Arkiv for Nyhende

100 Dagar opnar med eit smell!

Me har lova eksplosive saker frå scenane på Arena og Den Blå time denne helga. No opnar 100 Dagar like godt med eit smell også utanfor! ProPyro er ein leiande aktør på profesjonelle fyrverkeri og pyroeffektar [...]

Fleire nye dører i kyrkja

Ho ser ikkje særleg fin ut, og ikkje er ho heilt tett for regn og vind heller, døra som fører til prestesakristiet i Stord kyrkje. Set me sakristidøra opp mot dei skinande nye dørene i hovudinngangen [...]

Tubesnakes på Sjøhuset

Tubesnakes spelar på Sjøhuset Stord laurdag 27. januar i høve Vinterjazz, ei veke med jazz over heile landet. Stord Jazzklubb er arrangør. Denne kvelden har Tubesnakes med seg multiinstrumentalisten og munnspelaren Jan Egil Flåten. Han har lang [...]

Namnet blir avgjort før sommarferien

– Namnet på den nye regionen på Vestlandet blir avgjort før sommarferien, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter møtet mellom dei fire fylkesordførarane på Vestlandet og kommunalminister Monica Mæland i Oslo i dag. Det skriv fylkeskommunen [...]

Strålande flott kom-deg-ut dag

Den Norske Turistforenings nasjonale turdag vart denne vintereren arrangert sundag på Lundarstøl. 21.januar var det på dagen 150 år sidan DNT vart stifta, så det var ei dobbel feiring sundag. I år gjorde det strålande vintervèret [...]

Stordstøtte til Fjelbergsambandet

– Realisering av prosjektet vil styrka trafikkgrunnlaget for Ranavik-Skjersholmane noko,samstundes som det kan endra føresetnadane for hurtigbåtsambandet i Sunnhordland.Dette må kommunane ta med seg i vidare oppfølging av desse rutene. Samla sett vil prosjektet knyta Fjelbergøy [...]

Endeleg: – Startar utbetringa av Litlabøkrysset

Etter å ha vore på  plan- og snakkestadiet  lenge,  starta  no den praktiske delen av arbeidet som skal gjera  ulukkesutsette Liltabøkrysset mykje meir  trafikksikkert. – Mandag  er me i gang, seier byggjeleiar  i Vegvesenet Roberto Balzer  [...]

– Søkjer stadig etter meir veglysmidlar til E39

Kor stor nytte det er i veglysa som er komne  opp langs deler av E9  på austsida av øya, oppdagarar sjåførar flest når  dei køyrer inn i dei lyslause strekningane.  Det blir stupmørkt, og  ein har  [...]

Her kjem den nye strandpromenaden

Med kraftige betongdragarar  over  kraftige betongfylte pelar, byrjar det teikna seg ein greitt bilete av korleis  strandpromenaden  blir framom dei tre  husværebygga  i Teinevikjo. – Pelejobben har  bydd på nokre utfordringar, men likevel ikkje meir enn [...]

– No gler med oss til flyttesjau

– Det er mest som me ikkje trur det,  men no er me på stadiet me har snakka om jamt og trutt i  3-4 år.  Me er på veg inn i den nye flotte skulen vår, [...]

Ysst inngår samarbeid med Apply Leirvik AS

Følgjande pressemelding tikka inn frå Ysst: Bedriftshelsetenesta Ysst med hovudkontor på Bømlo og avdelingskontor på Stord, har inngått avtale om leveranse av bedriftshelseteneste for omlag 300 tilsette i Apply Leirvik AS. Apply Leirvik AS har tidlegare [...]

Mange vil med i dugnadsdrifta av Samhald

I sin tidlegaste ungdom var bygget  kyrkje i Skånevik. Sidan 1919 har Samhald vore samlingsstaden framfor nokon «nordom bekkjen».  Og etter årsmøtet sist veke er  går  Ungdomslaget Stordabuen sitt forsamlingslokale 100-årsdag i møte i oppløfta stemning. [...]

Vårprogammet er klart

Stord Jazzklubb starta vårsesjonen med godt frammøte til konserten med Vargtimen sist laurdag. Framover  er det mykje å gleda seg til av  jazz i forskjellege sjangrar. Første ut  er lokale Tubesnakes (biletet) som held konsert i [...]

Med plass til 151 passasjerar

Han ruva godt ved  indre del av Nattrutekaien, den oppblåste redningsflåten som var ein del av den årlege øving for  mannskap og utstyr  om bord  i  snøggbåten «Tranen».  Frå  det var drege i rette snora, til  [...]

Nytt VA-anlegg aktualiserer tomtebruk

Det blir grove både djupt og langt  på  Nordhuglo i desse dagar.  Djupt  for å få på plass spillvasstankar  som skal samla avløp, og  langt for å føra vatn fram mot  moloen og småbåthamna utfor ferjekaien. [...]