Buldrande bekker og kvitt på toppane

Me har fått oss servert mykje ver siste dagane, og det både viste og høyrdest godt på turen i naturen søndag. Flo i dei [...]

Buldrande  bekker og kvitt på  toppane
s
Har valt nytt mannskap til  nemnder, råd og styre

Har valt nytt mannskap til  nemnder, råd og styre

Av: Steinar Hystad - 29 november 2015

Siste del av  kommunestyremøtet torsdag gjekk til  å velja nytt politisk mannskap til ei rekkje, råd og styre.  Ordførar  Harry Herstad gav  innleiingsvis  valnemnda  ros [...]

Førjulskos  og  lystenning i  Sagvåg

Førjulskos og lystenning i Sagvåg

Av: Steinar Hystad - 28 november 2015

Diverse aktivitetar i butikkgata «oppe» i Sagvåg utetter laurdagen, før eit langt fakkeltog med store og små deltakarar og ordførar Harry Herstad i brodden gjekk [...]

Annonse - B1

Knivtrugsmål og slåssing
Av: Steinar Hystad - 28 november 2015

Ny travel natt for patruljane i politiet. Vakthavande ved Haugaland og Sunnhordland politidistriktet melder om to større hendingar som krov ekstra utrykkingar på Stord: KL 2154 ble det meldt om at mann i 40 [...]

Budsjettvedtak  med påpluss og endringar
Av: Steinar Hystad - 28 november 2015

Med tilvising til mange endringar og påpluss som vart gjort koalisjonsfleirtalet i Stord kommunestyre torsdag, er det tydeleg at dei folkevalde har merka seg og teke omsyn til ønskje som vart framsett i budsjetthøyringane. [...]

Auke i arbeidsløysa
Av: John Erik Jørgensen - 27 november 2015

NAV Sunnhordland skriv i ei pressemelding, fredag, at dei registrerer ein auke på 51 arbeidsledige siste månad. Heile pressemeldinga les du under: Arbeidsløysa i Sunnhordland har ein auke i november med 51 i høve [...]

Annonse - B2(3)

Krev lovlegkontroll av føretaksvedtaket
Av: Steinar Hystad - 27 november 2015

Med 23 mot 11 røyster vedtok Stord kommunestyre på møtet torsdag å avvikla dei to  kommunale føretaka;  Stord vatn og avlaup KF  og Stord kommunale eigedom KF. Rådmannen vart gjeve fullmakt  til å organisera dei [...]

Kan gå mot storkommune på Stordøy
Av: Steinar Hystad - 26 november 2015

«Stord kommunestyre godkjenner intensjonsavtale om kommunereform i Sunnhordland slik denne ligg føre. Stord kommune ønskjer å delta i den vidare prosessen sjølv om ikkje alle fem kommunar sluttar seg til intensjonsavtalen. Stord kommunestyre ser [...]

– Det skal bli ein siste dans
Av: Steinar Hystad - 26 november 2015

Eit samrøystes kommunestyre godkjende torsdag reguleringsplan og utbyggingsplanane til Svein Hatlevik for Turnhallen-kvartalet på Leirvik. Saka har vore grundig handsama og den nye leiaren i forvaltningstyret, Nils Magne Blålid (Sv), meinte at dette er [...]

Annonse - B3(4)

SWSC jubilerer – med ekstrakonsert
Av: John Erik Jørgensen - 26 november 2015

Storm Weather Shanty Choir frå Stord fyller 15 år i år og har tradisjonen tru julekonsert på Arena. Konserten som vert halden laurdag 19. desember vart utsolgt i løpet av 14 dagar – allereie [...]

Lanserer ny løysing for E39-trase Heiane-Ådland
Av: Steinar Hystad - 26 november 2015

– Siktemålet med utarbeidelsen av dette forslaget, er å søke å finne frem til en fremføring av ny E39 Heiane – Ådland som kan oppnå den nødvendige tilslutning i Stordsamfunnet, skriv   Svein Halleraker, Knut  [...]

– Hjortestamma held seg stor på øya
Av: Steinar Hystad - 26 november 2015

Også på Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor spør dei seg korleis hjortar finn fram gravplassar og rotar til der. – Ja, me lurer på om det kan vera noko i teorien om at et [...]

Annonse - B4(5)


Søkjer fellingsløyve for skadehjort på gravplasssar
Av: Steinar Hystad - 25 november 2015

Utetter hausten har det auka på med lite kjekke varsel om at hjortar hoppar over steingardar og gjerder og gjer skade på blomepynt på graver på fleire kyrkjegardar i Stord. – Det gjer oss [...]

Wärtsilä Ship Design med nok eit ombyggingsdesign
Av: Desken - 25 november 2015

Wärtsilä Ship Design leverer nok et design for ombygging av offshorefartøy Den nederlandske skipseieren C-Bed har kontrahert Wärtsilä Ship Design til å levere designet for ombyggingen av selskapets seismikkfartøy “Viking II” til et hotellfartøy. [...]

Positiv innstilling til djupvasskai på Eldøyane sør
Av: Steinar Hystad - 25 november 2015

Rådmannen meiner både fovaltingsstyret og kommunestyret skal seia ja til Eldøyane Næringspark AS sin søknad om å få laga djupvasskai ut mot Bømlafjorden på sørspissen av Eldøyane (Sørøyo). Næringsparken ynskjer å ta dette grepet [...]Andre nyhende

Eplefall

august 13, 2014

Nokon som saknar denne?

oktober 17, 2012

Roleg natt

januar 03, 2015