Vadalsletta stoppar ikkje pølespidd i julatreskog

Då det framleis hagla litt, sludda litt, regna litt og lynte og tordna til dels skremmande mykje utover fredagkvelden, trudde Jakob Bjelland han hadde [...]

Vadalsletta stoppar ikkje pølespidd i julatreskog
s
Tok Arena-publikumet med storm

Tok Arena-publikumet med storm

Av: Steinar Hystad - 20 December 2014

At mannskapet song så det høyrdest over heile hamna når båtane kom til kai  vart eit teikn på at dei hadde det godt og trivdest [...]

- Kan det blitt slutt på slike store flotte arrangement?

- Kan det blitt slutt på slike store flotte arrangement?

Av: Steinar Hystad - 19 December 2014

Lesaren som har sendt stordnytt.no biletet som følgjer denne artikkelen, lurer på om nedbygging av Ventekaien/Bussterminalen vil gje slutt på store arrangement som Stordfest. Nettavisa [...]

Lovar opne prosessar i samferdslesakene
Av: Steinar Hystad - 19 December 2014

I kommunestyretmøtet torsdag reiste  gruppeleiar Jakob Bjelland i Senterpartiet ein del spørsmål om  pågåande samferdsleutgreiingar og planarbeid på og over Stordøy. Han ville vita kven kva mynde  Stord kommune har og kven som  skal [...]

Held kurs ut av ROBEK-lista
Av: Steinar Hystad - 18 December 2014

  Svikt i skatteinntektene er ikkje noko særtilfelle for  Stord, dette år er det same tendensen over heile landet, opplyste Rådmann Magnus Mjør då han frå talarstolen i kommunestyret torsdag tok ein gjennomgang av [...]

Utsette endring av sentrumsparkeringa
Av: Steinar Hystad - 18 December 2014

– Saka krev ein del meir utgreining og av den grunn set Arbeiderpartiet fram forslag om å utsette saka, sa Harry Herstad. Han var førstemann som bad om ordet då kommunestyret i skulle etterfølgja [...]


Større parkering og større butikk i Nordbygdo 
Av: Steinar Hystad - 18 December 2014

– Spar Haga driv etter filosofien om at me skal vera ein god nærbutikk for Nordbygdo. Det er med den bakgrunn at me går i gang med utviding av butikkarealet med 250 kvadratmeter. Og [...]

Høg tillit, men for liten kjennskap til politiet
Av: John Erik Jørgensen - 18 December 2014

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har høg tillit hos befolkninga, men er for lite flinke til å fortelja publikum om kva me gjer. Det er resultatet av innbyggjarundersøkinga 2014. Jamt over er tilliten til politiet [...]

Nissecup for 300
Av: Steinar Hystad - 18 December 2014

Alle i nissehue, nokre i full nissedrakt då Stord handball breidde avslutta haustsesongen med  nissecup i  hallane på Vikahaugane onsdag ettermiddag.  300 spelarar i alderen frå seks  til 11 år var med på cupen, [...]

Poengdeling etter treig start på omgangane
Av: John Erik Jørgensen - 17 December 2014

Stord har fått ein tøff start på årets sesong i Grundigligaen med heller laber poengfangst. Onsdag ettermiddag var det nye moglegeiter for poeng når Elverum kom på besøk på Vikahaugane. Heimelaget sleit med å [...]

Finn Størkson Stordmeister i minigolf 2014
Av: Gunnar Bjørk - 17 December 2014

Kvar tysdag gjennom heile hausten har 20-25 golfinteresserte møtst til «kamp» på minigolfbana ved Stord Golfpark på Prestegarden.  Heile tolv rundar er avvikla, der dei seks beste omgangane er avgjerande når meisteren skal kårast. [...]

Sperrar av “Meieritomta” for parkering
Av: John Erik Jørgensen - 17 December 2014

Tidlegare denne veka vart det sett opp sperringar på “Meieritomta” på Leirvik. Dagleg leiar i Fronta, Knut Arne Tyse, svara følgande då stordnytt.no stiller spørsmål om årsaka til sperringane. – Mange har nytta staden som gratis [...]

Innløysing av Ritland-eigedomen «ligg i korta»
Av: Steinar Hystad - 17 December 2014

På vegner av eigarane av Ritlandeigeomen vis à vis Rådhuset har Rolf Grimstvedt på Karmøy tilskrive kommunen og invitert til samarbeid om utbygging. Fram til formannskapsmøtet 3. desember i år, har det vore uklart [...]

Vigslar Frugarden gravplass
Av: Steinar Hystad - 17 December 2014

Han har fått parkmessig utforming og utsjånad Frugarden gravplass I, som blir vigsla like etter gudstenesta søndag 21. desember. Eitt-talet bak namnet tyder at første av to byggjesteg for Frugarden gravplass kan takast i [...]

Fleire av dei beste er  Stord-produserte
Av: Steinar Hystad - 16 December 2014

Triveleg for stordbuar å lesa  siste utgåva av Teknisk Ukeblad.  Bladet har hatt ei spørjeundersøking for å finna ut kva for innretningar på norsk sokkel lesarane av TU meiner er best å jobba på. [...]Andre nyhende

Stord-tap i Bodø

December 07, 2014

Elghund funnen

July 17, 2014

Omvendt skjenkeklage

June 23, 2013