<

Kort sagt — 17 februar 2017

Stortingsval handlar om demokrati og folkestyre og deltaking, og i den samanheng meinte Jakob Bjelland (Sp) det blei feil når ein ved regulering av valkrinsar i Stord ville leggja ned Huglo skule som røystelokale. I staden for røysting på eiga øy skulle huglarane overførast til Rommetveit valkrins med oppmøtei Nordbygdohallen. Dette av reint teknisk årsaker, sidan det ved valet til hausten blir elektronisk avkryssing. Bjelland fekk kommunestyret til å seia seg samd i at: – Dersom det er teknisk mogleg å røyste elektronisk på Huglo – så skal huglarane framleis frå røysta på heimebane.

Nytt ved årets stortingsval, blir at Langeland krins går ut – og går inn i Leirvik krins med frammøte for veljarane i Kulturhuset.

Andre nyhende

Ja til  Meierikvartalet

februar 27, 2017

Slik skal det kuttast!

februar 27, 2017

Vondt å lesa namnet

februar 27, 2017

Nuencruise i maxvêr

februar 26, 2017

Mykje vatn i sjøen!

februar 25, 2017

Sel areal i Grunnavågen

februar 24, 2017

Vil ha kryssing i sør

februar 24, 2017

50 kontrollert

februar 24, 2017

Truga tilsett

februar 23, 2017

Share

About Author

John Erik Jørgensen

(0) Readers Comments

Comments are closed.