Nyepaviljongen klar til skulestart

Rett nedom masta på høgaste Håvåsen står den nybygte  paviljongen ved Hystad Skule  klar og ferdig til haustens skulestart. Med  fire nye klasserom, tre [...]

Nyepaviljongen klar til skulestart
s
Kjem statusrapport for nyeskulen etter ferien

Kjem statusrapport for nyeskulen etter ferien

Av: Steinar Hystad - 26 juli 2016

– Sjølv om anbodet låg noko under kalkylen, ser eg ikkje at det er grunnlag for å leggja til grunn større innsparingar på prosjektet no. [...]

Gina Krogh-bustaden på flyttehjul

Gina Krogh-bustaden på flyttehjul

Av: Steinar Hystad - 25 juli 2016

Å skriva at bustadmodulen til Gina Krogh-plattforma måndag var på flyttefot, blei totalt feil sidan det er ei mengd av spesialhjul som må til for [...]

Annonse - B1(2)

Store skilnader i kommunale avgifter
Av: John Erik Jørgensen - 25 juli 2016

Ei undersøking som Statistisk Sentralbyrå har gjort for Huseiernes Landsforbund syner at det er store forskjellar på kva innbyggjarane i Noreg må betale for vatn, kloakk, renovasjon og feiing. Dei kommunale avgiftene spriker frå [...]

Pussar mur og skiftar vindu
Av: Steinar Hystad - 25 juli 2016

Eine langveggen og eine kortveggen på Stord Sjukehus er for tida kledd med stilas og plast. Bak vernet blir det utført stor oppgradering med murpuss. I andre og fjerde etasje blir det òg skifta vindu, pluss [...]

Populære turar med «Skånevik» gjennom verdsarven
Av: Steinar Hystad - 24 juli 2016

På øvre salongdekk akter står turistar frå Kina og ei rekkje andre fjerne land, alle med knekk i nakken og blikket retta oppover. Så godt som alle har dei fotoapparatet eller mobilen retta same [...]

Annonse - B3(4)

Triveleg allsong på Huglakaien
Av: Steinar Hystad - 23 juli 2016

Med ein munter trio frå Uskedalen, Kristian Bringedal (trekkspel/song), Reidar Myklebust (gitar/song) og Hans Gustav Mussland (trekkspel/song), har «Allsang på Grensen» fått ein hard konkurrent i arrangementet «Allsong på kaien» på Huglo. Dei tre [...]

Veteranferjestopp med passasjerhopp
Av: Steinar Hystad - 23 juli 2016

«Skånevik», einaste freda ferja i landet og storferja «Hardingen», nyss henta heim att etter å ha farta litt i Middelhavet, går mot 50-årsdagar dei komande to åra. Trass sine høge aldrar er ferjene i [...]

Bugnande  bringebær – og morell i tunnel
Av: Steinar Hystad - 22 juli 2016

Freistande bringebær lyser raudt i raudt i høgreiste rader på Prestbø Gard om dagen. Litt lenger fram i tid blir omgrepet Fitjarbær utvida til både stikkels- og solbær og moreller i plasttunnel. – I [...]

Annonse - B2(3)

Wärtsilä leverer løysingar til ny britisk hybridferje
Av: John Erik Jørgensen - 22 juli 2016

Wärtsilä har vunne ein kontrakt på leveranse av framdriftsløysing til ei ny britisk hybridferge. Alt av elektro- og automasjonssystem skal leverast frå verksemda sitt kontor på Stord, melder Wärtsilä i ei pressemelding fredag: Wärtsilä [...]

Sagvåg framleis populær og «bukselaus» hamn
Av: Steinar Hystad - 22 juli 2016

Når båtgjester skryt av Sagvåg som lun hamn, noko som skjer dagleg for tida, er hamnevertskapet Målfrid og Claus Arvid Almås kvikke å leggja at: – Ja, så er det frå gamalt sagt å [...]

Sentrale styresmakter på trasèsynfaring
Av: Desken - 21 juli 2016

Det Stord kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hordaland førebels kan einast om i samband med trasèval for E39 på strekninga Heiane – Ådland – Nordre Tveita, er at dei ikkje kan einast. Alternativ [...]

Annonse - B4(5)


Ønskjer ny  konsertarena i Vidsteenparken
Av: Steinar Hystad - 21 juli 2016

– Venelaget for Parken vart skipa i 2012 med føremål å oppgradera Vidsteenparken til å bli ein folkepark med tilbod til både liten og stor. Etter initiativ frå Venelaget vart det laga ein arealbruksplan [...]

Djupavik-området skal ferjeutgreiast igjen
Av: Steinar Hystad - 20 juli 2016

Hordaland fylke er i startfasen for eit større utgreiingsarbeid/forprosjekt for eit mogleg ferjestø for Kvinnherad-ruta på Djupavikneset i innseglinga til Leirvik hamn. Alternativet har vore utgredd tidlegare og den gong med nei frå Stord [...]

Mange kjekke turar med «Kjøtteinssnekka»
Av: Steinar Hystad - 20 juli 2016

Tysdag hadde stordnytt.no ein artikkel om ei opprusta  snekke av typen som vart  bygte på privat basis  i Naustvågen for ca. 40 år sidan  Samstundes vart det spurt etter meir informasjon frå denne tid og dette [...]Andre nyhende

Til minne

mars 03, 2013

Fekk stoppordre

mars 17, 2014

Julegåveønskje!

desember 19, 2013