Nyhende — 18 januar 2018

I morgontimane torsdag var «Eide Max» og henta «Eide Barge IX» – som har lege som «peleflåte» i Teinevikjo eit par månader.

Med kraftige betongdragarar  over  kraftige betongfylte pelar, byrjar det teikna seg ein greitt bilete av korleis  strandpromenaden  blir framom dei tre  husværebygga  i Teinevikjo.

– Pelejobben har  bydd på nokre utfordringar, men likevel ikkje meir enn   det ein bør rekna med  når ei jobbar undersjøisk, seier  Bernt Øyvind Vad. Han er  dagleg leiar i Engelsen Entreprenør som har hovudentreprisen med å  reise dei tre bygningskroppane med totalt 37 husvære. Neste veke blir det lagt meir dekke over pelane, og  elles klargjort for å starta  reisinga av bygningane. Det skjer med montering av ferdige element, på same vis som det blir gjort med dei andre store  husværebygga i sentrum. Ut på vårparten  neste år skal Teinevikjo vera ferdig utbygt og klar for innflytting.

 

Dunk, dunk, dunk

Dunk, dunk, dunk heile dagen lang. Her kan du både sjå og høyra korleis folk på Vikjo har det om dagen.

Posted by Sunnhordland.no on 20. desember 2017

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.