Nyhende — 07 mars 2018

Daglig leder i Birken & Co Per Ivar Birkeland (t.v.) og verftsdirektør Steinar Røgenes i Kværner. (Foto: Kværner)

Pressemelding frå Kværner:

Kværner har tildelt entreprenørselskapet Birken & Co AS kontrakt for utdyping av havnebasseng og bygging av kai på konsernets verft på Stord.

Kværner annonserte 13. februar planer om å investere totalt 370 millioner kroner i nytt kaianlegg og forlenget kranspor på Stord. Investeringen er et viktig bidrag i arbeidet med å styrke konsernets konkurransekraft, og vil gjøre anlegget mer fleksibelt og bidra til økt produktivitet.

Kværner har besluttet å tildele arbeidet med utdyping av havnebasseng og bygging av kai til Birken & Co. Avtalen inkluderer prosjektering, samt rigg og drift i anleggsperioden.

Birken & Co er et entreprenørselskap med spesialkompetanse innen kai- og havneutbygging. Birken & Co ble etablert i 2005 og har nøkkelpersonell som besitter lang erfaring innen bygg- og anleggsvirksomhet.  Typiske byggeoppdrag er kai- og havneanlegg, småbåthavner og næringsbygg.

Utvidelsen vil øke kai-kapasiteten ved verftet med 266 meter, og gi 17 000 kvadratmeter nytt produksjonsareal. Vanndybden ved den nye kaien blir hele 16 meter, noe som vil muliggjøre kai-ligge for de fleste typer flytende offshoreinstallasjoner.

I tillegg til Birken & Co’s oppdrag, planlegges det også å forlenge banen for Kværners mobile traverskran med rundt 100 meter, noe som vil medføre at installasjoner som ligger ved den nye «Vestkaien» vil få økt krandekning av den 1 050 tonns kranen «Storen». Det skal også på et senere tidspunkt tildeles oppdrag i forbindelse med utvidelse av verftets infrastruktur på den nye kaien.

Prosjektet vil starte opp umiddelbart og ny kai skal stå ferdig i andre kvartal 2020.

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.