Nyhende — 14 februar 2018

Følgjande melding tikka inn frå Sunnhordland Naturgass i ettermiddag:

Støtte fra ENOVA sikrer realisering av biogassfabrikk på Stord (Stord, 14. februar 2018)

ENOVA har innvilget en støtte på NOK 38 869 653 for gjennomføring av biogassprosjektet til Sunnhordland Naturgass på Stord. Tildelingen medfører at prosjektet kan igangsettes umiddelbart, noe som innebærer at oppstart av biogassproduksjon vil skje innen 12 måneder. 14. februar 2018 mottok Sunnhordland Naturgass tilsagn fra ENOVA på støtte for utvikling av biogassproduksjon. Sunnhordland Naturgass har siden august 2017 arbeidet med å tilrettelegge finansiering av prosjektet, og har med ENOVA sin støtte nå fått på plass de nødvendige NOK 80 millionene som kreves for å realisere planene.

– Dette er en lite brukt energikilde som vi har gode forutsetninger for å utnytte i Sunnhordlandsregionen ettersom vi har en naturlig tilgang til nødvendig substrat. I tillegg representerer løsningen betydelige miljøgevinster. Biogass og -drivstoff er et nasjonalt satsingsområde, og med dette tiltaket vil Sunnhordlandsregionen være blant de første distriktene i landet som kan tilby en miljøvennlig og lokal energikilde for oppvarming og kollektivtransport, sier Jan Kåre Pedersen, daglig leder i Sunnhordland Naturgass.

Sunnhordland Naturgass har allerede gjort betydelige investeringer i distribusjonsnett, og vil med denne satsingen bli en totalleverandør av alternativ, miljøvennlig energi i regionen. Satsingen vil også komme eksisterende kunder til gode ettersom biogass vil brukes i dagens fordelingsnett. Husstander vil slik ha en alternativ varmekilde som oppfyller byggeteknisk forskrift i bygningsloven.

– Vi vil nå kunne tilby en ny og miljøvennlig energikilde basert på naturlige kilder hentet fra lokal næringsvirksomhet og husstander. Realiseringen innebærer slik gode muligheter for besparelser for lokalt næringsliv, både i form av penger og miljø, ettersom det vil være betydelig billigere å transportere avfall til en lokal mottaker enn til Sverige. Dette har vært tydelig kommunisert fra flere mulige samarbeidspartnere i forbindelse med planleggingen av prosjektet. Vi har blitt mottatt med stor entusiasme i forprosjektet, både fra det offentlige og private aktører, sier Pedersen.

Selskapet vil bruke resten av 2018 på å realisere biogassfabrikken, og forventer å tilby biogass fra første kvartal 2019.

 

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.