Nyhende — 26 april 2018

Anne Grethe Sandtorv, Stord Næringsråd,  Folkehelsekoordinator Tove Vikanes Agdestein, kommuneplanleggjar  Andreas Larsen og ordførar Gaute Epland – håpar på stort frammøte  til dialogmøtet i Torg-teltet torsdag 3. mai.

Bli med på dialogmøte i Torg-teltet

 Stord kommune er i startfasen for  rulling av framtidsplanane  for regionssenteret Leirvik og er svært interessert i ønskje og innspel  frå brukarar av byskjernen.  Det blir glimrande høve til å lansera glimrande idear når kommunen  torsdag 3. mai  ( 18:00 til 20:00)  inviterer til dialogmøte  i teltet  på Torget.  Møtet er ein del av  storarrangementet «Folk i sentrum» og  kan også sjåast som eit framhald av liknande forum i fjor.  Då var det  bra frammøte –  og god debatt.  I år er ønskjet frå arrangøren at det også møter  familiefolk og  yngre  med klare meiningar,  det er trass alt dei som skal overta  og  bruka  byen Leirvik i komande tider.

Stord sin nye kommuneplanleggjar, Andreas Larsen, stadfestar  at det er mykje spennande på gang i sentrum, og at folkemøtet torsdag  tek sikte på å gje eit biletet av heilskapen.  Han lovar å ta alle innspel med vidare, på høgste alvor.

Ordførar Gaute Epland vil innleia møtet med å gje  kort oppsummering av fakta  komne fram i  nærmiljøprosjektet som er gjennomført siste åra.  Tre  innbyggjargrupper vil  fortelja  kva som er  viktige sentrumstiltak for dei:  Knut Marius Sundt representerer barnefamiliar, Reidar Breivik  er eldrerådet sin representant og så er ungdomsrådet invitert til å koma med sine synspunkt.  Det  same er Frontagruppen og Valvatne Bygg,   som vil presentera  tankar og planar rundt utviklinga av sentrum.

Kvelden blir runda av med paneldebatt  der  denne kvartetten er med:  Liv Kari Eskeland, arkitekt og stortingsrepresentant,  Lovise Vestbøstad, kommunalsjef,  Thore Liverød, investor og utbyggjar i Leirvik sentrum  og Arnhild Myklebust, dagleg leiar i Brilleriet og næringsdrivande i Leirvik.  Stord24 leiar debatten.

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.