Arkiv for Nyhende

Støtte til 89 trus- og livssynssamfunn i Stord

Oversyn frå Brønnøysundregisteret fortel at 1529 personar i Stord fordeler seg, og er medlemer i 89 forskjellige trus- og livssynssamfunn utom Den norske Kyrkja. Trus- og livssynssamfunna mottek driftsstøtte frå kommunen etter utrekning basert på tal [...]

Snart 25 000 innskrivne i Kvelve

I normal middags- (og grauttid) laurdag hadde 1850 personar skrive seg inn i gjestebok nummer 10 på den vesle kvile- og utsiktsplassen på toppen av Fossatrappo. Legg med til 22 491 namn i dei ni første [...]

«Leia som historieforteljar»

Venelaget for Stord Maritime Museum inviterer til kveldsmøte med tema maritim arkeologi. Amanuensis Arild Marøy som hatt sitt virke ved Bergen Sjøfartsmuseum i over 30 år, og har delteke i mange undersøkingar av maritime kulturminne på [...]

Informasjonskveld om digital mobbing

Digital mobbing er tema for ein informasjonskveld  i hovudbiblioteket, Kulturhuset torsdag 26.oktober kl. 19.00. Me får då besøk av  Adrian Lorentsson. Han har brei erfaring frå det psykiske helsefeltet, og fekk Tabuprisen i 2017. Han er [...]

Kraftmøblar frå Stord-skogen

– Jo, her har vore mange som har stoppa og  spurt kva dette er for noko fint, humrar  Roger Stokka  utfor  snikkerverkstaden på Vabakkjen.  Og det er ikkje bitten rart at folk er ekstra forvitne på  [...]

Hywind Scotland er opna

Vindparken Hywind Scotland vart offisielt opna i går. Mange fekk eit godt auga til vindturbinane då dei vart sette saman på Stord tidlegare i år. Det var eit spennande prosjekt for Stord og ikkje minst for [...]

Også reservevatnet vårt skal ha beste kvalitet

I 1976 gjorde Stord kommunestyre vedtak om at Tysevassdraget skulle overta jobben som hovudvasskjelde for stordabuen. Teknisk vart arbeidet ferdigstilt i 1983. Då nådde gullande reint drikkevatn frå Tysevassdraget ut til alle abonnentar i vassverket. Ravatnet [...]

Klangboltane syng amerikansk på norsk, på Arena

På Arena fredag 24. november er det duka for ny runde med Klangboltane sine eigne gjendikta versjonar av amerikanske køntrifavorittar, på klingande stordamål (eller grishusmål som det heiter lokalt i koret). Då det brautande mannskoret hadde [...]

Sommaren gav rekordvekst for reiselivsnæringa 

I Sunnhordland har det i sommarmånadane juni, juli og august vore ein auke av gjestedøgn på hotell med heile 18 % samanlikna med fjoråret. Dette utgjer ca. 6500 fleire gjestedøgn. Totalt sett utgjer det 42 438 gjestedøgn. [...]

Erik Moll til viseklubben

Komande laurdag byr Olsen & Jensens viseklubb på ein intim og tradisjonsrik ettermiddag på Osvald pub. Då kjem nemleg landets kanskje fremste tradisjonsbærarar innan det vide Roots-omgrepet for å spela duokonsert på viseklubbscenen. Norskamerikanaren Erik Moll [...]

Byggjer gapahuk ved Hauglandskverna

Stord Rotary gjekk i si tid i bresjen for å setja ei av dei eldste kverner i kommunen i operativ stand. Siste tre-fire tiår har medlemer av Rotary hatt ansvar for tilsyn og vedlikehald av Hauglandskverna [...]

Stord i prisvinnande lærebok i historie

Historieverket I ettertid har nettopp vunne sølv i BELMA-kåringen (Best European Learning Materials Awards) under bokmessa i Frankfurt.   Boka, som kjem ut på Aschehoug forlag, bør fengja godt i den vidaregåande skulen i regionen Sunnhordland sidan her er mykje [...]

Julemesse i Kulturhuset

24. november er det endeleg duka for julemesse på Leirvik igjen. Tilbodet på Vikjo har vore savna av mange, sjølv om både Samhald og Solidhuset arrangerer liknande. Initiativtakarane bak julemessa på Leirvik er Anne Marie Finnreite, [...]

Ysst jubilerer og feirar med ny konferanse

Pressemelding:  Bedriftshelesetenesta Ysst HMS fyller 30 år i år. Det markerer dei med eit sterkt program på Ysst-konferansen torsdag 19.oktober. Ysst-konferansen har hausta mykje lovord dei siste åra. Ein hovudmålsetnad er å gje deltakarane motivasjon og [...]

Reduserer utslepp og sparar drivstoff

Pressemelding frå Wärtsilä: Verdas første offshorefartøy som erstattar motor med batteri Ein ny milepel i utviklinga av batteriteknologi er nådd då Wärtsilä nyleg fullførte installasjonen av eit hybrid energisystem om bord på Eidesvik Offshore sin «Viking [...]