Nyhende — 16 februar 2016

e_grieg_kvaerner_fb_615

Følgande pressemelding vart tysdag sendt ut av Kværner ASA:

Resultater fjerde kvartal 2015: Stødig styrking av soliditeten

Stødig styrking av soliditeten. Kværner fortsatte å styrke sin finansielle soliditet i fjerde kvartal til tross for et krevende marked. Resultatene underbygger den allerede sterke finansielle stillingen uten nettogjeld. Dette øker også motstandskraften i forhold til usikre markedsforhold. Resultatet i det siste kvartalet (justert EBITDA) økte til 178 millioner kroner. Dette er en økning fra både tredje kvartal 2015 og fjerde kvartal 2014, da EBITDA resultatene var henholdsvis 148 millioner og 175 millioner kroner. En god ordrereserve på 14,3 milliarder kroner per 31.desember, gir selskapet et godt utgangspunkt for aktivitetsnivået gjennom 2016.

Driftsinntektene i fjerde kvartal var 2 577 millioner kroner, sammenliknet med 3 591 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2014. For hele året 2015 var driftsinntektene 12 084 millioner kroner, ned fra 13 945 millioner kroner i 2014.

Justert EBITDA for hele året 2015 var 536 millioner kroner, ned fra 828 millioner kroner i 2014. Justert EBITDA for fjerde kvartal var 178 millioner kroner. Resultatet er en økning på 20 prosent fra tredje kvartal 2015, og opp omtrent 1,5 prosent fra fjerde kvartal 2014. EBITDA-marginen for fjerde kvartal 2015 endte på 6,9 prosent, sammenliknet med 4,9 prosent i det tilsvarende kvartalet i 2014.

Styret har foreslått ikke å dele ut utbytte i første halvdelen av 2016. En sterk finansiell balanse og kontantbeholdning er viktig for å beholde motstandskraften i en krevende markedssyklus. Å videreføre den solide finansielle plattformen kan også gi ytterligere muligheter som Kværner kan utnytte i markedet.

– I løpet av forrige år, inkludert fjerde kvartal, har Kværner lykkes med å opprettholde et godt aktivitetsnivå, og produktiviteten har utviklet seg positivt på en rekke områder. Vi fortsetter å møte alle milepæler i prosjektporteføljen vår, og vi var stolte over å ha bidratt til produksjonsstart på den nye Edvard Grieg-plattformen i slutten av november, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Ordrereserven var på 14,3 milliarder kroner ved utgangen av året, mot 16,2 milliarder kroner forrige kvartal og 16,5 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Selskapet fortsetter å ha en sterk balanse, opprettholder en negativ arbeidskapital på mer enn 1 milliard kroner og en netto kontantbeholdning på rundt 1,6 milliarder kroner. For 2015 og 2016 til sammen, vil Kværner redusere overheadkostnader med omtrent 20 prosent. Den forbedrede konkurranseevnen gir et godt utgangspunkt for å vinne nye kontrakter i et utfordrende marked. I dette landskapet har forbedringstiltakene som organisasjonen er i ferd med å iverksette begynt å gi konkrete resultater.

– I fjor ble vi tildelt nesten 90 prosent av kontraktsverdiene for plattformunderstellene til Johan Sverdrup. I et konkurransedyktig samarbeidsselskap med KBR, ble vi tildelt bolig- og utstyrsplattformen til Johan Sverdrup som var en av de største kontraktene for plattformdekk i markedet i fjor. For 2016 ser vi noen få muligheter for kontrakter av moderat størrelse. Samtidig ser vi at tidspunktene for når viktige beslutninger tas er usikker. Dette gjør det vanskelig å forutsi aktivitetsnivået i 2017, men ordrereserven vår gir et godt utgangspunkt for virksomheten i innværende år og neste år, sier Haugan.

Share

About Author

Steinar Hystad

(0) Readers Comments

Comments are closed.