Nyhende — 23 oktober 2016
Rørande fint duett mellom 9 år gamle Malene Toft Tollaksvik og Tore Brandvik i songen om bestefar.

Rørande fint duett mellom 9 år gamle Malene Toft Tollaksvik og Tore Brandvik i songen om bestefar.

«I år er det heilt spesielt. Dirigenten vår har  laga alt  me framfører. Heilt nye  melodiar og  tekstar, med tema frå heimstaden vår og på ein dialekt me kjenner oss heime i». Sitatet er henta frå  det informative programhefte  til «Sånn e’ da»  –  årets  kabaret, forestilling, konsert  – der  Songlaget Stordabuen syng  om  stordabuen.  Om oss ganske alminnelege stordabuar, om korleis me har det og ter oss  i dei ymse livsfasar,  om slikt me lurer på og gleder oss over og kanskje også det me  irriterer litevetta over. For:   «Sånn e’ da».

Alt av tekstinnhald ( med hjelp frå dotter Ane på ein song) og  låtmateriale, inklusive  arrangering for  orkesteret, kjem frå det musikalske unikumet  Torleiv Agdestein.  På  premierkvelden laurdag leia han eit  høgst  songgira blandakor og band med  meir en sikker hand  – eller rettare,  sikre hender.  Heilt tydeleg at songarane likte å  bruka  sine røyster til  framføring av  innhaldsrike tekstar  på heimsleg målføre.   18 songar totalt, med  fleire solistinnslag – som  er  blitt eit  godt varemerke i   det røysteføre koret  anno 1935.

Duetten mellom  9 år gamle  Malene Tofte Tollaksvik og «bestefar» Tore Brandvik kan komande publikum berre gleda seg til.  Det same med  praten mellom  innslaga – servert  i finslege blanding av  alvor og skjemt av Gerda  Øen og Knut Vika.  Dette kan dei.  Bilelete og teikningar på storskjerm  var med å gje songane også eit visuelt innhald. Musikken har  ein sentral plass i  denne oppsettinga,  presist og godt  levert  av  Åge Ottesen, Ståle Tesdal, Geir Morten Stokken og Andre Eide.

I salen svinga  me  med  i  rytmefriske tonar, før overgang  til rolege sarte  balladar og attende til  kjekk pop.  Eit gjennomgåande  moderne tonebiletet, med ein  rungande  samba  som takk for i kveld.   Taktfaste  klapp med heiarop  undervegs  og to gonger ståande applaus  til slutt   skulle vera det aller beste  provet på at det her ligg ann til   utselde  forestillingar  framover (komande onsdag og  søndag). Dette slo ann.

– Kjekt å vera stordabu, syng koret i opningssongen.  Javisst er det det – når  Stordabuen syng så godt om  stordabuen.

Torleiv Agdestein  har skrive tekst og  melodi  til  Stordabuen si  konsertoppsetting  «Sånn e’ da»

Torleiv Agdestein har skrive tekst og melodi til Stordabuen si konsertoppsetting «Sånn e’ da»

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.