Nyhende — 08 februar 2018

Kværner AS sende torsdag morgon ut denne pressemeldinga kring resultatet for driftsåret 2017: 

« – Kværner leverte igjen gode resultater, både i fjerde kvartal og for året 2017. Totale driftsinntekter for Field Development-segmentet var på 1,8 milliarder kroner i årets siste kvartal, med et EBITDA-resultat på 234 millioner kroner. Resultatene er noe høyere enn i samme periode i 2016 da Field Development leverte et EBITDA-resultat på 232 millioner kroner av driftsinntekter på 2,4 milliarder kroner. Kværners ordrereserve var på 8,1 milliarder kroner ved utgangen av 2017, opp fra 6,5 milliarder kroner ett år tidligere.

– Oljeindustrien har vært gjennom tre år med betydelige markedsendringer, og vi er fornøyd med at Kværner er et av få selskaper som har klart å levere solide resultater gjennom hvert eneste kvartal i denne perioden. Vi ser nå at nedgangen i markedet er i ferd med å flate ut, og vi forventer at noen få, men viktige prospekter blir besluttet i løpet av 2018 og 2019, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Med et lavere markedsnivå enn for tre år siden, og fortsatt hard konkurranse, er det viktig for Kværner å fortsette arbeidet med kostnads- og produktivitetsforbedringer. Styret har ikke foreslått utbytte på dette tidspunktet. En robust balanse og kontantbeholdning er viktig for å opprettholde motstandskraft og fleksibilitet til å forfølge strategiske utviklingsmuligheter.

– Vi har uttalt at vi skal videreutvikle Kværner strategisk i segmenter nærliggende til våre tradisjonelle markeder, slik at vi kan dra nytte av vår ledende kompetanse og fasiliteter. Vi har nå etablert en utvidet tilstedeværelse i flere vekstsegmenter, noe som gir Kværner ytterligere ben å stå på. Vår langsiktige ambisjon er å øke Kværners aktiviteter ytterligere, sier Haugan.

Ordreinngang i fjerde kvartal 2017 var på 1,7 milliarder kroner, sammenliknet med 768 millioner kroner i fjerde kvartal 2016. I etterkant av kvartalet har Kværner blitt tildelt to kontrakter for demolering av plattformer. EBITDA-marginen for Field Development-segmentet endte på 12,7 prosent i fjerde kvartal 2017, opp fra 9,7 prosent i tilsvarende kvartal i 2016.

 

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.