Kort sagt — 20 april 2018

Tradisjonen tro tek ikkje Stord folkebibliotek gebyr på for seint attleverte media 23.april, som er Verdas bokdag. Så denne måndagen er eit godt høve til å ordne opp i gamle lånetilhøve. 23.april vert markert som Verdas bokdag kvart år. I Noreg har dagen vore markert sidan 1997. Denne dagen vert boka sett i fokus som viktig for kulturelt og språkleg mangfald, og for utdanning og kommunikasjon. Dagen har m.a. symbolverdi då både Shakespeare og Cervantes døydde på denne dagen i 1616, melder Biblioteket vårt.

Andre nyhende

Promillemistanke

mai 01, 2018

Fyll og krangel

mai 01, 2018

Byggenytt

april 30, 2018

Snittalderen opp

april 30, 2018

Grasbrann

april 29, 2018

Hjartepotet

april 29, 2018

Den store ryddedagen

april 29, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.