Flytta investeringskroner til kunstgras

SV heldt oppe vedtaket frå budsjettmøtet i november i fjor om å løyva tre millionar til skifte av kunstgraset på banen ved Hystad skule. [...]

Flytta investeringskroner til kunstgras
s
Allsong og korsong i fullsett Festsal

Allsong og korsong i fullsett Festsal

Av: Desken - 22 mars 2018

Etter at Turnhallen vart stengt som kulturell samlingsstad, har Songlaget Stordabuen vore på søken etter høvande lokale til sitt vårlege «Syng med oss»-arrangement. Kjekt då, [...]

Gudstenestelista for påsken 2018

Gudstenestelista for påsken 2018

Av: Desken - 22 mars 2018

Stord kyrkje Palmesøndag, 25. mars kl. 11.00: Gudsteneste. Dåp. Takkoffer til trusopplæringa. Kyrkjekaffi. Prest: Egil Larsen. Organist: Andrè Eide. Kyrkjeskyss: 930 45 633. Skjærtorsdag, 29. [...]

– Det har vore eit aktivt år
Av: Desken - 21 mars 2018

I 2017 hadde biblioteket eit samla utlån på nærmare 45.000. Og det er inklusiv eit stipulert utlån på hundre på Huglo. Bjørnar Withbro i Stord folkebibliotek har gått gjennom tala for fjoåret. – Biblioteket [...]

No får me endeleg Vikafle sjå
Av: Desken - 21 mars 2018

Det nærmar seg og formar seg nye og velpreparerte gateløp i  i bakkant av Turnhallen, både i og under  Skrivarvegen og krysset mot Borggata og Åsringen. «Mo’bakken»  var  folkemunnenamnet på første del av  det [...]

Stor ekstra-aktivitet på Amfi
Av: Desken - 20 mars 2018

Vegg i vegg  er det ekstra stor aktivitet på Amfi senter desse dagar.  I lokalet det vart slutt for Meny  ved inngangen til det nye året, er  tilsette i den  danske kjeda Normal i  [...]

Start for årets Telltur-sesong
Av: Desken - 20 mars 2018

18 Tellturkoder i Stord kommune og 10 i Fitjar er no utplasserte på ulike turmål. – Å registrere seg på Telltur.no og byrja finna dei ulike turmåla er ein unik måte å bli inspirert til å gå andre plasser [...]

Stord Kristne Skule tek sikte på start neste haust
Av: Desken - 19 mars 2018

Stord Kristne skule har på ingen måte gjeve opp å koma i gang med drift av 10-årigs skule  i kommunen.  I føregåande års søknadsprosess kom skulen, med Geir Økland i brodden, nesten i mål [...]

Reagerer på SFO-prisen
Av: Desken - 19 mars 2018

Utdanningsforbundet og det kommunale fagforbundet har  alt levert  synspunkt på endring av  regelverket  for  skulefritidsordninga  (SFO) i Stord kommune, og  sagt klart frå om at  prisen er i høgaste laget.  Foreldrearbeidsutvalet (FAU) ved Leirvik [...]

Ishamn på morgonkvisten
Av: Desken - 18 mars 2018

 Truleg ikkje første gong – men det er garantert lenge sidan sist  Leirvikbuen  kunne sjå rett mot ei islagt hamn då gardinene vart dregne frå tidleg på morgonkvisten  søndag.   Frå inst i gjestehamna  i [...]

«Nye» Skrivarvegen  held framdriftsplanen
Av: Desken - 17 mars 2018

 –  27. april er den planlagde sluttdato for oppgraderinga av Skrivarvegen,  og per dato talar det meste for at jobben då skal vera gjort, seier  prosjektleiar  Roberto Balzer  i vegvesenet til stordnytt.no –  Det [...]

Valevågen også eit alternativ for ferjestø
Av: Desken - 16 mars 2018

– Sævarhagen og Klosterneset er førebels rangert høgast av alternativa innanfor K2, men her står det att eit omfattande utgreiingsarbeid i kommunedelplanen for å ev. stadfeste denne rangeringa. For å ha tilstrekkeleg handlingsrom for [...]

Ungdomar som er interessert i klima og miljø
Av: Desken - 16 mars 2018

Frå kommunen si nettside: Torsdag fekk ordførar Gaute Straume Epland besøk av første klasse musikkline ved Stord vidaregåande skule. Elevane har jobba i naturfagstimane med klima- og miljøplan og kjem no med innspel til Stord [...]

Tett hus og kransakål i Meierikvartalet
Av: Desken - 15 mars 2018

Etter ti år som eigar av  meieritomten  i Osen, blir 15. mars 2018 ei merkedag for Frontagruppen –  med tett hus for  det 9700 rutemeter store bygget  i det som no er døypt Meierikvartalet. [...]

Resultat av tre våte somrar
Av: Desken - 15 mars 2018

– Me må  attende til 2014 for å finna siste  nokolunde normale  og gode  vekst- og haustesommar for dei som driv  med grasproduksjon og mjølk.   Somrane  2015, 2016 og ikkje minst i fjor, vart [...]