Må vurdera krinsgrensene i Stord på nytt

Kullet førsteklassingar som byrjar i Stord-skulen torsdag 17. august er ikkje historisk stort når det gjeld elevtalet, likevel kan nettopp 2011-modellane gje grunnlaget for [...]

Må vurdera krinsgrensene i Stord på nytt
s
Turbinane vel plasserte på Buchan Deep

Turbinane vel plasserte på Buchan Deep

Av: Desken - 16 august 2017

Måndag kunne femte og siste av Hywind-turbinane som har prega farvatnet utfor Leirvik og Kjøtteinen i sommar, festast til ankringssystemet på Buchan Deep utfor Peterhead. [...]

Maria Parr og Anna Fiske til årets barnebokfest på Stord

Maria Parr og Anna Fiske til årets barnebokfest på Stord

Av: Desken - 16 august 2017

Maria Parr har lenge vore ein av dei mest populære barnebokforfattarane i landet. Dei to bøkene ho har gjeve ut tidlegare er omsette til ei [...]

Krev fortgang i Hordfast-prosjektet
Av: Desken - 15 august 2017

Næringsforeiningane i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger ber nasjonale og regionale politikarar vera modige og stilla opp for Vestlandet dei neste fire åra. Det kjem fram i eit felles utsegn etter møte i Haugesund [...]

Røyra som gav tjødno namnet
Av: Desken - 15 august 2017

Skulle me sagt som sant er når me går runden frå Skjepåsen via Røyrtjødno og Valvatne attende til utgangspunktet, burde med i staden for Røyrtjødno sagt «Phragmites Dommunis Trin-tjødno». Det er nemleg den veksten, [...]

Studiestart på Høgskulen på Vestlandet
Av: Desken - 14 august 2017

Måndag føremiddag var det offisiell opning av det første studiesemesteret til Høgskulen på Vestlandet (HVL) sin campus på Stord. Rundt 500 nye studentar var til stade og fekk høyra talar av blant andre HVL-direktør [...]

Heller syden enn ferie i regn – færre båtgjester i år
Av: Desken - 14 august 2017

Hamnekontoret har ikkje fått klagar på verken prisar eller servicetilbod – men dei turre tal viser at det har vore ganske mange færre overnattande båtferiegjester i sommar i høve til tidlegare år. Statistikken frå [...]

Ordførar Epland: – Bør fram med saksa her også
Av: Desken - 14 august 2017

Frå kontorvinduet i Rådhuset burde ordførar Gaute Epland sjølvsagt kunna sett vide ikring over kommunen han styrer. Faktum er at han berre har ei lita glipe utsyn oppover Sævegen. Den grøne vekst i bedet [...]

50 atletar i tevling på stadion
Av: Desken - 13 august 2017

Denne helga har det vore  friidrettsfest «tri dagar til endes» på Stord Stadion.  Prismus  friidrettsmotor  Nils Hetleflått  seier seg   på oppløpssida til siste stemnedag godt nøgd på alle måtar.  Ekstra kjekt  for dei utøvande [...]

Drøftar  felles bruk av fjellet
Av: Desken - 12 august 2017

«- I 2010 vart det gjort framlegg om å innføre ei forskrift for bandtvang i Stord kommune. Då gjaldt bandtvangen alle beiteområde i kommunen fram til 15. oktober, og elles heile året på utvalde [...]

1700 studentar på Stord
Av: Desken - 11 august 2017

Måndag 14. august er det duka for studiestart ved Høgskulen på Vestlandet og Campus Stord. På Stord er det venta 350 nye studentar som skal starta på ei grunnutdanning innan lærarutdanning og sjukepleiarutdanning. Av [...]

Simon fra Stord vil gjera Oslo-elevar svoltne på realfag
Av: Desken - 11 august 2017

Simon Gundegjerde fra Stord kunne fått en prestisjetung ingeniørjobb, men i stedet vil han bruke kunnskapen sin til å få elever på ungdoms- og videregående skoler gira på realfag. De neste to årene skal [...]

Ønskjer fleire bussruter søndagane
Av: Desken - 10 august 2017

– Me ber dykk derfor vurdera om det er mogleg å få auka frekvens og meir tilrettelagte ruter på søndagar. Denne oppmodinga kjem frå rådmann Magnus Mjør i Stord kommune, i eit brev han [...]

Kontrakt til Salt Ship Design
Av: Desken - 10 august 2017

Salt Ship Design sende i dag ut følgjande gledelege pressemelding: Rederiet Adenia Fishing Company Ltd i Lerwick, Shetland har kontrahert ny Midwater Trawler med design fra Salt Ship Design. Nye Adenia blir 69,90 m [...]

Første funn av knerot i Stord – på Huglo!
Av: Desken - 10 august 2017

Naturmangfaldet i Stord kommune er stort, og Huglo er særs grøderikt. Naturkjennar Arne Vatten gjorde ei storarta floraoppdaging på øya aust i Langenuen for nokre veker sidan. For første gong er orkidéen knerot funnen [...]Andre nyhende

Byggjenytt

juni 21, 2017

Hagtorn i blom

mai 29, 2014

Fann ingen inne

september 25, 2013