Høgskulen på Vestlandet

Det skjer på Stord

Her, under vignetten «Det skjer på Stord», er det mogleg for lag og organisasjonar å annonsere hendingar og arrangement av friviljug karrakter. Kostnadsfritt.

Send oss ein e-post til lagsnytt@stordnytt.no.  E-posten kan gjerne innehalde namn/beskrivelse av arrangement, kven som arrangerer, kor det vert arrangert og kortid.