Sagvåg Musikklag i Siddisbrass-oppkøyring

Neste laurdag er det duka for årets utgåve av Siddisbrass i Stavanger. Sagvåg musikklag er eit av dei lokale musikklaga som reiser til oljehovudstaden, [...]

Sagvåg Musikklag i Siddisbrass-oppkøyring
s
Potetdyrking med sterk distriktprofil

Potetdyrking med sterk distriktprofil

Av: Steinar Hystad - 25 oktober 2014

Bonde Erik Willgohs på Huglo er ein av svært få (kanskje einaste) som framleis driv  potetdyrking  av større omfang i Stord kommune. I åkeren i  [...]

Har søkt fellingsløyve på roseetarar

Har søkt fellingsløyve på roseetarar

Av: Steinar Hystad - 24 oktober 2014

– Det kan kanskje høyrast rart ut, men like fullt er det ein realitet at litt av arbeidstida mi siste åra har gått til å [...]

- No kjem endeleg Kulturhuset til sin rett
Av: Steinar Hystad - 24 oktober 2014

Han er  trufast brukar av gangvegsystemet  frå Leirvik, rundt Kulturhuset og vidare opp mot  Vikahaugane, mannen stordnytt.no møter i smilande utgåve  på  «baksida»  av den kulturelle storstova.  Han har stilt seg ved  den nye brua over [...]

Imponerte over Wärtsilä sine testresultat
Av: Steinar Hystad - 23 oktober 2014

– Imponerande, ikkje noko mindre. Her landar me på ei vakker øy på vest-kysten og får servert informasjon og bevis på at avdelinga til Wärtsilä Norge er verdsleiande på fleire viktige område. Dette var [...]

Himalayatorg til inntekt for utviklingshemma born i Nepal
Av: John Erik Jørgensen - 23 oktober 2014

Kommande laurdag er det duka for «Himalayatorg 2014». I år, som i fjor, opnar den lokale foreninga for misjonsorganisasjonen HimalPartner kafé i Torgbakken – for denne eine dagen. Himalayatorget blir ein kafé, men og [...]

Så var «gamla-apoteke’»  historie
Av: John Erik Jørgensen - 22 oktober 2014

Onsdag føremiddag var tida ute for eitt av husa som har prega bybiletet på Leirvik i mange, mange år . For den eldste garde stordabuar best kjent som «gamla-apoteke’», sidan det var i dette [...]

Rask respons på toalettinnspel frå skuleelev
Av: John Erik Jørgensen - 22 oktober 2014

Ein elev i femte klasse ved Hystad skule trives godt som elev med skulen, men uttrykkjer i eit brev til ordførar Liv Kari Eskeland at toalettilhøva kunne vore betre. I brevet, datert torsdag 16. [...]

Ysst HMS vil motivera Sunnhordlendingane
Av: John Erik Jørgensen - 22 oktober 2014

Marco Elsafadi. Motivasjon. Kristine Tofte. Stikkord for årets store HMS-konferanse i Sunnhordland. Arrangør Ysst HMS opplever stor interesse og mange påmeldte, men held døra på gløtt for dei som enno ikkje har meldt seg [...]

Må byggja kledelager og garderobar
Av: John Erik Jørgensen - 21 oktober 2014

Stord kommune fekk i haust ein ekstrakostand på nær 2,5 millionar kroner med å oppfylla nye krav og koma ajour med regelvekret. Arbeidstilsynet viste til nye vedtekter for å førebyggja smittefare og i den [...]

Unikt «påvekstanlegget» i Grunnavågen 
Av: Steinar Hystad - 21 oktober 2014

Ein  heilt ny type oppdrettsanlegg for laks skal byggjast på det nyplanerte og utfylte arealet  i Grunnavågen. Erko Settefisk AS  er blitt den nye eigaren av  det sjønære industriarealet  i innløpet til Sagvåg  og det er  dette [...]

Veteranen kasta loss for ny jobb
Av: Steinar Hystad - 21 oktober 2014

– Me tek med takk imot slike oppdrag, det som no blir spennande er om kaiane i det nye trafikkområdet  passar  denne ferjebaugen, seier Øyvind Særsten, i det han løyse fortøyingane  til  MF «Skånevik» [...]

Finn fram isskrapa og refleksen
Av: John Erik Jørgensen - 21 oktober 2014

Stadig mørkare morgonar og kalde netter kan skapa farlege møter mellom bilistar og mjuke trafikkantar. Skrap alltid bilruta godt før du køyrer. Fotgjengarar og syklistar bør alltid bruka refleks. Hausten har gjort sitt inntog. [...]

- No må det bli slutt  hærverket
Av: Steinar Hystad - 20 oktober 2014

Sylve Rusten er rådgjevar innan idrett og friluftsliv i Stord kommune og er for tida ganske så oppgjeven over meiningslaust hærverk på nye flotte turskilt som er sette opp. Tidlegare har det vore meldt [...]

Kjem det regn – kjem dammen i overgangsfeltet
Av: Steinar Hystad - 20 oktober 2014

Skal du ein nedbørsdag gå rimeleg tørrskodd over  Rv 544  mellom  haldeplassen til Stord Taxi og Bandadalsplassen, bør du vera utstyrt med støvlar.  Overgangsfeltet er lagt litt lågare i lendet enn sluken som skal [...]