Kort sagt — 20 januar 2018

Geir Angeltveit (v) har spurt om kommunen vil vera med i interimstyret med føremål å oppretta  Stord Folkehøgskule. Det meiner rådmannen formannskapet skal seia ja til: – Rådmannen er samd i at det må gjerast eit godt og grundig arbeid for å få etablert ein folkehøgskule på Stord. Suksessfaktorane vil først og fremst vera at ein utviklar eit godt konsept og at skulen får ei attraktiv plassering. Det er populært å gå på folkehøgskule, men det er også mange tilbod og stor konkurranse. Rådmannen meiner likevel at dette er eit positivt initiativ som kommunen bør støtta ved å gå inn i interimstyret.

 

Andre nyhende

Promillemistanke

mai 01, 2018

Fyll og krangel

mai 01, 2018

Byggenytt

april 30, 2018

Snittalderen opp

april 30, 2018

Grasbrann

april 29, 2018

Hjartepotet

april 29, 2018

Den store ryddedagen

april 29, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.