Lesarbrev:
AP vil bygga regionen vår

Arbeidarpartiet i Sunnhordland og på Haugalandet vil byggje regionen vår Stord/ Haugesund- regionen ligg mellom Bergens- og Stavangerregionen. Både for vår eigen region og [...]

Lesarbrev:<br/>AP vil bygga regionen vår
s
Legesenteret i Myro kan bli historie

Legesenteret i Myro kan bli historie

Av: John Erik Jørgensen - 27 februar 2015

I eit notat til komite for rehabilitering, helse og omsorg melder administrasjonen i kommunen at det kan bli endringar i  drifta av Stord Legesenter i [...]

«Me snakkast» på biblioteket

«Me snakkast» på biblioteket

Av: John Erik Jørgensen - 27 februar 2015

Fredag 4. mars held debattprosjektet «Me snakkast» for første gong debatt på Stord. Det skjer i Stord folkebibliotek klokka 1800. «Me snakkast» er eit samarbeid mellom [...]

Annonse - B1(2)

Aldri har isen vore tjukkare – og våtare
Av: Steinar Hystad - 26 februar 2015

Ei god veke før skeisegruppa i Stord idrettslag og DNB torsdag ettermiddag inviterte til open dag på skeisebanen på Vikahaugane, vart vêrprognosane studert nøye og i biletet som dukka opp var nettoppa torsdag den [...]

Fortauet oppsitjarar ikkje ønskjer
Av: John Erik Jørgensen - 26 februar 2015

Forvaltingsstyret kjem på marsmøtet sitt til å drøfta det som er blitt ei litt spesiell sak. Nemleg fortauet som er planglagt i detalj lags Skyttarhaugsvegen, frå Ådlandsvegen til krysset mot Olvikvegen, men som oppsitjarar [...]

Ny dosent i HSH
Av: John Erik Jørgensen - 26 februar 2015

(Kjelde: HSH.no) Nils Tore Gram Økland har fått opprykk til dosent. – Han har ein omfattande og imponerande produksjon av forskings- og utviklingsarbeid som for det meste er på høgt nivå retta mot yrkesfeltet, [...]

Annonse - B2(3)

Flyttar trafoane ned på fast underlag
Av: Steinar Hystad - 25 februar 2015

Ved vegen til Sponavikjo, ved vegen til Rødkleiv på Litlabø og mange andre stader er montørstaben til Sunnhordland Kraftlag  (SKL)  og innleigde entreprenørar i fullt arbeid med å demontera  trafoar frå master  til fordel [...]

Søkjer sjukeheimsplassar i nabokommunar
Av: Steinar Hystad - 25 februar 2015

Det er merkande manko på sjukeheimsplassar i Stord kommune og til formannskapsmøtet kjem administrasjonen opp med to forslag til løysing på den mest akutte situasjonen før ny sjukeheim etter planen kan stå klar i [...]

50 møtte til kurs i slektsforsking på biblioteket
Av: Desken - 25 februar 2015

Etter initiativ frå Nasjonalbiblioteket, skipa Stord folkebibliotek, Stord sogelag og DIS Sunnhordland til eit ope møte måndag 23. februar på Stord folkebibliotek. Det var om lag 50 som møtte. Bjørnar Withbro frå Stord folkebibliotek [...]

Annonse - B3(4)

Må venta til revisjon av kommuneplanen
Av: Steinar Hystad - 24 februar 2015

Vabakken Invest AS  har søkt kommunen om få gå i gang med detaljregulering av to rimeleg  sentrumsnære areal langs E39.  Eine søknaden gjeld utviding av dagens næringsareal på Vabakkjen mot Tveita, kor skogen no står [...]

Meirinntekt på eigedomsskatten
Av: Steinar Hystad - 24 februar 2015

Frå komande måndag og ut heile mars månad vil lista som fortel om skattetakst for alle eigedomar i Stord kommune liggja til offentleg ettersyn, i Kundetorget på Rådhuset og på biblioteket i Kulturhuset. Nye [...]

Johan Sverdrup glapp for Kværner Stord
Av: John Erik Jørgensen - 24 februar 2015

Aibel vart i dag tildelt kontrakten for prosjektering, innkjøp og bygging av dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet, ei kontrakt som òg Kværner Stord var med å konkurrerte om. Kontrakten har ein estimert verdi [...]

Annonse - B4(5)


Vindfull og snørik natt i igloen
Av: Steinar Hystad - 23 februar 2015

  Speidarar  frå 1. Leirvik  fekk seg ei  kald og frisk i sjølvbygt iglo då dei  på vinterturen til Haugastøl skulle ha prøva seg  på ei natt «ute».  Stordnytt.no har fått tilsendt denne illustrerte [...]

«Nytt» Leirvik Torg klart til 1. mai 
Av: Steinar Hystad - 23 februar 2015

– På litt lengre sikt er draumen å få bygt eit teltliknande tak over heile området.  For det er ein gong slik, at me likar oss best der me kan går tørrskodde,  seier Håkon [...]

- Skulen skal rivast
Av: Steinar Hystad - 23 februar 2015

Møtet i Forvaltingsstyret, som var sett opp klokka 0800 måndag morgon, for igjen å drøfta riving av gamle Litlabø skule vart utsett til 0940 grunna ein del ny informasjon og dokumentasjon som kom på [...]