Arkiv for Nyhende

Lokalhistoriske fotogodbitar på «Sunnhordland»

12. april 1961  hadde «Sunnhordland» ein del bilar  på dekket akter på turen sørover frå Bergen. Sidan snøggruta alltid var så presis  at  folket som budde lags Langenuen stilte lommeuret  etter båten, var klokka pluss/minus 18.00 [...]

No blir det mykje kø gjennom Vikjo

Denne veka starta arbeidet med å oppgradera Skrivarvegen, mellom «Grisarompo» og Turnhallen.   I samband med arbeidet, som Engelsen Anlegg tek seg av, er det lysregulering i krysset ved Grisarompo. Her må bilar i tre retningar [...]

Byggjestart for «Utsikten» i haust

Arkitektfirmaet Brekke Helgeland Brekke As har teikna «Utsikten» – nye Stord sjukeheime som får byggjestart i haust. I juni bli tilbodspapir med kravspesifikasjon  for den  nye sjukeheimen  i Kringsjå/Bandadalskvartalet  lag ut på Doffin basen,   med  1. [...]

Museumssaka inn i avgjerande rundar

Første dokumenta  i spørsmålet om framtida for Stord Maritime Museum er stempla 2012. Såleis er det ei fem år langdryg sak som no nærmar seg ei avslutting,  men berre når det gjeld den kommunale medverknad  til [...]

Veteranskipet D/S Stord I klar for ny sesong

Stord 1 er klar for ny sesong med opplevingsturar på fjordane i Hordaland. Dugnadsgjengen har gjennom vinter og vår gjort vedlikehaldsarbeid, skrudd, pussa og malt. No er dei klare til å ta passasjerar om bord og [...]

– «Lærartilskotet» brukt i tråd med intensjonane

Leirvik skule. (Illustrasjonsfoto) – I budsjettforliket 2016 fekk Stord kommune øyremerka midler til auka lærerinnsats på 1.‐4.trinn tilsvarande 3,88 nye årsverk . Formålet bak midlane er at kommunene skulle tilsette fleire lærare på småtrinnet som eit [...]

Vellukka gudsteneste

  Stord Kyrkje var heldig med vêret under dagens friluftsgudsteneste i Seminarhagen ved Høgskulen på Vestlandet. Over 160 stk. var til stades på arrangementet.   Av Malin Langøy Aarbø   – Veldig flott at høgskulen stiller [...]

Har teke omsyn til Miljøgata..

I formannskapet torsdag  stilte  Liv Kari Eskeland  dette spørsmålet til ordførar:  – Det pågår større gravearbeid på Meieritomta, og me ber om ei orientering om og eventuelt korleis miljøgata inngår som del av dette grunnarbeidet.   [...]

Erko Seafood satsar på oppdrett til havs

Erko Seafood, som for nokre år sidan gjekk i gang med landbasert  oppvekst  for laks i Grunnavågen, og som i er gang med å byggja  oppdrettsanlegg  for  rognkjeks  på same staden – er også med på [...]

Gåvedryss til Frivilligsentralen og «Sunnhordland»

Sparebank1 SR-bank Stiftelsen har hatt si halvårige utdeling av pengegåver på Stord. Denne gongen var det Frivilligsentralen i Stord kommune og Venelaget for Vetranskipet MS Sunnhordland som fekk uventza midlar. Gåveutdelinga føregjekk om bord på MS [...]

Vil ha sentral Leirvik-leikeplass i Borggarden

– Kven tek utfordinga for å få til ein sentral leikeplass på Leirvik? spurde me her i stordnytt.no etter å har omtalt suksessen med slik aktivitetsplass rett utfor rådhuset i Fitjar. – Den utfordringa har eg [...]

Sterk usemje om gjeldsforhandlingar

Torsdag formiddag bestemte kommunestyret at det ikkje skal innførast gjeldstak for Stord kommune i komande budsjettplanar. Ikkje alle var nøgd med vedtaket. Av Malin Langøy Aarbø – Me ser på tvers av kommunane at det er [...]

Bydde på eit variert program

Tradisjon tru var det duka for ein forrykande 17.mai matine onsdag ettermiddag. Både nye og gamle var til stades for å opptre på scena.   mai Matineen Stord Kulturhus Medverkande: Stord Musikklag m/Preston Kingsley, Helena Hagen [...]

Ung, god tale til stor applaus

Applausen vart  langvarig  og hjartevarm  etter  16 år gamle Erling Leivestad  sin  17.mai-tale på folkemøtet i  Parken.   Ikkje så rart,  for talaren var  stjerneklår i røysta og sende frå seg  mangt eit visdomsord til  dei mange [...]

Lengste toget gjekk i Sagvåg

Bydelen Sagvåg/Litlabø har siste åra fått til det som har vore omtalt som kanskje mogleg i andre deler av kommunen: – nemleg å gå saman om eit laaangt skule- og borgartog 17. mai. Toget går også [...]