Kort sagt — 14 september 2017

Comalapa er  Stord kommune sin venskapsby i Guatemala. Venskapet Stord-Comapala  og Stord folkebibliotek inviterer til  ein Comalapakveld  tysdag 19. september kl. 19.00 i hovudbiblioteket. Kristina Rødahl vil snakka om demokrati, ytringsfridom og bistand i Guatemala. Korleis har dette innverknad på kommunalt venskapsarbeid?  Kristina Rødahl er landansvarleg for Guatemala i Kirkens Nødhjelp. Friviljuge og humanitære organisasjonar møter utfordringar i arbeidet i landet. Venskapet Stord-Comalapa vil elles presentere arbeidet sitt. Arrangementet høver for alle  med interesse for Latinamerika,demokrati og sivile rettar. Det vert høve til spørsmål og drøfting.  Det vert også kulturelt innslag og enkel traktering. Det er fritt tilgjenge til arrangementet.

Andre nyhende

Ønskjer hamnesamarbeid

november 24, 2017

Trio Tunnel – med fire i

november 24, 2017

Kyrkjehelg

november 23, 2017

– Velkomen til gards

november 23, 2017

Roleg og vått

november 23, 2017

Pensjonistkino fredag

november 22, 2017
«Sol  over  Sunnhordland»

«Sol over Sunnhordland»

november 22, 2017

– Veldig bra

november 21, 2017

– Skal vera 30 km/t

november 21, 2017

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.