Har arbeidsdagen høgt over  Karibia og  Syd-Amerika

- Frå eg var ein lite gutunge heime på Almås, har eg vore interessert i og oppteken av  fly. Som tenåring fekk eg vera [...]

Har arbeidsdagen høgt over  Karibia og  Syd-Amerika
s
Ingen alvorlege skjenkeovertramp

Ingen alvorlege skjenkeovertramp

Av: John Erik Jørgensen - 20 april 2014

Det meldes om normal aktivitet i høve alkoholkontroll i kommunen forrige løyveperiode, som strakk seg frå 1. juli 2012 til 30. juni 2013. Securitas gjorde [...]

Sprosser sperrar for framifrå utsikt

Sprosser sperrar for framifrå utsikt

Av: Steinar Hystad - 20 april 2014

Som eit apropos til saka i stordnytt.no i går om det er trong for fleire sjukeheimsplassar i kommunen, kan nettavisa i dag fortelja om at [...]

Ta dagen på Huglo – til gravrøys og på kultursti.
Av: Desken - 20 april 2014

Hausten 2012 hadde me eit fast innslag kvar laurdag, der me tipsa lesarane våre om nokre av dei mange turmoglegheitene som finns på Stord og i nabokommunane våre. Me fekk mange gode tilbakemeldingar på [...]

Stor  trong for fleire sjukeheimsplassar
Av: Steinar Hystad - 19 april 2014

«Etter statleg norm skulle kommunen hatt 163 plassar med heildøgnomsorg. I dag har me 122 plassar og manglar altså 41. Dette gjer m.a at terskelen for å koma på sjukeheim er høg, og fleire [...]

Sjå opp mellom granar på Rossneset
Av: Steinar Hystad - 19 april 2014

Hausten 2012 hadde me eit fast innslag kvar laurdag, der me tipsa lesarane våre om nokre av dei mange turmoglegheitene som finns på Stord og i nabokommunane våre. Me fekk mange gode tilbakemeldingar på [...]


Goddo på kryss eller tvers
Av: Desken - 18 april 2014

Hausten 2012 hadde me eit fast innslag kvar laurdag, der me tipsa lesarane våre om nokre av dei mange turmoglegheitene som finns på Stord og i nabokommunane våre. Me fekk mange gode tilbakemeldingar på [...]

Kameraet har eit blikk på trafikken
Av: Desken - 17 april 2014

Tett ved Europaveg 39, på toppen av bakken opp frå Mehammer  og nokre hundre meter innfor  kommunegrensa, står dette kameraet.  Blir me overvaka, blir all trafikk filma, kva er føremålet?  Så mange spørsmål reiste [...]

Kattnakken via Kvelve
Av: Desken - 17 april 2014

Hausten 2012 hadde me eit fast innslag kvar laurdag, der me tipsa lesarane våre om nokre av dei mange turmoglegheitene som finns på Stord og i nabokommunane våre. Me fekk mange gode tilbakemeldingar på [...]Tøffe troll ventar i  Vidsteenparken
Av: Desken - 16 april 2014

Den som ikkje trur heilt og fullt og fast på troll og trolldom og den slags, bør leggja  ein av påsketurane til skogen på toppen av Vidsteenparken som ligg på toppen av Leirvik.  Går [...]

Kan fylla i sjøen i Grunnavågen
Av: John Erik Jørgensen - 16 april 2014

Fylkesmannen har gjeve løyve til utfylling i sjø ved Grunnavågen i Sagvåg for Stord havbrukspark AS.  Det er sett  vilkår i løyvet, mellom anna om tildekking av ureina sediment og avgrensing av støv og [...]

Gudstenester i påska
Av: John Erik Jørgensen - 15 april 2014

Her kjem eit oversyn over Gudstenestene i påska Skjærtorsdag – 17. april: Stord kyrkje – klokka 11.00: Gudsteneste v/prostiprest Dale og kantor Overweg. Nattverd. Takkoffer til Israelsmisjonen. Huglo Kapell – klokka 11.00: Gudsteneste v/prostiprest [...]

Vil setja opp hangar for større fly på Stord lufthamn
Av: John Erik Jørgensen - 15 april 2014

Sunnhordland Lufthamn AS og flyselskapet DAT, som flyg ruta mellom Stord og Gardermoen, samarbeider no om å setja opp ein ny hangar på Stord lufthamn. Dette kjem fram i eit brev frå leiinga i [...]

Ettermiddagstur med Barnas turlag
Av: John Erik Jørgensen - 15 april 2014

Torsdag 10. april kunne dei som ville vera med Barnas turlag på ettermiddagstur til Skjephaugen. Her var det mellom anna moglegheit til å steikje seg mat på bålet ved gapahuken. - Vêret viste seg [...]

200 000 i prosjektmidlar til biblioteka i Sunnhordland
Av: John Erik Jørgensen - 14 april 2014

Første april trådte endringa i formålsparagrafen til Lov om folkebibliotel i kraft. I denne står det no at biblioteka skal «vera ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt.» På bakgrunn av [...]