Nyhende — 29 april 2018

Når biltrafikken passerer  –  ristar det i husrekkja til venstre.

 

Stadig graving for å skifta brotne vassrøyr, med tilhøyrande  skøytar i asfalten på kommunevegen som  fører til Øklandslio og Kviteluren, har siste åra ført til aukande problem for husrekkja  langs Hagamyro. No har 11 huseigarar  sendt opprop til  kommunen  om at noko må gjerast for å betra tilhøva.  Vegen vart i si tid bygt på ei lag leire med grus og asfalt på toppen. Når trafikken er stor, som han til vanleg er, på den flytande vegen merkast det godt i heimane i Hagamyro. Då ristar husa. Dette er ikkje noko me sjølve er årsak til, difor kan me ikkje lenger finna oss i tilhøva  slik det har utvikla seg, skriv dei i brevet.

– Som alle veit er fartsgrensa  på strekningen  30 km/t.. Me hadde buss og lastebil her inne på test og ingen rørsler skjedde før farten kom opp i 50-60 km/t. Då rista fleire hus. Og husa våre ristar mange gonger kvart døger. Nå kommunen fekk denne informasjonen vart det sendt  e-post til  bussoperatøren med beskjed om at fartsgrensa måtte haldast.

Me ventar no at noko blir gjort ganske kvikt. Det betyr  ny asfaltering uten skøytar og fartsdumpar langs heile strekningen fra leikeplassen til inngangen til Kviteluren. Det burde ikke vera noko problem, skriv dei  11 huseigarane i Hagamyro.

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.