Arkiv for Nyhende

Må vurdera krinsgrensene i Stord på nytt

Kullet førsteklassingar som byrjar i Stord-skulen torsdag 17. august er ikkje historisk stort når det gjeld elevtalet, likevel kan nettopp 2011-modellane gje grunnlaget for at krinsgrensene i kommunen må opp til ny vurdering. Årsaka er ligg [...]

Turbinane vel plasserte på Buchan Deep

Måndag kunne femte og siste av Hywind-turbinane som har prega farvatnet utfor Leirvik og Kjøtteinen i sommar, festast til ankringssystemet på Buchan Deep utfor Peterhead. Dermed er første flytande vindmølleparken i verda snart klar for produksjon [...]

Maria Parr og Anna Fiske til årets barnebokfest på Stord

Maria Parr har lenge vore ein av dei mest populære barnebokforfattarane i landet. Dei to bøkene ho har gjeve ut tidlegare er omsette til ei rekke språk, og har motteke litteraturprisar i inn- og utland. No [...]

Krev fortgang i Hordfast-prosjektet

Næringsforeiningane i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger ber nasjonale og regionale politikarar vera modige og stilla opp for Vestlandet dei neste fire åra. Det kjem fram i eit felles utsegn etter møte i Haugesund i sist [...]

Røyra som gav tjødno namnet

Skulle me sagt som sant er når me går runden frå Skjepåsen via Røyrtjødno og Valvatne attende til utgangspunktet, burde med i staden for Røyrtjødno sagt «Phragmites Dommunis Trin-tjødno». Det er nemleg den veksten, som har [...]

Studiestart på Høgskulen på Vestlandet

Måndag føremiddag var det offisiell opning av det første studiesemesteret til Høgskulen på Vestlandet (HVL) sin campus på Stord. Rundt 500 nye studentar var til stade og fekk høyra talar av blant andre HVL-direktør Tage Båtsvik, [...]

Heller syden enn ferie i regn – færre båtgjester i år

Hamnekontoret har ikkje fått klagar på verken prisar eller servicetilbod – men dei turre tal viser at det har vore ganske mange færre overnattande båtferiegjester i sommar i høve til tidlegare år. Statistikken frå nestleiar på [...]

50 atletar i tevling på stadion

Denne helga har det vore  friidrettsfest «tri dagar til endes» på Stord Stadion.  Prismus  friidrettsmotor  Nils Hetleflått  seier seg   på oppløpssida til siste stemnedag godt nøgd på alle måtar.  Ekstra kjekt  for dei utøvande atletar, i [...]

Drøftar  felles bruk av fjellet

«- I 2010 vart det gjort framlegg om å innføre ei forskrift for bandtvang i Stord kommune. Då gjaldt bandtvangen alle beiteområde i kommunen fram til 15. oktober, og elles heile året på utvalde stader og [...]

1700 studentar på Stord

Måndag 14. august er det duka for studiestart ved Høgskulen på Vestlandet og Campus Stord. På Stord er det venta 350 nye studentar som skal starta på ei grunnutdanning innan lærarutdanning og sjukepleiarutdanning. Av desse er [...]

Simon fra Stord vil gjera Oslo-elevar svoltne på realfag

Simon Gundegjerde fra Stord kunne fått en prestisjetung ingeniørjobb, men i stedet vil han bruke kunnskapen sin til å få elever på ungdoms- og videregående skoler gira på realfag. De neste to årene skal han bruke [...]

Ønskjer fleire bussruter søndagane

– Me ber dykk derfor vurdera om det er mogleg å få auka frekvens og meir tilrettelagte ruter på søndagar. Denne oppmodinga kjem frå rådmann Magnus Mjør i Stord kommune, i eit brev han har sendt [...]

Første funn av knerot i Stord – på Huglo!

Naturmangfaldet i Stord kommune er stort, og Huglo er særs grøderikt. Naturkjennar Arne Vatten gjorde ei storarta floraoppdaging på øya aust i Langenuen for nokre veker sidan. For første gong er orkidéen knerot funnen i kommunen [...]

Fotoutstilling på Fitjarfestivalen

Fredag opnar utstillinga «På tur med Alma i Kambodsja» i Galleri Losjen, heiter det i ei pressemelding frå Fitjar kommune. Utstillinga er i samband med Fitjarfestivalen og vert opna av varaordførar Agnar Årskog. Det vert underhaldning [...]

Arbeider stadig for bok med busetnadssoga for Stord

«Komiteen for miljø og kultur bad i 2007 den lokalhistoriske prosjektgruppa å ”halda fram med arbeidet med eit forprosjekt for ei busetnadssoge (gards- og ættesoge)” med tanke på finansiering av prosjektet på komande budsjett. Busetnadssoga skal [...]