Kort sagt — 28 april 2018

Med 29 mot fire røyster  har Stord kommunestyre vedteke å kjøpa aksjar i Hordfast AS på følgjande vilkår:

  • Stord kommune vil delta i den retta emisjonen i Hordfast AS og vil kjøpa fem aksjar i selskapet pålydande kr 1 000 per aksje til teikningskurs kr 20 000.
  • Det er eit vilkår at dei andre direkte berørte kommunane – Fitjar, Tysnes og Os – også deltek i emisjonen, og at dei fire direkte berørte kommunane får styrerepresentasjon i selskapet.
  • Kostnaden med aksjekjøpet, kr 100 000, vert finansiert over kommunestyret sin tilleggsløyvingskonto.

 

  1. Stord kommune ynskjer sørleg kryssing av Langenuen. Det er eit vilkår at selskapet ikkje arbeider for andre alternativ inntil endeleg avgjerd om kryssing er fatta av departementet

 

Andre nyhende

Promillemistanke

mai 01, 2018

Fyll og krangel

mai 01, 2018

Byggenytt

april 30, 2018

Snittalderen opp

april 30, 2018

Grasbrann

april 29, 2018

Hjartepotet

april 29, 2018

Den store ryddedagen

april 29, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.