Nyhende — 13 februar 2018

Denne herlege meldinga fann vegen til stordnytt.no sin digitale postboks i morgontimane tysdag:

Kværner ASA: Kontrakter til Kværner for Johan Castberg flytende produksjonsskip (FPSO)

13. februar 2018 – Kværner har signert en kontrakt med Statoil for leveransen av modulene til plattformdekket til produksjonsskipet for Johan Castberg feltet, samt sammenkopling og integrasjon av dekksmodulene med skroget. Kontrakten vil gi omfattende positive ringvirkninger for et bredt spekter av Kværners underleverandører innen norsk industri. På topp vil arbeidsomfanget involvere omtrent 2 000 Kværner-ansatte og personell hos underleverandører. Verdien av kontrakten er omtrent 3,8 milliarder kroner.

«Vi er tilfredse med at vi er valgt som leverandør til ett av de viktigste prosjektene i det globale olje- og gassmarkedet. I tillegg er det en strategisk fordel for Kværner at vi videreutvikler vår ekspertise på flytende produksjonsskip, ettersom flere kommende feltutviklingsprosjekter trolig vil benytte lignende konsepter», sier konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan.

Johan Castberg-feltet i Barentshavet vil bli utviklet med et produksjonsskip (FPSO). Arbeidsomfanget til Kværner inkluderer fabrikasjon av moduler til plattformdekket hvor de fleste vil bli levert av norske verft. Kværners eget avanserte anlegg på Stord skal fabrikkere modulene for gassinjeksjonen, re-kompressoren og separasjon, mens Kværners spesialiserte anlegg i Verdal skal fabrikkere modulen for håndtering av sjøvann og hovedpakken for rør.
Som underleverandør til Kværner vil Aker Solutions» verft i Egersund levere moduler for injeksjon av vann og kjemikalier, mens selskapets anlegg i Sandnessjøen vil levere mindre moduler, samt fakkelbommen.

Skroget, inkludert boligkvarteret som fabrikkeres for Statoil av Sembcorp i Singapore, leveres til Kværners verft på Stord høsten 2020. Installasjonen av alle modulene og integrasjonen starter umiddelbart etter at skroget ankommer. Produksjonsskipet blir testet og ferdigstilt på Stord før planlagt utslep til feltet i første kvartal 2022.
«Dette prosjektet viser at forbedringene vi har gjennomført i forbindelse med kostnader og produktivitet i løpet av de senere årene har styrket vår konkurranseevne i forhold til andre leverandører. Industriens betydelige forbedringstiltak er også grunnleggende i å gjøre Johan Castberg og andre prospekter attraktive og lønnsomme å utvikle. Denne kontrakten gir et grunnlag for Kværner til å fortsette å investere i både våre anlegg og i vår organisasjon for å kunne forbedre vår konkurransekraft ytterligere», sier Haugan.

Den innledende prosjektplanleggingen starter umiddelbart og fabrikasjonen begynner allerede i fjerde kvartal 2018. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 4 800 personer.

Kværner planlegger også en investering på omtrent 370 millioner kroner i forbindelse med en oppgradering av verftet på Stord. Denne oppgraderingen inkluderer en ny dypvannskai og en utvidelse av den store 1 050 tonns kranen slik at den dekker det meste av Johan Castberg FPSO. Denne investeringen vil forbedre produktiviteten for sammenstilling og ferdiggjøring av prosjekter som Johan Castberg. I tillegg vil utvidelsen gi økt konkurransekraft for fremtidige prosjekter der det kan gi betydelige fordeler å utføre integrasjon og oppgradering for flytende plattformer langs en dypvanns utrustningskai med god krandekning. Investeringsplanen avhenger av endelig godkjennelse av styret i Kværner.

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.