Kort sagt — 14 februar 2018

«Ut frå våre arkiv er det ikkje kjente automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne innanfor det aktuelle arealet, men det har lagt eit gravminne i nærleiken og delar av området har topografiske trekk som gjer at det er potensial for nye funn. Det er difor naudsynt med ei synfaring for vi kan gje fråsegn til tiltaket». Det er Fylkeskommunen som gir denne attendemeldinga på Stord kommune sin søkand om å få grava grøft og strekkja leidning for  Tysevatnet fram til grenda Tveit på Huglo.

Andre nyhende

Pantebu

februar 18, 2018

Brått kom steinane opp!

februar 18, 2018

Solskinsveg

februar 17, 2018

Vekke i vinterferien

februar 17, 2018

Gode løyper i fjellet

februar 17, 2018

Meir opprusta turveg

februar 16, 2018

Bot i Borggata

februar 16, 2018

Godt opprusta gangveg

februar 15, 2018

Kyrkjehelg

februar 15, 2018

Costello til Tysnesfest

februar 15, 2018

Fylkeskommunen i pluss

februar 15, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.