Kort sagt — 30 april 2018
  • Ådlandsvassdraget er eit kystnært lågareliggande vassdrag, det er venta at mesteparten av smolten har vandra ut av vassdraget før garnfisket tek til. Fjorårets uttynningsfiske gav 315 fisk, av desse var 8 sjøaure og 3 laks. Vi vurderer difor at føre – var prinsippet er fylgt for anadrom fisk.
  • Dette skriv Fylkesmannen når han gjev  Ådlandsvatnet Fiskelag (grunneigarar og fiskerettshavarar) løyve til uttynningsfiske  med garn  i vatnet  i perioden 20.mai – 30.juni i år.

Andre nyhende

Promillemistanke

mai 01, 2018

Fyll og krangel

mai 01, 2018

Byggenytt

april 30, 2018

Snittalderen opp

april 30, 2018

Grasbrann

april 29, 2018

Hjartepotet

april 29, 2018

Den store ryddedagen

april 29, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.