Arkiv for Kort sagt

I påverka tilstand

Mann i 40-åra  vart natt til laurdag stoppa i bil på Stord, mistenkt for  kjøring i påverka tilstand. Mistenkte framstilt for lege for blodprøvetaking. Førarkort beslaglagt. Sak oppretta, melder politiet. [...]

… no lauvast det i li …

I vel 20 graders varme torsdag var det mest som ein kunne høyra kor det aktivt lauvast i li, som det heiter i songen. Held varmen seg frametter, blir det grøne blad på både aplar (biletet) [...]

God gamaldags basar

Fotballjentene  på  Stord 03/04 i lovar god gamaldagas basar til dei som tek turen til Leirvik  skule søndag ettermiddag (1600). Det blir kafe og loddsal med  nyttige vinstar.  Innkoma skal brukast  på deltakiing  i Dana-Cup til [...]

– Betre enn hærverk …

Dette var det som møtte meg på veg til jobb grytidleg i dag. Moroklumpar som har brukt tid og krefter på å flytta ein slik «kantvarslar» frå ein eller annan byggjeplass og opp, til gangfeltet ved [...]

Fylkesmannen oppheva skulegrensevedtak

Stord kommune har fatta vedtak om å endre skulekrinsgrenser. Fylkesmannen har konkludert med at vedtaket er ugyldig, og har difor oppheva vedtaket. I lovlegkontrollar vurderer Fylkesmannen om: Vedtaket er innhaldsmessig lovleg Vedtaket er gjort av nokon [...]

Gebyrfri dag på biblioteket

Tradisjonen tro tek ikkje Stord folkebibliotek gebyr på for seint attleverte media 23.april, som er Verdas bokdag. Så denne måndagen er eit godt høve til å ordne opp i gamle lånetilhøve. 23.april vert markert som Verdas [...]

Lysande på høglys dag…

I det strålande lyse vårveret torsdag, skein dei offentlege lysa på kaien om kapp med sola.  Ei feilkopling, tru? [...]

Hard kråkejobbing

Når me veit at fingerdugleiken vår  stundom får  utfordring med opningsprosessen  for dei små ketchup-posane, kan me vel berre tenkja kva kra-vstort slit det kan vera for eit kråkenebb å  koma inn til godsakene. Med utgangspunkt [...]

Kyrkjehelg

Stord kyrkje Søndag 22. april kl. 11.00: Gudsteneste v/sokneprest Oma og organist Wibe. Dåp. Nattverd. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. Kyrkjeskyss: 951 83 001. Nysæter Kyrkje Søndag 22. april kl. 11.00: Gudsteneste v/prostiprest Larsen, kantor Aadland og [...]

Bøter for feil mobilbruk

Onsdag kveld gjennomførte politiet to trafikk-kontrollar  på Stord,  i Studalsmyro og  på  FV 544. 53 bilar vart ettersett og det vart totalt skrive ut seks bøter for  feil bruk av mobiltelefon under køyring.  Handfri telefonprat er [...]

No kan me sjå heile vestre veggen

Grøn etat er i full sving med den største greinsaksa, og etter solid rydding i bedet ved Narvensenhjørna, var turen no komen til  bedet utfor ordførarkontoret i Rådhuset.  I fjor vart det klyps såpass i rhododenronen [...]

«Prisen» til Kulturhuset

Riksteatret er for tida på turné med «Prisen» av Arthur Miller,  med Helge Jordal, Kim Haugen, Iren Reppen og Per Frisch i rollane. Regien er ved Kjetil Bang-Hansen. Mandag 23. april stoppar turneen i Stord kulturhus. –  «Prisen» er godt gamaldags teater. Arthur [...]

Stordkonferansen 2018

 Stordkonferansen 2018 bli halden  7. juni på Stord Hotell, med hovudtema Kompetanse og Arbeidsplassar!  Her møter ein professor Torger Reve som har med seg ein fersk rapport for regionen vår, som mellom anna vil svara på [...]

Går visst aldri av moten!

Det går visst aldri av moten  å gi såpass gass ved start av køyreturen  at  deler av dekket vert liggjande att i asfalten.  Blir gjerne omtalt som  «børning».  Biletet syner  nylaga  fartsstriper  ved Rutle på RV [...]

Så skryt med litt igjen…

Stordnytt.no  følgjer  her opp sjølvaste  Dagsrevyen og nyhendekanalen til TV2  som siste dagane har hatt oppslag om  sandkosting og reingjering av gater i hovudstaden,  etter iherdig strøing på glatten i vinter.  Det gjer me med å [...]