Arkiv for Kort sagt

Kva med firkanta versjon?

Igjen eit glimrande døme på at «gapet» på det som hittil har vore normale offentlege boskorger på Leirvik,  ikkje er utforma for mottak av pizzaesker.  Derfor  kjem det her eit tips til ei skapande verksemd eller ein [...]

Eit sikkert vårteik

No blømer det flotte treet i Muren ned mot sjøen med ny prakt og helsar gåande til og frå med lysande kvite blomar. Me er her i år «og. [...]

940.399 liter alkohol i 2017

Når alle innkomne  oppgåver  frå butikkar og serveringsstader med kommunalt løyve for alkholsal  i Stord er summert, viser tala  for 2017 at det vart omsett  940 399 liter  alkohol.  804 149 liter (øl og rusbrus) i [...]

Mange vil rydda strender

På landsbasis blei det søkt om 320 millionar kroner fordelt på 161 søknadar til strandrydding i 2018. 71 søknadar blei innvilga. I Hordaland blei det søkt om nærare 69 millionar kroner fordelt på 11 søknadar. 4 [...]

Haugsdal ny fylkesrådmann.

Rune Haugsdal er av tilsetjingsutvalet samrøystes innstilt som prosjektleiar for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar og som ny fylkesrådmann i det nye vestlandsfylket. [...]

Promillemistanke

Klokka  0230 natt til tysdag stoppa politiet en bilfører ved Spissøybrua,  mistenkt for å vera påverka av alkohol. Mannen, (21) blei tatt med til legevakta for å gi blodprøve. [...]

Fyll og krangel

Frå politiloggen tysdag morgon: – I løpet av natten er det blitt bortvist 10 personer fra sentrumsområdene i Egersund, Stavanger, Haugesund og på Stord. Alle forholdene skyldes fyll og krangel. [...]

Byggenytt

Godt midtvegs i april er det på delegasjon behandla 163 søknader  hjå Eining for regulering, byggesak og oppmåling (RBO)  i Rådhuset. Her er nokre som har fått ja-svar:  Ombygging og samanbygging  på Heiane Storsenter.  Ferdigattest sprenging [...]

Snittalderen opp

At me eldest er  ikkje noko direkte kanon-nyhende,  men  det blir unekteleg litt ekstra svung over  nyhendet  når det kan meldast at stordabuen sin fellesalder/snittalder vert høgare.  I 2018 er snittalderen for Stord sine 18 780  innbyggjarar 38,8 [...]

Lokalt plastposeforbod?

Som ein del av oppgåvene i samband med berekraftige dagar på Stord Vidaregåande,  har elevane oversendt  ordføraren eit eige forslag til  miljøplan for Stord kommune. Ein av ideane for ei grønare øy i framtida, kan vera [...]

Løyve til uttynningsfiske

Ådlandsvassdraget er eit kystnært lågareliggande vassdrag, det er venta at mesteparten av smolten har vandra ut av vassdraget før garnfisket tek til. Fjorårets uttynningsfiske gav 315 fisk, av desse var 8 sjøaure og 3 laks. Vi [...]

Grasbrann

Frå politiloggen søndag ettermiddag:  Stord kl 1442: Melding om gressbrann ved Grindavikvågen. Ca 20kvm er svidd – brannvesenet slukket brannen etter kort tid. Ikke fare for spredning. Sak opprettet. Ukjent årsak [...]

Hjartepotet

Ein får beint lyst å bli poet Når ein i posen finn slik hjartepotet Så vakkert forma i vår kultur-natur Utruleg kva moder jord har på lur   ster [...]

Den store ryddedagen

Huglo er ei av øyane med fast busetnad som ein dag i året  får besøk av  Sunnhordland  Interkommunale miljøverk (SIM)  sin ambulerande miljøsentral.  Med store conteinerar for ymse slag avfall stiller hjelpsamt mannskap og tek imot [...]

– Foreldra sitt ansvar

«I framlegget står følgjande: «Kommunane har ansvaret for å gje innbyggjarar i alderen 6–15 år grunnskuleundervisning.» Dette er ikkje heilt korrekt. Kommunen har ansvar for å gje innbyggjarane tilbod om undervisning. Det er foreldra som har [...]