Kort sagt — 14 februar 2016

Partia i fleirtalskoalisjonen i Stord kommunestyre lova i  samarbeidsavtalen som vart signert i haust, at  reinhaldet av kommunale bygg igjen skal bli utført av kommunen sjølve, skal  rekommunaliserast. Forrige fleritalskoalisjon gjekk motsett veg og sette arbeidet ut til  tilbydar med lågast pris.   I driftsstyret nyleg spurde Fagforbundet kor saka stod, og eit samrøystes driftsstyre sende saka over til rådmannen og bad han leggja fram sak om å ta tilbake reinhaldet frå og med 1. oktober i år.

Andre nyhende

I påverka tilstand

april 21, 2018

God gamaldags basar

april 20, 2018

Hard kråkejobbing

april 19, 2018

Kyrkjehelg

april 19, 2018

Stordkonferansen 2018

april 18, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.