Kort sagt — 30 april 2018

Godt midtvegs i april er det på delegasjon behandla 163 søknader  hjå Eining for regulering, byggesak og oppmåling (RBO)  i Rådhuset. Her er nokre som har fått ja-svar:  Ombygging og samanbygging  på Heiane Storsenter.  Ferdigattest sprenging og planering av parkeringsareal  Vågavegen-Skjersholmane.   Nybygg garderobebygg Vikahaugane.  Nybygg Næringsbygg, Heiane Vest.  Nybygg einebustad, Hatlandsåsen.  Nybygg 2-manns bustad på frådelt tomt i Haga.  Utsleppsløyve og  løyve til å riva og byggja opp att ny hytte, Lundssetervegen.  Godkjenning nybygg garasje med 12 boder Sævarhagen båthamn. Rammeløyve til mellombels plassering av bustadrigg med 44 sengeplassar  for inn til to år, Grunnavågsvegen. Reguleringsendring og parkering ved Spar Ådland.

Andre nyhende

Promillemistanke

mai 01, 2018

Fyll og krangel

mai 01, 2018

Snittalderen opp

april 30, 2018

Grasbrann

april 29, 2018

Hjartepotet

april 29, 2018

Den store ryddedagen

april 29, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.