Kort sagt — 14 februar 2014

Konsulentfirmaet Akvator vart av kommunen engasjert til å sjå på den tekniske tilstaden til Ådland studentheim med tanke på ombygging til sjukeheim, legesenter og base for heimebaserte tenester. I første runden vart det sagt at bygget hadde teknsik styrke til desse føremåla, og kommunen kjøpte bygget. Etter nye styrkeutrekningar kom det kontramelding, studentheimen kunne brukast til hyblar, ikkje sjukeheim. Kommunen valte då å lysa bygget for sal og må rekna med å tapa pengar. Det er sendt krav om erstatning til konsulentfirmaet, vart det opplyst i kommunestyret torsdag.

Andre nyhende

Pantebu

februar 18, 2018

Brått kom steinane opp!

februar 18, 2018

Solskinsveg

februar 17, 2018

Vekke i vinterferien

februar 17, 2018

Gode løyper i fjellet

februar 17, 2018

Meir opprusta turveg

februar 16, 2018

Bot i Borggata

februar 16, 2018

Godt opprusta gangveg

februar 15, 2018

Kyrkjehelg

februar 15, 2018

Costello til Tysnesfest

februar 15, 2018

Fylkeskommunen i pluss

februar 15, 2018

Share

About Author

John Erik Jørgensen

(0) Readers Comments

Comments are closed.