Kort sagt — 14 februar 2014

Konsulentfirmaet Akvator vart av kommunen engasjert til å sjå på den tekniske tilstaden til Ådland studentheim med tanke på ombygging til sjukeheim, legesenter og base for heimebaserte tenester. I første runden vart det sagt at bygget hadde teknsik styrke til desse føremåla, og kommunen kjøpte bygget. Etter nye styrkeutrekningar kom det kontramelding, studentheimen kunne brukast til hyblar, ikkje sjukeheim. Kommunen valte då å lysa bygget for sal og må rekna med å tapa pengar. Det er sendt krav om erstatning til konsulentfirmaet, vart det opplyst i kommunestyret torsdag.

Andre nyhende

Promillemistanke

mai 01, 2018

Fyll og krangel

mai 01, 2018

Byggenytt

april 30, 2018

Snittalderen opp

april 30, 2018

Grasbrann

april 29, 2018

Hjartepotet

april 29, 2018

Den store ryddedagen

april 29, 2018

Share

About Author

John Erik Jørgensen

(0) Readers Comments

Comments are closed.