- Ver obs på  bakhandsangrep…

Innleiingsvis kan det opplysast om at dette skrivet blir skrive med  ca ni og ein halv fingrar.  Det er ringfingeren som ikkje heilt vil [...]

- Ver obs på  bakhandsangrep…
s
- Stordbudsjettet 2015 godkjent utan atterhald

- Stordbudsjettet 2015 godkjent utan atterhald

Av: Steinar Hystad - 30 januar 2015

Fylkesmann Lars Sponheim har inngåande studert og godkjent budsjettet for inneverande år, som Stord kommunestyre vedtok på novembermøtet i fjor. Fylkesmannen har merka seg at [...]

Lite oppdrettsfisk søkjer til Ådlandsvassdraget

Lite oppdrettsfisk søkjer til Ådlandsvassdraget

Av: Steinar Hystad - 30 januar 2015

År om anna tidlegare, vart det fiska opp mellom 40 og 60 oppdrettslaksar i Ådlandsvassdraget. Fisk som hadde rømt frå  merdar rundt om og  kome [...]

Annonse - B1(2)

KrF-nei til sundagsopne butikkar
Av: John Erik Jørgensen - 30 januar 2015

På Stord KrF sitt årsmøte, tysdag, vart det vedteke at partiet ikkje ønskjer søndagsopne butikkar. «Søndagen som fridag, kviledag og helgedag har ein svært lang tradisjon i vårt samfunn og er blitt sett på [...]

Siv Jensen og Tord Lien vitjar Kværner
Av: John Erik Jørgensen - 29 januar 2015

Finansminister Siv Jensen og olje- og energiminister Tord Lien vitjar tysdag 3. februar Kværner på Stord. Formålet med besøket er å få verksemda si vurdering av utfordringar og moglegheiter i leverandørindustrien framover.  Olje og [...]

- Lat Tveitavatnet vera!
Av: John Erik Jørgensen - 29 januar 2015

Sunnhordland avdeling av Norsk Botanisk Forening føl òg med i saka om ny E39 frå Heiane til Nordre Tveita. I eit brev til Stord kommune bed foreininga om at alternativ 3 vert skrinlagt snøggast. [...]

Annonse - B2(3)

«Ekstrautgåve» til ordførar Eskeland
Av: John Erik Jørgensen - 28 januar 2015

Elevar ved Hystad skule laga ei «ekstrautgåve» av Bladet Sunnhordland med overskrifta «Druknar i busskur!». Oppslaget tek føre seg tilhøva i eit busskur: «Knuste vindauge. Nedtagga vegger. Klissklass parkeringsplass. Dette er det borna møter når [...]

Utdanningsmesse for 25. gong 
Av: Gunnar Bjørk - 28 januar 2015

Onsdag og torsdag denne veka vert det  arrangert Utdanningsmesse for Sunnhordland på Vikahaugane. Gjennom tjuefem år har Stord Rotaryklubb arrangert utdanningsmesse på  Stord. Dei første åra i Kultushuset, seinare etter som omfanget har auka, [...]

Protesterte mot Regjeringa sin arbeidslivspolitikk
Av: John Erik Jørgensen - 28 januar 2015

Klokka 14 samla det seg nokre hundretals personar utanför Rådhuset for å visa si misnøye med Regjeringa sin arbeidslivspolitikk.  Roger Heimli, Marit Himle Pedersen og Anna Sofie Ekeland heldt appellar. Under kan du lesa kva Roger [...]

Annonse - B3(4)

Stord KrF kumulerer to på topp
Av: Steinar Hystad - 28 januar 2015

Stord Kristeleg Folkeparti  har  Torbjørn Brosvik  som ordførarkandidat på ved kommunevalet  til hausten.  På nominasjons- og årsmøtet i partiet  tysdag vart  KRF-lista samrøystes vedteken.  Det er ganske så sikkert at  Brosvik får med seg [...]

- Som i størst mogleg grad skjermar Landåsen
Av: Steinar Hystad - 27 januar 2015

Deler av to av fem alternativ for ny E39 på strekningen Heiane – Ådlands/Nordre Tveit må takast ut av planprogrammet, meiner eit samla Stord formannskap. Delene det er snakk om gjeld Heiane-sør området. Saka [...]

Skuleruta 2015-16:<br/>Likevel delt vinter- og påskeferie
Av: John Erik Jørgensen - 27 januar 2015

I desember 2014 melde stordnytt.no at ein i forslaget til skulerute for 2015-2016 la opp til to veker påskeferie. Dette er i skuleruta som no vert lagt fram endra. Kvifor det, spør me rådgjevar [...]

Annonse - B4(5)


Stord Venstre i mål med nominasjonslista
Av: John Erik Jørgensen - 27 januar 2015

  Måndag hadde Stord Venstre årsmøte. Ein nytta samstundes høve til å halda nominasjonsmøte for komande kommune- og fylkestingval. – Ordførarkandidat var allereie bestemt, men det var godt å få på plass den endelege lista som skal føra [...]

Kronemanet i Leirvik hamn
Av: John Erik Jørgensen - 26 januar 2015

12. januar i fjor skreiv stordnytt.no om ein merkeleg skapning som vart dregen opp med garn på grunt vatn utanfor Leiro på Huglo.  Skapningen viste seg å vera ein kronemanet (periphylla) – Eit symjande [...]

Politisk vilje til å behalda KF’a
Av: John Erik Jørgensen - 26 januar 2015

  Rådmann Magnus Mjør si tilråding til driftsstyret om å avvikle dei kommunale føretaka Stord Vatn og avlaup (SV KF) og Stord kommunale eigedom (SKE KF) og organisere dei i ei stor kommunal eining kalla [...]