Arkiv for Nyhende

Stordnytt flyttar inn på Sunnhordland.no

Frå i dag blir Stordnytt sitt karakteristiske innhald publisert i Sunnhordland sine flater. Av Vidar Hope I fjor kunne den superlokale nettstaden Stordnytt feira femårsjubileum. Tidlegare på året tok Mediehuset Sunnhordland over nettstaden, som då var [...]

Ikkje snakk om gilde med skåling på Gildeskålsbakken

Når ein ikkje kjenner soga godt nok, kan ein lett leva i den villfaring at Gildeskålsbakken  ved Frugardselva, ein gong var arena  for gilde samlingar med skåling og den slags.  Det var  på denne bakken Ådlandstovo [...]

Stor oppslutnad om 1. mai-markeringa

Regnet heldt seg unna, og fleire hundre stilte opp i årets første mai-tog. 1.mai er prega av tradisjonar, og som vanleg starta dagen på Litlabø, med blomenedlegging ved gruvearbeidarmonumentet.  Frode Rekve heldt appell om fagrørslemannen og [...]

”I have a dream” – konsert med Ungdomskoret – Stord kulturskule

Fyrstkomande sundag vert det konsert med Ungdomskoret – Stord kulturskule i konsertsalen på Stord vidaregåande skule. ”I have a dream, to sing a song” Ungdomskoret Stord kulturskule = 10 songglade tenåringsjenter. I vår har dei sunge [...]

Etter 96 år – siste basaren for «Vårbud»

Eit sant eventyr  frå  bydelen Utbygdo var til ende ein fredag  midt i april.  Jenteforeningen «Vårbud»  inviterte til sin årlege basar i Horneland Bedehus, slik  det er blitt gjort  sidan oppstarten  i 1922.  Det særmerkte  for [...]

Kartlukke i Fitjar

130 var med på Finn-fram-dagen på Fitjar sundag.   Dette er eit tiltak for å få born og vaksne ut i nærmiljøet, seier arrangementansvarleg Rolf Atle Rolfsnes i Fitjar orienteringslag. Finn-fram-dagen er ei blanding av orientering [...]

Husa ristar når bilar passerar Hagamyro

  Stadig graving for å skifta brotne vassrøyr, med tilhøyrande  skøytar i asfalten på kommunevegen som  fører til Øklandslio og Kviteluren, har siste åra ført til aukande problem for husrekkja  langs Hagamyro. No har 11 huseigarar  [...]

Mykje å sjå fram til på årets  STORD AIRSHOW

Laurdag 16. juni  arrangerer Stord lufthamn Stord Airshow på Sørstokken.Dette blir eit arrangement for heile familien, der publikum kan få sjå fly og helikopter av ulike slag, både på bakken og i lufta.g. Det vert og [...]

Stadig nedgang i arbeidsløysa

Pressemelding frå Nav:  Tala for Sunnhordland i april månad visar at arbeidsløysa er 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er 722 heilt arbeidsledige (156 personar i arbeidsretta tiltak). Det er 293 færre enn i fjor på same [...]

Rekkverk frå Heiane til New Zealand

Då  siste 224  rekkverk vart lasta på trailer  torsdag ettermiddag, kunne  tilsette på arbeids- og innkluderingsverksemda Opero på Heiane sjå ein spesiell ordre  vel av garde til avtalt tid. – Mindre stålkonstruksjonar er mellom spesialitetane våre [...]

Lite håp om autovern langs friområdet på Litlabø

I kommunestyret torsdag etterlyste Linda Grundtvig (Frp) trafikksikring  med autovern langs  friområdet ved Storavatnet på Litlabø. Dette var andre gong i vår ho tok opp saka. – Eg ser at  det til  utbetring av fortau langs [...]

«Folgefonn» verdas første med autodocking-installasjon

Wärtsilä  gjennomførte torsdag vellukka testing av sin nye autodocking-teknologi. Testen bleigjennomført på MF Folgefonn, som trafikkerer  sambandet  Jektavik-Hodnanes-Huglo.  Ferja har hybrid framdriftsmaskineri og er allereie utstyrt med et trådlaust ladesystem fra Wärtsilä. MF Folgefonn er no verdas første ferje med autodocking. Testing av autodocking starta i [...]

-Korleis ønskjer du Leirvik i framtida?

Bli med på dialogmøte i Torg-teltet  Stord kommune er i startfasen for  rulling av framtidsplanane  for regionssenteret Leirvik og er svært interessert i ønskje og innspel  frå brukarar av byskjernen.  Det blir glimrande høve til å [...]

– Privatskule kan få konsekvensar for skulestrukturen

Stord kommune  har fått  brev frå Utdanningsdirektoratet sentrale styresmakter ber om uttale i til søknad frå Stord Kristne Skule AS om godkjenning etter friskulelova. Saka  skal drøftast  på møtet i  komite for oppvekst og utdanning komande [...]

Fellesoperasjon løyser Rommetveit-flokar

Landmark Maskin  As har  for tida mannskap og maskinar i full sving  langs  Rommetveitvegen  frå Kårkemyro  til  Høgskulen.  På strekningen går  Stord kommunalteknikk og  Vegvesenet saman om både  nye røyr og leidningar og utviding av veg [...]