Kort sagt — 30 april 2018

Som ein del av oppgåvene i samband med berekraftige dagar på Stord Vidaregåande,  har elevane oversendt  ordføraren eit eige forslag til  miljøplan for Stord kommune. Ein av ideane for ei grønare øy i framtida, kan vera forbod mot bereposar i plast.

Til neste kommunestyremøte  har  Kjellbjørg Lunde (SV) meldt spørsmål til ordføraren om kva han/kommunen har tenkt å gjera av lokal innsats for å reinska opp i alt plastavfallet som  ligg til alt anna enn pryd i naturen. Eit tips frå Lunde er å drøfta mogleg innføring av forbod mot plastbereposar.

Det var miljøomsyn som låg til grunn då kommunestyret nyleg sa nei til sal av gassballongar på kommunale grunn.

Andre nyhende

Promillemistanke

mai 01, 2018

Fyll og krangel

mai 01, 2018

Byggenytt

april 30, 2018

Snittalderen opp

april 30, 2018

Grasbrann

april 29, 2018

Hjartepotet

april 29, 2018

Den store ryddedagen

april 29, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.