Nyhende — 16 februar 2017

Ordensbror Haavar Simon

Stord folkebibliotek og Stord kyrkjeakademi har invitert ordensbror Haavar Simon til å kasta eit skråblikk på reformasjonen – sett frå katolsk perspektiv.

2017 er sjølve Luther-året, det året då dei protestantiske kyrkjene markerer 500 årsjubiléet for «startskotet» for reformasjonen, då Martin Luther publiserte sine 95 tesar mot avlatshandelen. Og ikkje berre kyrkjene jubilérer; i Tyskland vert dette markert med storslagne arrangement med mange slag fokus.

Men korleis ser reformasjonen ut frå katolsk perspektiv? I det protestantiske Nord-Europa har det vore lite interesse for dette, endå dei tankane, reaksjonane og refleksjonane som reformasjonen har vekt gjennom dei 500 åra innan den katolske verda i høgaste grad skulle kunna utvida dei protestantiske synsmåtane.

Vi kjenner alle til krigane som fylgde i fotefara åt reformasjonen. 30-årskrigen herja Mellom-Europa, og særleg Tyskland, og førde til ufattelege lidingar, for alle partar. Tiltaka mot katolisismen var mange og harde hjå oss i Skandinavia; vi kan berre tenkja på at «jesuittparagrafen» i vår eiga grunnlov stod ved lag like til 1956.

Tida er meir enn mogen for å stilla spørsmåla: Kva oppfatningar og kjensler har dette vekt på katolsk hald? Og korleis har desse endra seg oppgjennom århundra som har gått sidan reformasjonen?

Desse spørsmåla, og mange til, vonar vi at Bror Haavar Simon kan gje oss svar på. Han er ordensbror i dominikanarordenen i den Katolske kyrkja, og bur no saman med brørne i St Dominikus kloster i Oslo. Av mange vert han sett på som «arvtakaren» etter Arnfinn Haram. Yrkesmessig har han ein allsidig bakgrunn, m.a. som som tømrar, teknikar og landskapsarkitekt. Mange vil òg kjenna han som fast spaltist i «Klassekampen».

Møte, som er eit samarbeid mellom Stord folkebibliotek og Stord kyrkjeakademi, vert halden torsdag 23. februar på biblioteket i kulturhuset.

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.