Så vart også Wåge’n på Esso’en pensjonist

I tillegg til  å  vera ein særs serviceinnstilt mann i eit servicekrevjande yrke, kan det vågast ein sann og  litt originale påstand om Alf [...]

Så vart også Wåge’n på Esso’en pensjonist
s
Bedriftene er forsiktige optimistar

Bedriftene er forsiktige optimistar

Av: Desken - 28 april 2017

NAV si eigen bedriftsundersøking for 2017 viser at næringslivet i Sunnhordland er delt i forventningane til 2017. Bedriftene er forsiktige optimistar når det gjeld auka [...]

Årsmøte i Utdanningsforbundet Stord

Årsmøte i Utdanningsforbundet Stord

Av: Desken - 28 april 2017

Fredag 21.april vart årsmøtet i Utdanningsforbundet Stord halde på Stord hotell. Som vanleg var det godt oppmøte med over 100 årsmøtedeltakararar frå skular og barnehagar [...]

«Glad og klok – med tran og bok» i 20 år
Av: Desken - 27 april 2017

Ein god ide kan vara ei stund – ein ekstra god ide kan vara mange tiår. Det var ein ide av sistnemnde kaliber leiande helsesøster, Else Berit Støle og kultursjef Jakob Gullberg sette seg [...]

Strandryddeaksjonen er i gang
Av: Desken - 27 april 2017

Ordførar Harry Herstad vonar mange vil delta i aksjonen for å gjera strendene på Stord reine og innbydande. Plast langs strender har fått stor merksemd siste tida, og Sunnhordlandskommunane saman med Ragn Sells, SIM [...]

Kulturhistorisk vandring i Sagvåg
Av: Desken - 27 april 2017

Pensjonistgruppa tilknytt Hagerupshuset, hadde onsdag kulturhistorisk vandring i Sagvåg med 38 deltakarar . Turleiar var Kjell Vestrheim. Sagvågarane Alf B. Mathisen og Terje Lamo fortalde om historia bak tettstaden. Mathisen  om handel, sagbruka og [...]

Museumsfloken som sak før ferien
Av: Desken - 26 april 2017

15. april var frist for Sunnhordland Museum og Stord Maritime Museum til å koma med forslag til løysing på floken som oppstod etter at Sunnhordland museum sa opp avtalen for drifting av det maritime [...]

Statoil og Kværner inviterer til informasjonsmøte
Av: Desken - 26 april 2017

Statoil og Kværner inviterer til informasjonsmøte på Stord om Johan Sverdrup, Njord Future, Aasta Hansteen og Hywind Scotland. Hensikta er å gje lokalsamfunnet tilbod om informasjon om fire prosjekt som er viktige for industrien [...]

Kan bli aktuelt med kommunalt gjeldstak – frå 2021
Av: Desken - 26 april 2017

Kommunal økonomi er eit spennande politisk arbeidsfelt, også i Stord som grunna tunge investeringar siste åra har auka lånegjelda med mange ti-tals millionar kvart år.  Investeringsprogrammet framover vil krevja store summar  og i samband [...]

Plan Vest AS blir ein del av ABO Plan & Arkitektur
Av: Desken - 25 april 2017

Følgjande pressemelding tikka inn frå Karoline Eldøy i ABO Plan & Arkitektur Stord AS: ABO Plan & Arkitektur AS har denne veka inngått avtale med Plan Vest AS. Avtalen er ein del av ei langsiktig [...]

Rår frå skuledrift i  Podlen-bygget
Av: Desken - 25 april 2017

– Solstudium viser at uteområdet i 4-5 månadar av året vil ligge i skuggen i skuletida. Etablering av støyskjerm vil skjerme utearealet frå trafikkstøy frå Fv 545, men vil samstundes påverke lystilhøva negativt. Administrasjonen [...]

Kjetil Ottesen kjem heim med Den Norske Amerikalinje
Av: Desken - 25 april 2017

Laurdag 29. april vender legendarisk Electrosound-vokalist og utflytta sagvågsbu Kjetil Ottesen attende frå storbyen til heimepublikumet på Osvald pub. I regi av Olsen & Jensens viseklubb spelar han då dagkonsert saman med eit stjernelag av [...]

Storm Weather Shanty Choir til Handballfestivalen 2017
Av: Desken - 24 april 2017

Når seks tusen menneske frå heile vestlandet samlast på Stord, vil me nytta høvet til å visa fram det beste øya har å by på, også på underhaldningsfronten. Storm Weather Shanty Choir har begeistra [...]

Steinhytta er opna med snorklipping og tale
Av: Desken - 24 april 2017

Søndag 23. april kl 12 klipte leiaren i Stord Jeger- og Fiskerforening Karina Stokke Mæhle snora, og ho delte ut ros til alle som hadde vore med på dugnad på hytta. Hytta er ferdig, [...]

Lundarstølmarsj mellom snøbygene
Av: Desken - 24 april 2017

  Ja, søndag hadde Stord – Fitjar Turlag invitert til marsj frå Vabakkjen til Lundarstøl for å minnast Peder Lundarstøl. Han er å rekna som fyrste turleiar på Stordøy, rett nok mot litt betaling [...]Andre nyhende

8 menn – mot 1 kvinne

august 21, 2015
Løp eller laup?

Løp eller laup?

juni 08, 2012
Like før isen kjem

Like før isen kjem

november 20, 2015