Nyhende — 30 april 2018

Blomar til jentene i «Vårbud» på siste vårbasaren i foreningen si 96 år langs soge. (Foto: Privat)

Eit sant eventyr  frå  bydelen Utbygdo var til ende ein fredag  midt i april.  Jenteforeningen «Vårbud»  inviterte til sin årlege basar i Horneland Bedehus, slik  det er blitt gjort  sidan oppstarten  i 1922.  Det særmerkte  for basaren 2018, er at dette blei den sist i den mest hundre år lange rekkja. 

– I kvartetten som har sått for drifta av «Vårbud»  i mest 40 år,   kom me etter lengre tids drøftingar  fram til at no  kunne nok vera nok.  Men for all del, det har vore  ein givande hobby og me har hatt med oss kjekke jenter i foreningsflokken heile tida.  Og så kan det vel leggjast til at pensjonsalderen  i leirstaben  for lengst er nådd.  Vemodig ja, men me har mykje kjekt og gode stunder å minnast,  seier Idun Jordåen til  stordnytt.

Det var bestemor hennar, Marta Eldøy  som starta opp «Vårbud» og  såleisa  skapte eit  fritidstilbodet for  jenter   frå sju år og oppover i Utbygdo  (Eldøy/Kårevik/Horneland).  Møtene annan kvar torsdag har alltid vore haldne heime hjå leiarane og har hatt faste innslag med allsong, handarbeid, andakt og lett  servering.  I alle åra har  innkoma frå  foreningsarbeidet gått til  Norsk Misjonsselskap.   Midlar  frå «Vårbud» har  vore øyremerkt  drift av ein barneheim i Bangkok og til arbeid for reint vatn på landsbygda  i Laos.

– Handarbeida  frå jentene sin møte  har  blitt populære vinstar  på vårbasaren – slik også på den siste i rekkja som samla godt 100 personar   på Horneland bedehus.

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.