Høgskulen på Vestlandet

Leirvik skule i dag – og for 100 år sidan

Med 360 elevar i klasseroma og mange lærarar i arbeid, har Leirvik skule byrja markeringa av 100 års kontinuerleg drift – delvis i same [...]

Leirvik skule i dag – og for 100 år sidan
s
Ny ferjestødebatt for å korta reisetida  Leirvik – Husnes

Ny ferjestødebatt for å korta reisetida Leirvik – Husnes

Av: Desken - 27 mars 2017

– Rådmannen deler ikkje fylkesrådmannen si vurdering når det gjeld vektinga av faktorane miljøomsyn og kryssingstid. Sambandet Kvinnherad og Stord har først og fremst utfordringar [...]

Gilde tonar frå korps på kafe

Gilde tonar frå korps på kafe

Av: Desken - 26 mars 2017

Lure var dei som i staden for å ergra seg over  elendig vårver laurdag, tok imot invitasjonen frå  Langeland Skulekorps  og Stord Musikklag og  blei [...]

Annonse - B1(2)

– Ikkje øydelegg Rådhuset
Av: Desken - 25 mars 2017

– Me snakkar om ein av dei mest særprega bygningane på Leirvik. Rådhuset har prega  sentrum i meir enn 50 år og må få stå som det står, utan noko tilbygg.  Eg vil sterkt [...]

Kommunal heider til Finnmarksløp-vinnaren
Av: Desken - 24 mars 2017

– Me har sjølvsagt merka oss kor flott du har representert Stord i både Finnmarksløpet og Femundenløpet. Og det trass i at den heller snøfattig heimekommunen din ikkje akkurat har dei ideelle tilhøva for [...]

– Har busstoppa våre rett plassering?
Av: Desken - 24 mars 2017

Når ein spør folk etter tips og meiningar, slik det vert gjort i regi av Innbyggjarmedverknadens-prosjektet i Stord i desse dagar, kan ein få seg nokre gode påminningar. Også om slikt me gjerne ikkje [...]

Annonse - B2(3)

Prosesjonsveg kan løyse parkeringsvanskar
Av: Steinar Hystad - 23 mars 2017

I kommuenstyret torsdag reiste representant Reidar Brevik spørsmål om kommunen såg noko løysing på parkeringsvanskane ved Stord Kyrkje. Ved større arrangemenet i kykja og bedehuset samstundes har det lenge vore kamp om parkeringsplassane som [...]

– Ei gladsak for Sagvåg og Litlabø
Av: Steinar Hystad - 23 mars 2017

Leiar i Komite for oppvekst og utdanning, Torbjørn Brosvik, gjekk på talarstolen i Stord kommunestyre torsdag og sa at han denne gongen hadde ei gladsak å presentera. Med koalisjonen i ryggen heldt han oppe [...]

Jo, stordabuen vil gjerne medverka og påverka
Av: Desken - 23 mars 2017

I butikkar, på kafe  i  skogen langs turstiane våre har du, eller blir du,  møtt av  vestuniformerte  utsendingar  frå  prosjektet  « Innbyggjarmedverknad» .  Eit statstøtta tiltak  som har til føremål å gjera Stord og [...]

Annonse - B3(4)

Jubilantar i Stord kommune i 2017
Av: Desken - 22 mars 2017

Tysdag 21. mars vart årets jubilantar i Stord kommune gjort stas på med lunsj, gåver og flotte talar i matsalen på Grand Hotell. 27 tilsette jubilerer i 2017. Fire av dei kan feira heile [...]

Hjelper born i Syria gjennom Solid Aid
Av: John Erik Jørgensen - 22 mars 2017

Helga etter påske er det igjen tid for den årvisse Eat Move Sleep Cup i regi av IL Solid. Idrettslaget for bydelande på Stord sin beste vestkant har hausta mykje ros frå deltakarar, hovudspunsor [...]

Sunnhordland og stordnytt.no i samarbeid
Av: Steinar Hystad - 21 mars 2017

  – Kan det vera marknad for ei Stord-nettside med ultralokalt «nerpå-stoff»? Det var spørsmålet grafisk designar John Erik Jørgensen og ultralokaljournalist Steinar Hystad fabulerte over i kaffipausane i samarbeidet om ei skrønebok hausten [...]

Annonse - B4(5)


Monterer nye lys i Landåsen
Av: Steinar Hystad - 21 mars 2017

Skal du på gå- eller joggetur  i Landåsen i kveld, kan du godt ha i minne songstrofa om at «det lysnar i skogen». Syng gjerne  strofa  to gonger – sidan det lysnar på to [...]

Redningsselskapet treng meir mannskap
Av: John Erik Jørgensen - 21 mars 2017

Torsdag komande veke, den 30. mars klokka 1800, arrangerer Redningsselskapet Sjøredningskorps Stord eit informasjonsmøte på basen sin i Eldøyane Sjøsportsenter. Føremålet med møte er å rekruttera fleire friviljuge. Følgande pressemelding var å finna i [...]

Meiner Sjukehusvegen skal ha namnet Sjukehusvegen
Av: Steinar Hystad - 21 mars 2017

Like før Komite for næring, miljø og kultur (NMK) skulle klubba gjennom ein del nye namn på vegar i kommunen kom det melding om at eitt forslag måtte trekkjast; – spørsmålet om namnebyte frå [...]Andre nyhende

Raudt på Grov

september 07, 2016
«Musikkens dag» i Parken

«Musikkens dag» i Parken

september 07, 2012
Forskingstorget på Stord

Forskingstorget på Stord

september 21, 2015

Heisen sniglesommar

juli 11, 2012

Kommunalt namnenytt

desember 22, 2013