– Mogleg å få fram att stabbesteinane?

Nordre Kaisving er ei av dei eldre gater med framleis, og nesten, opprinneleg utsjånad på Leirvik. Nordre Kaisving går frå Borggata framom Bård Haugland-parken [...]

– Mogleg å få fram att stabbesteinane?
s
Campingsesongen er i gong i Sponavikjo

Campingsesongen er i gong i Sponavikjo

Av: Desken - 28 juni 2017

Sola har stukke fram, og endeleg er campingsesongen i gang. Desse gjestene nyt utsikta på Sponavik camping. Campinggjestene Morten og Anita Svarstad held på å [...]

Stord J13 sigra i Sør-Cup

Stord J13 sigra i Sør-Cup

Av: Desken - 28 juni 2017

Fotballjentene i Stord J13 reiste til Sør-Cup med mål om ei kjekk cup-oppleving både sportsleg og sosialt. Dei opna med å slå Lille Tøyen 4-0, [...]

Renn over i vår felles vasskjelde
Av: Desken - 28 juni 2017

Noko nyhende med smell i er det kanskje ikkje, men det kan vera greitt å få stadfest at fellesvasskjelda vår for tida opererer med maks fyllingsgrad. – Målaren viser avvik på minus 0,01 prosent [...]

Nye dørar og luktfritt våpenhus
Av: Desken - 27 juni 2017

Det kan nærast kallast eit under eller to, det som no skjer med Stord Kyrkje. I mange år har besøkande blitt møtt av mindre gode lukter ved innsteg i våpenhuset (gangen). Blandingslukt av mugg [...]

Går for «beredskapsopning» av Osen
Av: Desken - 27 juni 2017

Planane for omgjering av RV 544 frå Vabakkjen gjennom Leirvik til Øvre Sæ til Miljøgate med sykkelvegen på begge sider, skapte ein liten kuling av protestar då ideane vart presenterte. Fleire innsendarar bad kommunen [...]

Mølle-monteringa ferdig denne veka
Av: Desken - 26 juni 2017

– Eg får mest ikkje tid til noko anna, det er jo så umåteleg fasinerande og spennande å sjå på dette som skjer i utfor stovevindaugo for tida. Det er jo beint ei historisk [...]

– Opplever ikkje tigging som eit problem på Stord
Av: Desken - 26 juni 2017

Linda Grundtvig (Frp) viste til programmet Brennpunkt «Lykkelandet» i NRK 18. april i år, då ho i kommunestyret torsdag reiste spørsmål om å innføra forbod mot tigging i Stord kommune. I programmet kom det [...]

Våt rekord
Av: Desken - 25 juni 2017

– Med regn også søndag 25. juni, kan bergensarane skryta på seg ein ny verrekord, skriv Bergens Tidende på nettsida søndag.  Rekorden  veret har sett, er at det har regna litt eller mykje kvar [...]

«Albatross» dreg – og «Albatross» kjem
Av: Desken - 25 juni 2017

Spesiallasteskipet  innan «heavy offshore transport», Albatross, som for to veker sidan kome med dei to siste flytarane til  Hywind- møllene , byrjar bli klart til avgang.  Tida om bord er brukt til å rigga [...]

Trassa veret og feira våt  St.Hans
Av: Desken - 24 juni 2017

Med hjelp frå  diesel eller   andre tennbrikettar  lukkast det for dei iherdigaste Sante-Hans-tilhengarane å få fyr på båla, trass i ausande pøsande ren stort sett heile fredage. Luftige og romslege party-telt i kombinasjon med [...]

2016 nest beste året for Stord kommune
Av: Desken - 23 juni 2017

Årsmelding og rekneskap for 2016 vart samrøystes vedtekne i Stord kommunestyre torsdag. Varaordførar Jakob Bjelland (Sp) drog fram at kommunen hadde lagt bak seg det nest beste året i soga, sett med økonomiske augo. [...]

Nesten igjen – for Stord Kristne skule
Av: Desken - 22 juni 2017

For tredje gong var søknaden frå Stord Kristne skule om dispensasjon frå arealføremål og reguleringsplan i Podlen til politisk behandling – og for tredje gong mangla det ei røyste på ja-svar. Etter to rundar [...]

Ber maritimt museum seia opp leigeavtalen
Av: Desken - 22 juni 2017

– Ho er blitt rotete, denne saka som i utgangspunktet burde vore enkel, sa Nils Tore Økland, då Stord kommunestyre torsdag gjorde sitt avsluttande vedtak i spørsmålet kring Sunnhordland Museum kontra Stord Maritime Museum. [...]

Gaute Epland ny ordførar
Av: Desken - 22 juni 2017

Gaute Epland (Ap) vart i kommunestyret torsdag valgt til ny ordførar med 22 røyster. Jakob Bjelland (Sp) fekk 13 røyster. Då Gaute Epland vart fremja som kandidat vart det vist til at det i [...]