselva, frå Møllebrua til Ådland bru, men denne er ikkje laga på annan måte enn at stødige føter har trakka til faret gjennom mange års bruk.  Når spaden snart [...]

Ber kommunestyret seia nei til fådelt Litlabø skule
Av: Steinar Hystad - 18 november 2014

For å spara pengar legg formannskap og rådmann opp til  fådelt skuledrift på Litlabø i løpet av neste skuleår. Det betyr samanslåing av klassesteg og sparte lønsmidlar. I budsjetthøyringane kom det frå både tilsette [...]

Kommunereformarbeidet i Sunnhordland
Av: John Erik Jørgensen - 17 november 2014

Under handsaminga i Stortinget våren 2014 vart det understreka av fleirtalet i kommunal- og forvaltningskomitèen at det er eit utgreiingansvar og –plikt for alle kommunar i landet. Kommunane skal greia ut om dei er [...]Andre nyhende

Viktig tre-poengar

august 30, 2014

Framnes på 6.plass

desember 09, 2012
Har vore verre i april

Har vore verre i april

april 07, 2013