Kort sagt — 14 september 2017

Comalapa er  Stord kommune sin venskapsby i Guatemala. Venskapet Stord-Comapala  og Stord folkebibliotek inviterer til  ein Comalapakveld  tysdag 19. september kl. 19.00 i hovudbiblioteket. Kristina Rødahl vil snakka om demokrati, ytringsfridom og bistand i Guatemala. Korleis har dette innverknad på kommunalt venskapsarbeid?  Kristina Rødahl er landansvarleg for Guatemala i Kirkens Nødhjelp. Friviljuge og humanitære organisasjonar møter utfordringar i arbeidet i landet. Venskapet Stord-Comalapa vil elles presentere arbeidet sitt. Arrangementet høver for alle  med interesse for Latinamerika,demokrati og sivile rettar. Det vert høve til spørsmål og drøfting.  Det vert også kulturelt innslag og enkel traktering. Det er fritt tilgjenge til arrangementet.

Andre nyhende

Promillemistanke

mai 01, 2018

Fyll og krangel

mai 01, 2018

Byggenytt

april 30, 2018

Snittalderen opp

april 30, 2018

Grasbrann

april 29, 2018

Hjartepotet

april 29, 2018

Den store ryddedagen

april 29, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.