<

God sonesamling i Haugarhallen

Det er ikkje mange fotballhallar i Sunnhordland å krypa inn i når vêret ikkje spelar heilt på lag. No i vinter har Sone Sunnhordland [...]

God sonesamling i Haugarhallen
s
Kulturell festkveld

Kulturell festkveld

Av: Desken - 22 januar 2017

  Mangt og mykje  å gleda seg over på  Nyttårskonserten  til Stord musikklag laurdag.  For det første vart det  fullt  hus, noko eit arrangement som [...]

Nådde 95,3% av budsjettet

Av: Desken - 22 januar 2017

Ein konsekvens av  høgare arbeidsløyse enn normalt deler av fjoråret, viser att i skattetala for  Stord kommune. Budsjettet var gjort opp med nær 513 millionar i [...]

Annonse - B1(2)

Søkjer skattefritak for fjerde gong
Av: John Erik Jørgensen - 21 januar 2017

– Me ber om at eigendomen blir fritatt etter § 7a i eigdomsskattelova. Paragrafen opnar for å frita eigendom tilhøyrande institusjonar som tar sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten for eiendomsskatt. [...]

Vestlandsmelankoli på 100 Dagar
Av: John Erik Jørgensen - 21 januar 2017

Over 100 band søkte om å vera med, men berre 20 fikk plass. Novocaine er eit av dei, og dei spelar på festivalen «100 Dagar» på Stord siste helga i januar. Festivalen, som er [...]

Litt færre til kyrkjes i 2016
Av: John Erik Jørgensen - 20 januar 2017

Kyrkjestatistikken for dei seinaste åra viser at deltaking på Gudstenester har vore noko lavare i 2016 enn det var året før. Talet på gudstenester er omlag det same. Det er òg nedgang i antall [...]

Annonse - B2(3)

– At ferjefri E39 vert realisert er viktigare enn kor ein kryssar Nuen
Av: Desken - 20 januar 2017

Fredag er det frist for å koma med innspel og merknader til planane om ny E39 på strekninga mellom Stord og Os. Samarbeidsrådet for Sunnhordland har kome med følgande uttale: Ferjefri kyststamveg E39 vil [...]

Skal bli trådlaus lading i Jektavik
Av: Steinar Hystad - 19 januar 2017

Det grøne skiftet er i gang når det gjeld  MF Folgefonn i trekantsambandet over Langenuen. Om bord er installert batteri som syt for energi til framdrift i kombinasjon med diesel. Driftsmessig har ting fungert [...]

Kaffikonsert  i  nye  omgjevnander
Av: Steinar Hystad - 19 januar 2017

Med Turnhallen på veg ut av lokalsoga som kulturell  møteplass, måtte Songlaget Stordabuen sjå seg om etter nye lokale når dei  onsdag inviterte til tradisjonell  songkafe med noko attåt.  Valet fall  på  konsertsal og  [...]

Annonse - B3(4)

Sør-Vest politidistrikt leverer på tryggleik
Av: Desken - 19 januar 2017

Politidirektoratet har gjennomført ni landsomfattande innbyggjarundersøkelsar sidan 2004. Målinga som vart utført i 2016 viser at innbyggjarane i Sør-Vest politidistrikt er godt nøgd med politiet si responstid og tilstadeverande. – Utvalet som har svara [...]

Kaldestad festivalforfattar under Falturiltu 2017
Av: Desken - 18 januar 2017

Per Olav Kaldestad blir festivalforfattar under verdas einaste nynorske barnebokfestival – Falturiltu på Stord – i 2017, og no ein kan få ein forsmak allereie under Vossa Jazz, 8. april. Bandet Morgonfrosken, med tekstar [...]

Rekorddeltaking under årets Samtidsdagar på HVL
Av: Desken - 18 januar 2017

Bragepris-vinnar Åsne Seierstad avslutta årets Samtidsdagar på Campus Stord. I ein time prata ho og Hege Myklebust om den populære boka «To søstre» til ein fullsett aula på Rommetveit. Over 1100 menneske var innom [...]

Annonse - B4(5)


Hyppigaste gjesten i Leirvik hamn
Av: Steinar Hystad - 18 januar 2017

Medan det vart nedgong i talet på registrerte anløp for taubåtar, lekterar og lastebåtar til dei kommunale kaiane i fjor i høve til 2015, vart det notert sterk auke i anløp av ambulansebåten. 1365 [...]

Framleis i dialog om ferjekai-kjøp
Av: Steinar Hystad - 18 januar 2017

I mai 2001 opna Bømlabrua for trafikk og dermed var det slutt ferjefarten over Stokksundet. Det vart rolege tider på ferjekaien på Storeholmen i Sagvåg. Sjølve kaien sorterer under Stord hamnestell og er jamt [...]

Olsen & Jensens visefest 2017
Av: Desken - 17 januar 2017

Då viseklubben i fjor feira sine første fem ei helg til endes med Olsen & Jensens visefest 2016, vart dei fort einige om at dette var for kjekt til å vente for lenge med [...]Andre nyhende

Kjedekollisjon

januar 17, 2014

Storsiger til Stord

september 21, 2013