Kort sagt — 20 januar 2018

Geir Angeltveit (v) har spurt om kommunen vil vera med i interimstyret med føremål å oppretta  Stord Folkehøgskule. Det meiner rådmannen formannskapet skal seia ja til: – Rådmannen er samd i at det må gjerast eit godt og grundig arbeid for å få etablert ein folkehøgskule på Stord. Suksessfaktorane vil først og fremst vera at ein utviklar eit godt konsept og at skulen får ei attraktiv plassering. Det er populært å gå på folkehøgskule, men det er også mange tilbod og stor konkurranse. Rådmannen meiner likevel at dette er eit positivt initiativ som kommunen bør støtta ved å gå inn i interimstyret.

 

Andre nyhende

Pantebu

februar 18, 2018

Brått kom steinane opp!

februar 18, 2018

Solskinsveg

februar 17, 2018

Vekke i vinterferien

februar 17, 2018

Gode løyper i fjellet

februar 17, 2018

Meir opprusta turveg

februar 16, 2018

Bot i Borggata

februar 16, 2018

Godt opprusta gangveg

februar 15, 2018

Kyrkjehelg

februar 15, 2018

Costello til Tysnesfest

februar 15, 2018

Fylkeskommunen i pluss

februar 15, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.