Høgskulen på Vestlandet

Arkiv for Nyhende

Leirvik skule i dag – og for 100 år sidan

Med 360 elevar i klasseroma og mange lærarar i arbeid, har Leirvik skule byrja markeringa av 100 års kontinuerleg drift – delvis i same bygning. Jubileet er fleirdelt og første delen er alt å sjå i [...]

Ny ferjestødebatt for å korta reisetida Leirvik – Husnes

– Rådmannen deler ikkje fylkesrådmannen si vurdering når det gjeld vektinga av faktorane miljøomsyn og kryssingstid. Sambandet Kvinnherad og Stord har først og fremst utfordringar med reisetid. Vidare synest fylkesrådmannen å einsidig leggja vekt på overfartstid. [...]

Gilde tonar frå korps på kafe

Lure var dei som i staden for å ergra seg over  elendig vårver laurdag, tok imot invitasjonen frå  Langeland Skulekorps  og Stord Musikklag og  blei med på  kafekonsert  på Grand Hotell.  Der  blei  det  i lett [...]

– Ikkje øydelegg Rådhuset

– Me snakkar om ein av dei mest særprega bygningane på Leirvik. Rådhuset har prega  sentrum i meir enn 50 år og må få stå som det står, utan noko tilbygg.  Eg vil sterkt åtvara mot [...]

– Har busstoppa våre rett plassering?

Når ein spør folk etter tips og meiningar, slik det vert gjort i regi av Innbyggjarmedverknadens-prosjektet i Stord i desse dagar, kan ein få seg nokre gode påminningar. Også om slikt me gjerne ikkje tenkjer på [...]

Prosesjonsveg kan løyse parkeringsvanskar

I kommuenstyret torsdag reiste representant Reidar Brevik spørsmål om kommunen såg noko løysing på parkeringsvanskane ved Stord Kyrkje. Ved større arrangemenet i kykja og bedehuset samstundes har det lenge vore kamp om parkeringsplassane som er, ein [...]

– Ei gladsak for Sagvåg og Litlabø

Leiar i Komite for oppvekst og utdanning, Torbjørn Brosvik, gjekk på talarstolen i Stord kommunestyre torsdag og sa at han denne gongen hadde ei gladsak å presentera. Med koalisjonen i ryggen heldt han oppe innstillinga frå [...]

Jo, stordabuen vil gjerne medverka og påverka

I butikkar, på kafe  i  skogen langs turstiane våre har du, eller blir du,  møtt av  vestuniformerte  utsendingar  frå  prosjektet  « Innbyggjarmedverknad» .  Eit statstøtta tiltak  som har til føremål å gjera Stord og  heimstaden din [...]

Elektrisk Wahl

Elektrisitet er meir enn stikkontakten i veggen. Lynet som slår ned og splintrar eit tre, ballongen som blir hengande på veggen i barnebursdagen, hjernen som tenkjer og hjarta som slår – alt er eit resultat av [...]

Jubilantar i Stord kommune i 2017

Tysdag 21. mars vart årets jubilantar i Stord kommune gjort stas på med lunsj, gåver og flotte talar i matsalen på Grand Hotell. 27 tilsette jubilerer i 2017. Fire av dei kan feira heile 40 år [...]

Hjelper born i Syria gjennom Solid Aid

Helga etter påske er det igjen tid for den årvisse Eat Move Sleep Cup i regi av IL Solid. Idrettslaget for bydelande på Stord sin beste vestkant har hausta mykje ros frå deltakarar, hovudspunsor Bama og [...]

Sunnhordland og stordnytt.no i samarbeid

  – Kan det vera marknad for ei Stord-nettside med ultralokalt «nerpå-stoff»? Det var spørsmålet grafisk designar John Erik Jørgensen og ultralokaljournalist Steinar Hystad fabulerte over i kaffipausane i samarbeidet om ei skrønebok hausten 2011. Ideen [...]

Monterer nye lys i Landåsen

Skal du på gå- eller joggetur  i Landåsen i kveld, kan du godt ha i minne songstrofa om at «det lysnar i skogen». Syng gjerne  strofa  to gonger – sidan det lysnar på to måtar  i [...]

Redningsselskapet treng meir mannskap

Torsdag komande veke, den 30. mars klokka 1800, arrangerer Redningsselskapet Sjøredningskorps Stord eit informasjonsmøte på basen sin i Eldøyane Sjøsportsenter. Føremålet med møte er å rekruttera fleire friviljuge. Følgande pressemelding var å finna i stordnytt.no sin [...]

Meiner Sjukehusvegen skal ha namnet Sjukehusvegen

Like før Komite for næring, miljø og kultur (NMK) skulle klubba gjennom ein del nye namn på vegar i kommunen kom det melding om at eitt forslag måtte trekkjast; – spørsmålet om namnebyte frå Sjukehusvegen til [...]