Kort sagt — 14 februar 2014

Konsulentfirmaet Akvator vart av kommunen engasjert til å sjå på den tekniske tilstaden til Ådland studentheim med tanke på ombygging til sjukeheim, legesenter og base for heimebaserte tenester. I første runden vart det sagt at bygget hadde teknsik styrke til desse føremåla, og kommunen kjøpte bygget. Etter nye styrkeutrekningar kom det kontramelding, studentheimen kunne brukast til hyblar, ikkje sjukeheim. Kommunen valte då å lysa bygget for sal og må rekna med å tapa pengar. Det er sendt krav om erstatning til konsulentfirmaet, vart det opplyst i kommunestyret torsdag.

Andre nyhende

Ønskjer hamnesamarbeid

november 24, 2017

Trio Tunnel – med fire i

november 24, 2017

Kyrkjehelg

november 23, 2017

– Velkomen til gards

november 23, 2017

Roleg og vått

november 23, 2017

Pensjonistkino fredag

november 22, 2017
«Sol  over  Sunnhordland»

«Sol over Sunnhordland»

november 22, 2017

– Veldig bra

november 21, 2017

– Skal vera 30 km/t

november 21, 2017

Share

About Author

John Erik Jørgensen

(0) Readers Comments

Comments are closed.