– Takk for oss Maderia

Temperaturen (frå 20 vinter til 27 sommar), folket på øya, naturen, blomeprakta, så godt som insektfritt og heilt ormafritt, og sjølvsagt alt det gode av [...]

– Takk for oss Maderia
s
700 på kyst- og misjonsbasaren

700 på kyst- og misjonsbasaren

Av: Desken - 04 juli 2015

Betelskipet «Elieser 6» og den Indre Sjømannsmisjonen kan igjen venta seg eit solid driftstilskot frå Hatlevikbasaren.  I det gode veret laurdag hadde meir enn 700 funne [...]

Her kom ikkje menn inn!

Her kom ikkje menn inn!

Av: John Erik Jørgensen - 04 juli 2015

(Kjelde: www.hfk.no) – Her var det berre fine damer som kom inn. Menn hadde ikkje tilgjenge. Vi kunne ikkje sleppe inn menn som grisa til, [...]

Annonse - B1

Fleire løft ved Apply Leirvik
Av: Desken - 03 juli 2015

I helga såg «halve» Leirvik at det var løfting av modulseksjonar på Apply Leirvik. På torsdag 2. juli var det på Seglneset i Sagvåg det var løfting. Denne gongen på ein lugarmodul til Statoil [...]

Fiskeriministeren besøkte Stord og Akvator
Av: Desken - 03 juli 2015

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vitja onsdag 1. juli Akvator, som ein del av si rundreise til Bømlo, Stord og Austevoll. På agendaen hos Akvator stod presentasjon av kartverktøyet AkvaGIS Fiskehelse og arbeidet med Regional kystsoneplan for Sunnhordland og [...]

Stord-Fitjar tur- og balanselag vandra med freidig mot
Av: Steinar Hystad - 03 juli 2015

200 mil, 2000 kilometer lavada er bygt for å spreia vatn til den grøderike jorda på Madeira med vatn. Lavada betyr å føra med seg, og torsdag førte 11 kilometer av desse vatningskanalane med [...]

Annonse - B2(3)

Set ned fartsgrensa på E39 gjennom Heiane
Av: John Erik Jørgensen - 02 juli 2015

Statens vegvesen vedtok 23. juni å setje ned fartsgrensa på E39, på strekninga Heiane Vest til Tveita, frå 80 til 70. Bakgrunnen for dette er vegvesnet sitt ønskje, med utgangspunkt i talet på registrerte [...]

Ber fylkesmannen sjekka støy frå Eldøyane
Av: Steinar Hystad - 02 juli 2015

Frå 2003, då industri og hamneområdet på Eldøyane blei teke i bruk, har me tidvis blitt utsett for støy frå området. Særskilt frå maritim verksemd under lossing og lasting , og fra båtar som [...]

Toppsong frå Stord-Fitjar turlag og blandakor
Av: Steinar Hystad - 01 juli 2015

Med sine 1862 meter omlag rett opp frå middelvasstand i Atlanterhavet, er Pico Ruivo høgaste toppen på Madeira. Oppgangen og besøket der vart på fleire måtar høgdepunktet på tysdagsturen. Kanskje mest for ei gruppe [...]

Annonse - B3(4)

Siggjo-motiv beste turbilete i 2. kvartal
Av: John Erik Jørgensen - 01 juli 2015

2015 er friluftslivets år og i det høve har Samarbeidsrådet for Sunnhordland invitert til konkurranse der ein skal kåra årets beste turbilete i Sunnhordland. Det vert kåra ein vinnar i kvartalet som går vidare [...]

– Grisane veks og har særs gode dagar i Gullberg
Av: John Erik Jørgensen - 30 juni 2015

I mai omtala stordnytt.no eit inngjerda skjul i skogen på Gullberg. Den gong fekk nettavisa opplyst at skjulet og innhegninga komande sommar skulle husa 12 grisar til frilandsoppvekst. Bak frilandsgrisane står ingeniør, ordførarkandidat for Senterpartiet [...]

HSH får mange nye studieplassar
Av: John Erik Jørgensen - 30 juni 2015

(Kjelde HSH.no) HSH er blant vinnarane når Regjeringa deler ut 500 nye studieplassar i revidert nasjonalbudsjett. – Me får 45 studieplassar, og oversikta viser at HSH er ein av dei institusjonane i landet som [...]

Annonse - B4(5)


Møtte rik Madeira-natur med toppstart
Av: Steinar Hystad - 30 juni 2015

Det var på ingen måte makelegomsyn som var grunnen til at bussen med 54  vandrarar  i Stord – Fitjar Turlag køyrde rett opp til eit platå 1064 meter over Atlanterhavet.  Heller ikkje var det [...]

Lesarbrev frå Geir Angeltveit (V) <br/>Bli med på framtidas Stord.
Av: John Erik Jørgensen - 29 juni 2015

Venstres utgangspunkt er kvart enkelt menneske sin ukrenkelege fridom og eigenart. Alle mennesker er ulike, men av lik verdi. Me trur at mennesker ønskjer å ta ansvar for seg sjølv, kvarandre, miljøet og framtidige [...]

Ferdige førskulelærarar
Av: Desken - 29 juni 2015

HSH sender ut 39 ferdig utdanna førskulelærarar denne sommaren. Førre veke var dei samla for å feira at dei er i mål med studia på Rommetveit. Dei er det siste kullet som tek førskulelærarutdanning. [...]