Laurdag i Borggata

Det var litt av kvart som gikk føre seg Borggata laurdag føremiddag. Inner Wheel  Stord, ein kvinneorganisasjon som har nær tilknyting til Rotary, hadde [...]

Laurdag i Borggata
s
Har ikkje vist seg etter kameraet kom opp

Har ikkje vist seg etter kameraet kom opp

Av: John Erik Jørgensen - 30 april 2016

– Det er mest som ein skulle tru at hakkespetta fekk eit nyss om at ho var blitt fritt vilt, seier Ole Kristian Trondsen på [...]

Stiane skal ordnast etter hogsten

Stiane skal ordnast etter hogsten

Av: Steinar Hystad - 29 april 2016

– Kan grunneigarar på eige initiativ setja i gong hogst utan å søkja løyve hjå til dømes Fylkesmannen?  Kva konsekvensar får ein slik omfattande hogst for [...]

Annonse - B1(2)


FUS-dag med venne-tema i Olderdalen FUS barnehage
Av: Desken - 29 april 2016

Den årvisse FUS-dagen vart markert i alle FUS barnehagar i heile landet torsdag og i år var tema vennskap/nye venner. I Olderdalen FUS kulturbarnehage var det fellessamling med song og show klokka 10.00. Borna [...]

Framleis høg arbeidsløyse
Av: Desken - 29 april 2016

NAV Sunnhordland kom fredag med følgande pressemelding omkring sysselsetjinga i regionen: Arbeidsløysa i Sunnhordland held seg framleis høg, det er ein auke i april med 401 i høve til april 2015. I høve til mars [...]

Ny vending i ferjestøsaka – no er det berre Djupavikneset/Brattestø som gjeld
Av: Steinar Hystad - 29 april 2016

Nokså uventa tok saka om eventuelt nytt stø på Stord for kvinnheradferja ei ny vending då saka skulle til behandling i kommunestyret torsdag. Ordførar Harry Herstad kunne der opplysa at det er kome nytt [...]

Annonse - B3(4)

Steile E39-frontar i kommunestyret
Av: Steinar Hystad - 28 april 2016

Ordførar Harry Herstad hadde eit sterkt ønskje om at det kunne sendast eit samstemt vedtak frå kommunestyret i saka som gjeld traseval for nye E39 Heiane – Nordre Tveita, då voteringa vart gjort etter [...]

Kommunen overtek det kommunale reinhaldet
Av: Steinar Hystad - 28 april 2016

Det var ein smilande delegasjon reinhaldarar som forlet kommunestyresalen i Stord rådhus torsdag ettermiddag etter omlag ein times debatt som konkluderte med at kommunestyret, med 23 mot 11 røyster, vedtok å tilbakeføre reinhaldstenestene frå [...]

Eldrerådet krev Vestlandsrevyen teksta
Av: Steinar Hystad - 28 april 2016

På aprilmøtet i det kommunalt valte  Stord Eldreråd vart det  etter framlegg frå leiaren Tove Dypå Lunde,  vedteke å senda krav om  teksting på skjermen  under  sendingane til Vestlandsrevyen.Vedtaket har denne ordlyden: Stord Eldreråd [...]

Annonse - B2(3)

6 millionar sting
Av: John Erik Jørgensen - 28 april 2016

Broderi som kvardagsdekor i heimen og som moderne kunstutrykk. Laurdag 30. april opnar ei ny utstilling i Sunnhordlandstunet på Stord. Sunnhordland museum og tekstilkunstnar Janne Robberstad frå Bømlo, samarbeider om utstillinga Seks millionar sting. [...]

Eit reisebrev frå Abbey Road i London.
Av: John Erik Jørgensen - 28 april 2016

Cecilie Anna Rønhovde frå Familieforetaket hadde ein fantastisk tur til London tysdag 26.04 saman med Gisle Østrem og Alvin Vestrheim. Dei var i legendariske Abbey Road Studios for å mastre debutplata til Familieforetaket. Cecilie [...]

Lesarbrev<br/>– Kva meiner Hauglid me burde gjera?
Av: John Erik Jørgensen - 27 april 2016

Som skogeigar føler me trong for å kommentera utspelet frå Hilde Hauglid, SV. Etter å ha lese utspelet hennar, lurar me på kva ho meiner me burde gjera? Dette går eg ut i frå [...]

Annonse - B4(5)


Humanistiske konfirmantar
Av: Desken - 27 april 2016

Humanistisk konfirmasjon vert skipa til laurdag 30 april i Kulturhuset på Leirvik. I år er det nær 60 konfirmantar frå vårt distrikt som får sitt kursbevis for fullføring av kurset. Det vert to seremoniar, [...]

Vart mykje debatt om  storbarnehagen
Av: Steinar Hystad - 27 april 2016

Nokre korte spørsmål om trafikksikring vart stilte, men mest kom dialogmøtet Stord kommune inviterte til i Samfunnshuset tysdag kveld til å dreia seg om storbarnehagen politikarane har plassert i Tjøndalio. Barnehagen skal ha plass [...]

– Svært nøgde med arbeidet Apply Leirvik har utført
Av: John Erik Jørgensen - 26 april 2016

Tidleg laurdag morgon vart modulen med nye lugarar til Oseberg C flytta frå kai og over på lekter hos Apply Leirvik. – Det er eit relativt lite prosjekt, fortel Eva Sleire i oppdragsgivar Statoil [...]