Nyhende — 11 august 2017

Simon Gundegjerde valde vekk ingeniøryrket for spennande lærarjobb.

Simon Gundegjerde fra Stord kunne fått en prestisjetung ingeniørjobb, men i stedet vil han bruke kunnskapen sin til å få elever på ungdoms- og videregående skoler gira på realfag. De neste to årene skal han bruke den anerkjente Teach First-metoden som lærer på Bjørnholt ungdomsskole i Oslo.

Tekst og foto: Johan Wilskow, pressekontakt Morgendagens Helter


Omstilling og ny teknologi krever flinke folk til å ta over stafettpinnen i årene som kommer, noe som betyr at behovet for dyktige folk som brenner for realfag og teknologi bare vil øke. Å få være med på å forme de som skal finne morgendagens løsninger var grunnen til at Simon fra Stord valgte vekk ingeniørjobb for å kunne være lærer i Oslo-skolen.

– Jeg søkte på Teach First-programmet gjennom Morgendagens Helter fordi det er en unik mulighet til å gjøre en forskjell for unge mennesker samtidig som jeg får arbeide med matte og naturfag som jeg selv brenner for, sier Simon.

 

Kom gjennom trangt nåløye

Han er sammen med 12 andre de som kom igjennom nåløyet til prestisjeprogrammet Teach First som er støttet av Statoil Morgendagens Helter. De nyutdannede toppkandidatene skal jobbe fulltid som matematikk- og naturfagslærere på forskjellige ungdoms- og videregående skoler i Oslo.

Simon tror det blir både utfordrende og givende å være lærer ved de ulike Oslo-skolene. Han har store ambisjoner om å følge opp elevene og inspirere dem til å like og forstå matematikk og naturfag. I sommer gikk han på et intensivt og krevende opplæringsprogram i England for å forberede dem på møtet med skolehverdagen.

– Det mest nyttige jeg lærte på Summer Institute er knyttet til hva man kan gjøre for å få elever til å lære bedre. Det handler mye om atferdsendring og jeg gleder meg til å komme i gang med undervisningen for å teste ut det jeg har lært, sier Simon.

 

Simon skal heve kompetansenivået

Flere undersøkelser viser at norske elever har dårlige algebrakunnskaper sammenliknet med andre land. Den siste TIMSS-studien (Trends in Matemathics and Science Study) tyder på at det skyldes svake basiskunnskaper fra grunnskolen. Lav kunnskap fører også til at for få velger avansert matematikk i videregående skole. I tillegg viser en undersøkelse fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) at frafall i ingeniørutdanninger ofte skyldes utilstrekkelige kunnskaper i matematikk.

For å styrke interessen, kompetansen og resultatene blant unge i matematikk og naturfag samarbeider Oslo kommune med Statoil om Teach First.

– Teach First-programmet skal sikre at elever på et tidlig stadium føler de mestrer realfag. Jeg tror de dyktige lærerne inspirerer og motiverer de som skal bli morgendagens ingeniører, og det er derfor Statoil støtter Teach First-programmet for syvende året på rad, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Statoil.

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.