Nyhende — 08 oktober 2015
Skånaevik, 5 mnd jobb, startar i mai, Gudvangen – Kaupanger 2 turer om dagen 2 timar

Snart 50 år gamle «Skånevik» med HSD-merket i på skorsteinen – er komen i rutetrafikk igjen. No på Sognefjorden.

Til glede for dei 900 hestekreftene i maskinrommet , eit engasjert mannskap og ein heil del sogningar, har det ordna seg med meir arbeid for den freda ferja «Skånevik». Mange vintrar har ho lege i opplag i Leirvik hamne og blitt godt stelt med av medlemer i ferjelaget som eig ferja. Det blir annleis det komande halvåret.

– Og det set både farty og mannskap pris på. 1967-modellen seglar framleis i original tilstand og me høyrer formeleg kor ho trivest med å vera i rutefart, seier Øyvind Særsten. Han er leiar i ferjelaget og kan fortelja om ein super sommar i rutefart mellom Gudvangen og Kaupanger. Han omtalar passasjertalet som fantastisk godt og det er alt oppe og avgjort at det blir drift i sommarruta også neste år. Det er selskapet Fjord2, som har leigt inn «Skånevik» til oppdraget – der deler av segling skjer på verdsarvidyllen Nærøyfjorden

– Meir overraskande vart det for oss at båt og mannskap blei hyrt inn til å gå Sogn og Fjordande Fylkeskommune si vinterruta mellom Kaupanger og Frønningen, ein veglaus tettstad med 13 fastbuande. Der går me to turarar tre dagar i veka, frå basen vår i Kaupanger, seier Særsten til stordnytt.no

 

 

Share

About Author

Steinar Hystad

(0) Readers Comments

Comments are closed.