<

Arkiv for Nyhende

Vigla Nysæter nye gravplass

Dei styrande over oss må ha fått med seg kva som skulle skje like etter gudstenesta i Nysæter Kyrkje  søndag. For då  nye delen av  gravplassen skulle vigslast og  prost Svein Arne Theodorsen  føretok den offisielle [...]

Sjukehusvegen:
– Ser ingen grunn til å endra namnet

«- Vegen har så lenge den har eksistert hatt namnet Sjukehusvegen – og det bør den fortsetje å ha! Lokale stadnamn skapar kjensler, nærleik og identitet. Me som har vakse opp/budd lenge eller kort i nærområdet [...]

Alle tiders  russarevy.

Heldigvis var det med humor i tankane  Stordrussen  hadde valt  «Antiruss – Negangstid for russen» som tittel på  årets  revy. Også  omtalt som «denne vårens vakraste eleventyr» . Det var nemleg ikkje snev av russerevynedgangstid  i oppsettinga som [...]

Fellesgudsteneste med vigsling av gravplass

Komande sundag vert det fellesgudsteneste i Nysæter kyrkje. Ole Jørgen Furdal gjer teneste som kantor, prost Svein Arne Theodorsen er liturg og predikant. Det vert dåp, nattverd og takkoffer. Etter gudsteneste vil prost Svein Arne Theodorsen [...]

Draktgåve frå Sparebanken Vest

Heile 695 søknader om gratis fotballdraktar kom inn til Sparebanken Vest i løpet av nokre få veker. I Banken er dei så overvelda over søknadsmassen at dei har vedteke å gi draktar til alle lag som [...]

Historisk by’tur for HSD-flaggskipet 

– Velkomen om bord på denne historiske turen. Det er 43 år sidan MS Sunnhordland sist hadde kurs mot Bergen. Høgtalarmelding frå kaptein Sigmund Landa vart motteke med småstolte smil hjå mannskap og passasjerar då HSD-flaggskipet torsdag [...]

2 for multi – 6 for fleirbruk

På vegen til kommunestyret, var spørsmålet om ein skal jobba vidare med planar for multihall på 7000 kvm med eigen fotballhall, eller fleirbrukshall á la Nordbygdo på Nysæter onsdag innom komite for næring, miljø og kultur  [...]

46.893 utlånte bøker i 2016

Biblioteket hadde i 2016 eit samla besøk på ca. 35 000. Besøket på hovudbiblioteket var 32 015 personar registrert ved besøksteljar. Ved Litlabø filial ca. 2860 personar innom etter stikkprøveregistrering. Bruken av biblioteket er samansett. Den femnar om [...]

Lothepus til Tysnesfest

Sjølvaste vinnaren av Farmen Kjendis, og mr. Fjorden Cowboys tek med seg bandet sitt til Tysnesfest i sommar. TV2 fekk det norske folk til å tru at Lothepus skal opptre for 9000 fans på Koengen i [...]

Ada Sofie Austegard får Tora Mostrastongprisen

På ein pressekonferanse, torsdag, kunngjorde Foreininga Tora Mostrastong at årets pris vert tildelt Ada Sofie Austegard. Følgande grunngjeving ligg til grunn for tildelinga: «Ada Sofie Austegard får prisen for sitt initiativ og engasjement for: Ein barndom [...]

Kværner inn i ein gledeleg heftig periode

Det ein gjerne er mest forviten på når leiaren i hjørnesteinverksemda for Stord og regionen gjev eit biletet av stoda, er det som er i vente litt lenger framme – og om det er noko i [...]

– Sterkare band til «Sunnhordland» enn me trudde

Seint søndag la  MS «Sunnhordland» til kai på Leirvik etter å ha spreidd gode nostalgikjensler på stoppestadene snøggruta var dagleg gjest – for 44 år sidan. Det vart ein runde med «eit hav» av  stadfestingar på [...]

Multihall å føretrekkja på Nysæter!

Der rådmannen  kom med innstilling  på «Nordbygdohall»  (med speleflate 25×45 meter) på Nysæter, meinte ein samrøyste komite for oppvekst og utdanning  i møtet tysdag at det skal tenkjast litt større i saka og forma nytt forslag [...]

Tøffe karar bygde Børtveit Kraftstasjon

– Anders Børtveit (f.1928), som vart maskinmester på Børtveit kraftstasjon i 1958, har delt livsminne og soga om kraftstasjonen med meg. Vidare har eg fått høve til å skanna biletalbumet som viser den strabasiøse anleggsperioden som [...]

God judo-innsats på Sola

Søndag 12. februar vart det arrangert regionsmeisterskap i judo på Sola. Judoklubb Stord reiste sørover med 15 deltakarar i til saman 17 klassar; 10 i barneklassen, 6 i U15 og ein utøvar i U18. Dei meir [...]