Kort sagt — 01 mai 2018

På landsbasis blei det søkt om 320 millionar kroner fordelt på 161 søknadar til strandrydding i 2018. 71 søknadar blei innvilga. I Hordaland blei det søkt om nærare 69 millionar kroner fordelt på 11 søknadar. 4 av desse fekk støtte på til saman ca. 6.8 millionar kroner;

  • Bergen og Omland Friluftsråd fekk 5 millionar kroner til koordinert opprydding av marin forsøpling i Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
  • Sunnhordland Interkommunale Miljøverk fekk 800 000 kroner til opprydding av strandsona ved hjelp av frivillig arbeid
  • Friluftsrådet Vest fekk 700 000 kroner til å rydde strandsona i Rogaland og Hordaland for plast og herrelaust søppel
  • Laurdag 5. mai er avsett som den store strandryddedagen langs norskekysten.

Andre nyhende

Promillemistanke

mai 01, 2018

Fyll og krangel

mai 01, 2018

Byggenytt

april 30, 2018

Snittalderen opp

april 30, 2018

Grasbrann

april 29, 2018

Hjartepotet

april 29, 2018

Den store ryddedagen

april 29, 2018

Share

About Author

Desken

(0) Readers Comments

Comments are closed.