Kort sagt — 14 februar 2018

«Ut frå våre arkiv er det ikkje kjente automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne innanfor det aktuelle arealet, men det har lagt eit gravminne i nærleiken og delar av området har topografiske trekk som gjer at det er potensial for nye funn. Det er difor naudsynt med ei synfaring for vi kan gje fråsegn til tiltaket». Det er Fylkeskommunen som gir denne attendemeldinga på Stord kommune sin søkand om å få grava grøft og strekkja leidning for  Tysevatnet fram til grenda Tveit på Huglo.

Andre nyhende

Promillemistanke

mai 01, 2018

Fyll og krangel

mai 01, 2018

Byggenytt

april 30, 2018

Snittalderen opp

april 30, 2018

Grasbrann

april 29, 2018

Hjartepotet

april 29, 2018

Den store ryddedagen

april 29, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.