Arkiv for Nyhende

– Mogleg å få fram att stabbesteinane?

Nordre Kaisving er ei av dei eldre gater med framleis, og nesten, opprinneleg utsjånad på Leirvik. Nordre Kaisving går frå Borggata framom Bård Haugland-parken ned til Nattrutekaien. Når det her blir skrive nesten opprinneleg utsjånad, er [...]

Renn over i vår felles vasskjelde

Noko nyhende med smell i er det kanskje ikkje, men det kan vera greitt å få stadfest at fellesvasskjelda vår for tida opererer med maks fyllingsgrad. – Målaren viser avvik på minus 0,01 prosent i Tysevatnet [...]

Nye dørar og luktfritt våpenhus

Det kan nærast kallast eit under eller to, det som no skjer med Stord Kyrkje. I mange år har besøkande blitt møtt av mindre gode lukter ved innsteg i våpenhuset (gangen). Blandingslukt av mugg og sopp [...]

Går for «beredskapsopning» av Osen

Planane for omgjering av RV 544 frå Vabakkjen gjennom Leirvik til Øvre Sæ til Miljøgate med sykkelvegen på begge sider, skapte ein liten kuling av protestar då ideane vart presenterte. Fleire innsendarar bad kommunen leggja vekk [...]

Mølle-monteringa ferdig denne veka

– Eg får mest ikkje tid til noko anna, det er jo så umåteleg fasinerande og spennande å sjå på dette som skjer i utfor stovevindaugo for tida. Det er jo beint ei historisk hending seier [...]

– Opplever ikkje tigging som eit problem på Stord

Linda Grundtvig (Frp) viste til programmet Brennpunkt «Lykkelandet» i NRK 18. april i år, då ho i kommunestyret torsdag reiste spørsmål om å innføra forbod mot tigging i Stord kommune. I programmet kom det fram at [...]

Våt rekord

– Med regn også søndag 25. juni, kan bergensarane skryta på seg ein ny verrekord, skriv Bergens Tidende på nettsida søndag.  Rekorden  veret har sett, er at det har regna litt eller mykje kvar einaste dag  [...]

«Albatross» dreg – og «Albatross» kjem

Spesiallasteskipet  innan «heavy offshore transport», Albatross, som for to veker sidan kome med dei to siste flytarane til  Hywind- møllene , byrjar bli klart til avgang.  Tida om bord er brukt til å rigga ned  «krakkane»  [...]

Trassa veret og feira våt  St.Hans

Med hjelp frå  diesel eller   andre tennbrikettar  lukkast det for dei iherdigaste Sante-Hans-tilhengarane å få fyr på båla, trass i ausande pøsande ren stort sett heile fredage. Luftige og romslege party-telt i kombinasjon med oljehyra gav  [...]

2016 nest beste året for Stord kommune

Årsmelding og rekneskap for 2016 vart samrøystes vedtekne i Stord kommunestyre torsdag. Varaordførar Jakob Bjelland (Sp) drog fram at kommunen hadde lagt bak seg det nest beste året i soga, sett med økonomiske augo. Det beste [...]

Nesten igjen – for Stord Kristne skule

For tredje gong var søknaden frå Stord Kristne skule om dispensasjon frå arealføremål og reguleringsplan i Podlen til politisk behandling – og for tredje gong mangla det ei røyste på ja-svar. Etter to rundar i forvaltingsstyre [...]

Ber maritimt museum seia opp leigeavtalen

– Ho er blitt rotete, denne saka som i utgangspunktet burde vore enkel, sa Nils Tore Økland, då Stord kommunestyre torsdag gjorde sitt avsluttande vedtak i spørsmålet kring Sunnhordland Museum kontra Stord Maritime Museum. Økland minna [...]

Gaute Epland ny ordførar

Gaute Epland (Ap) vart i kommunestyret torsdag valgt til ny ordførar med 22 røyster. Jakob Bjelland (Sp) fekk 13 røyster. Då Gaute Epland vart fremja som kandidat vart det vist til at det i avtalen mellom [...]

– Men ingen tips om å reisa til Sunnhordland

Vegger og vindu på Hurtigbåtterminalen på Strandkaien i Bergen er nærast «pepra» med plakatar og oppslag som skal inspirera turistar til å oppleva vakre deler av Noreg med snøggbåt. Oppslaga peikar mot Sogn, mot Skjerjehamn og [...]

Førskuleborn kom med innspel

I dag var det barnehagane sin tur til å fortelje kva dei synest er gode møteplassar i nærmiljøet. Dei hadde laga flott utstilling og presentasjon av prosjektet. Presentasjonen er ein del av det nasjonale prosjektet Nærmiljø [...]