Kort sagt — 29 april 2018

«I framlegget står følgjande: «Kommunane har ansvaret for å gje innbyggjarar i alderen 615 år grunnskuleundervisning.» Dette er ikkje heilt korrekt. Kommunen har ansvar for å gje innbyggjarane tilbod om undervisning. Det er foreldra som har ansvar for at borna får undervisning. Det kan dei få ved å sende borna til ein offentleg skule, eller ein privatskule, eller ved å gje borna heimeundervisning. Jmf. Opplæringslova § 2-1, § 2-12, og § 2-13.Barnelova § 30. viser at utdanningsansvaret ligg hos foreldra.»

Sitatet er henta frå eit brev dagleg leiar for Stord kristne skule Geir Økland, har sendt kommunen i samband med at komite for oppvekst og utdanning måndag skal gje uttale til den nye søknaden for den kristne skulen. I brevet påpeikar Økland også at  det i framlegg til Stord-uttalen ikkje kjem fram heil korrekte  økonomiske utgreiingar.

 

Andre nyhende

Promillemistanke

mai 01, 2018

Fyll og krangel

mai 01, 2018

Byggenytt

april 30, 2018

Snittalderen opp

april 30, 2018

Grasbrann

april 29, 2018

Hjartepotet

april 29, 2018

Den store ryddedagen

april 29, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.